prevoz robe Švedska Srbija Firby Logistic 1

Prevoz robe Švedska – Srbija

Šta podrazumeva prevoz robe Švedska Srbija? Kako se obavlja i realizuje transport robe do i iz Švedske, odnosno koji je najbolji način da se to učini? Koje su prednosti kamionskog transporta robe na relaciji Srbija Švedska? Firby Logistic vam sve ovo otkriva u našem tekstu.

Švedska (formalno Kraljevina Švedska) nordijska je zemlja u Skandinaviji. Na zapadu i severu se graniči na Norveškom, a sa Finskom na istoku. Sa Danskom je povezana na jugozapadu preko Eresundskog mosta. Ovu državu okružuju Skagerak moreuz na jugozapadu, kao i Baltičko more i Botinjski zaliv na istoku. Glavni grad Švedske je Stokholm, koji je ujedno i najveći grad u ovoj zemlji.

Ekonomija Švedske je izuzetno dobro razvijena, sa visoko-izvozno orijentisanom privredom. Neke od najvažnijih spoljno-trgovinskih privrednih grana Švedske jesu drvna industrija, hidroelektrane i rude gvožđa. Glavne oblasti industrije u Švedskoj uključuju motorna vozila, telekomunikacije, farmaceutske proizvode, industrijske mašine, hemijsku robu, kućnu robu i aparate, šumarstvo, gvožđe i čelik.

Tradicionalno, Švedska se oslanjala na savremenu poljoprivrednu ekonomiju koja je zapošljavala više od polovine domaće radne snage. Međutim, danas Švedska razvija i druge industrijske grane, kao što su inženjering, čelik, celuloza i rudnici koji su vrlo konkurentni na međunarodnom tržištu. Ekonomija Švedske, kao države blagostanja, mogla bi da se opiše kao otvorena i mešovita privreda, konkurentnog tipa. Velika većina švedskih kompanija je u privatnom vlasništvu i tržišno orijentisana.

Iz svih navedenih razloga, Švedska predstavlja atraktivnu lokaciju za uvoz i izvoz robe. Upravo zato je prevoz robe Švedska Srbija veoma dobro razvijen, sa tendencijom kontinuiranog rasta.

Šta podrazumeva prevoz robe Švedska Srbija? 

Kada je u pitanju prevoz robe Švedska Srbija, ovaj vid transporta se u najvećoj meri odnosi na drumski prevoz Švedska. Preciznije rečeno, prevoz robe Švedska podrazumeva kamionski transport robe do Švedske, odnosno iz Švedske.

prevoz robe Švedske Srbija Firby Logistic 2

Veliki je broj benefita ovog tipa prevoza, ne samo za pošiljaoca, već i za primaoca robe:

 • Vaša pošiljka se brzo, lako i jednostavno transportuje do bilo koje destinacije u Švedskoj, odnosno Srbiji (u zavisnosti od lokacije slanja);
 • Izvrsna opcija za uslugu transporta robe po principu „od vrata do vrata“;
 • Prikladno rešenje za tzv. direktni transport robe. Kada se vaša pošiljka nađe na tržištu Švedske, odnosno Srbije, ona se direktno otprema do krajnjeg odredišta i konačne adrese primaoca robe;
 • Pošiljkom se za vreme prevoza do i iz Švedske minimalno upravlja. To znači da kamionski prevoz robe Švedska Srbija omogućuje izuzetno visok stepen zaštite sadržaja vaše robe;
 • Pošiljka se transportuje u najkraćem mogućem roku;
 • Praktičan, proveren, pouzdan i isplativ oblik transporta.

U poređenju sa avio, železničkim i vodnim transportom, kamione odlikuje visok nivo fleksibilnosti. Drugim rečima, kamioni (šleperi) se, u skladu sa zahtevima i specifikacijama pošiljaoca, prilagođavaju vrsti robe, njenoj kubikaži, dimenzijama, masi i slično. Dakle, do i iz Švedske se, može se organizovati i realizovati vangabaritni transport robe, transport opasne (ADR) robe, frigo transport robe, transport lako kvarljive robe i slično.

Postoje dva oblika kamionskog prevoza robe Švedska:

Pun utovar i prevoz robe Švedska

FTL (Full Truck Load) prevoz robe Švedska predstavlja sistem prevoza pošiljki po principu punog utovara (solo vozilo). Roba jednog pošiljaoca ispunjava totalni tovarni prostor jednog ili više kamiona (u zavisnosti od količine robe). Prema tome, jedan pošiljalac za svoju robu unajmljuje kompletni utovarni kapacitet kamiona (ili više njih).

Pun utovar robe Švedska znači da jedan ili više kamiona transportuju robu isključivo jedne kompanije. FTL sistem punog utovara za prevoz robe Švedska Srbija koristi se kada je potrebno prevesti veću, gabaritniju ili težu robu. Osim toga, pun utovar robe Švedska pogodan je kada je neophodno isporučiti robu čija je količina dovoljna da ispuni celokupi utovarni prostor šlepera.

Benefiti FTL prevoza robe Švedska

 • Brz, jednostavan i efektan transport težih, većih i glomaznijih pošiljki;
 • Utovarni kapacitet kamiona za prevoz robe je veći;
 • Vrhunska efikasnost transporta. Kamion direktno i bez odlaganja transportuje robu pošiljaoca do krajnje adrese primaoca robe. Na taj način, vreme za isporuku robe je brže, odnosno rokovi za isporuku robu su znatno kraći;
 • Nema limita kada je u pitanju masa robe ili njene dimenzije, posmatrano iz ugla prevoznika. Katkad će se u praksi dogoditi da kvantitet robe koja se šalje bude manja od utovarnog prostora kamiona. Dogodiće se možda i da dimenzije robe budu manje od tovarnog prostora kamiona. U ovakvim i sličnim slučajevima prevoznici često neće transportovati robu sve dok utovarni prostor kamiona ne bude u celosti ispunjen. Naravno, u ovakvim situacijama uvek možete izabrati opciju zbirnog LTL transporta robe Švedska. Međutim, ako je neophodno isporučiti robu koja, prema svojoj veličini ili kubikaži, prevazilazi utovarni prostor jednog kamiona, ostatak robe se lako može transportovati drugim kamionom.
 • Ušteda i ekonomičnost. Neretko se događa da prevoznici u sistemu punog utovara nude manje prevozničke tarife;
 • Izuzetno dobar izbor za transport osetljive robe;
 • Sigurnost transporta. Za vreme prevoza, vašom pošiljkom se minimalno manevriše, budući da se ona, kao što smo i rekli, direktno otprema do krajnje destinacije. Samim tim, biće i veći nivo zaštite sadržaja vaše robe za vreme transporta.

Zbirni prevoz robe Švedska Srbija 

LTL (Less Than a Truckload) prevoz robe Švedska Srbija znači da vaša roba, za razliku od punog utovara, ispunjava samo deo utovarnog kapaciteta kamiona. Zato se pošiljke isporučuju u posebnim paletama. LTL transport robe Švedska predstavlja odlično rešenje za prevoz relativno manjih pošiljki, odnosno relativno manje količine robe. Drugi naziv za ovaj oblik prevoza jeste pomenuti zbirni prevoz robe Švedska Srbija

prevoz robe Švedska Srbija Firby Logistic 3

U ovom slučaju, pošiljke više pošiljalaca, odnosno kompanija grupišu se (konsolidacija ili integracija) u utovarnom kapacitetu istog kamiona. Rezultat toga jeste smanjenje ukupnih troškova i cene transporta. U praksi, ovo smanjenje može ići i do 30 odsto. Ekonomična isplativnost, stoga, predstavlja glavnu prednost LTL prevoza robe Švedska.

Benefiti LTL transporta robe Švedska

 • Brzina. Budući da vaša pošiljka ispunjava samo deo tovarnog prostora kamiona, niste dužni da čekate da kapacitet ovog transportnog sredstva bude u celosti ispunjen kako bi transport bio realizovan. Samim tim, LTL transport robe Švedska realizuje se u relativno kraćem vremenskom periodu.
 • Bezbednost transporta. Pre realizacije transporta robe do ili iz Švedske, vaša pošiljka se pakuje u specijalne palete ili zaštitne sanduke. Na vašu robu se stavljaju posebni zaštitni omoti radi povećavanja nivoa njene sigurnosti. Međutim, ukoliko želite da osigurate maksimalnu zaštitu svoje robe pre, za vreme i nakon transporta, onda je najbolje rešenje za vas da unajmite licenciranu, profesionalizovanu i sertifikovanu kompaniju za organizaciju i transport robe.
 • Ekonomičnost i ušteda. Pored toga što delite utovarni prostor kamiona sa drugim pošiljaocima, sa njima takođe delite i troškove prevoza. Svaki pošiljalac plaća najam samo dela utovarnog prostora kamiona u kojem se nalazi njegova roba. Kada se roba više različitih kompanija grupiše u istom kamionu, dolazi i do smanjenja ukupne količine goriva koje je neophodno za prevoz robe Švedska Srbija. Na taj način, doći će do značajne uštede u vašem budžetu.
 • Ostale pogodnosti. Ako angažujete kvalifikovanu kompaniju za transport robe, moći ćete u svakom trenutku da saznate lokaciju kamiona i status svoje robe u realnom vremenu. Konsolidacija robe u istom kamionu za rezultat ima smanjenje emisije štetnih gasova. Na putu će biti manje prevoznih sredstava u odnosu na situaciju kada bi se svaka pošiljka prevozila posebnim vozilima. Na taj način, LTL prevoz robe Švedska jeste environment-friendly rešenje, s obzirom na to da se na ovaj način smanjuje zagađenje životne sredine.

Firby Logistic – Kvalitetan, efikasan i pristupačan prevoz robe Švedska

Kompanija Firby Logistic svim klijentima nudi povoljnu, brzu, ekonomičnu, efikasnu i kvalitetnu uslugu transporta robe do i iz Švedske! Obavljamo organizaciju i realizaciju bezbednog, sigurnog i prvoklasnog prevoza robe Švedska – po povoljnim cenama! Nevezano za to da li vam je potreban transport robe do Švedske ili transport robe iz Švedskekompanija Firby Logistic će vam brzo i lako može obezbediti prevoz robe Švedska Srbija u najkraćem mogućem roku.

Za svakog klijenta posebno detaljno i temeljno razrađujemo plan transporta, birajući optimalnu i ekonomičnu rutu prevoza. To činimo u našem nastojanju da vam maksimalno smanjimo troškove prevoza, praveći vam finansijsku uštedu. Posedujemo dugogodišnje iskustvo u transportu robe do i iz Švedske i veoma dobro poznajemo tržište i transportnu infrastrukturu ove države.

Uspostavili smo i više nego odličnu poslovnu saradnju sa brojnim agentima i partnerima iz celog sveta. Zato smo u stanju da organizujemo i obavimo brz, efikasan i jednostavan prevoz robe Švedska iz bilo kog dela sveta!

Pratimo svetske trendove i konstantno i kontinuirano ulažemo u najmoderniju transportnu opremu, ljudstvo, vozni park i mehanizaciju, kako bismo mogli svakom klijentu da obezbedimo pouzdan, praktičan, funkcionalan transport robe za Švedsku, odnosno transport robe iz Švedske. Možemo ispuniti čak i najzahtevnije i najdelikatnije uslove klijenata kada je u pitanju prevoz robe Švedska Srbija.

Svim klijentima nudimo prevoz konvencionalnih tereta – paletizovanih ili nepaletizovanih – kao i transport specijalnih tereta. Drugim rečima, naše usluge, između ostalih, uključuju transport opasnih (ADR) materija, transport robe hladnjačama, kao i transport vangabaritnog tereta.

Organizacija i prevoz robe Švedska Srbija

Nastojimo da svim klijentima učinimo prevoz robe Švedska Srbija što pristupačnijom uslugom. Naš tim profesionalaca za svakog klijenata iznalazi najbolje i najpovoljnije oblike transporta. Imajući u vidu početnu destinaciju, vrstu robe koja se prevozi, dogovorene rokove, mesta za utovar i istovar robe, transport robe Švedska, pored drumskog, možemo organizovati i u vidu avioželezničkog i pomorskog transporta.

S tim u vezi, prevoz robe Švedska možemo organizovati kao:

 • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan vid transporta (drumskiželezničkiavio ili vodeni transport). Na ovaj način klijentima smanjujemo troškove i vreme neophodno za transport, budući da se izbegava dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju koristimo kombinaciju navedenih oblika saobraćaja. Ovo je jedno od najbojih rešenja za međunarodni transport robe na dužim relacijama, kao što je između Srbije i Švedske. Na ovaj način smanjuju se troškovi transporta, ali se istovremeno skraćuje i vreme isporuke robe.
 • Kontejnerski transport robe Švedska. Ovaj oblik transporta, u skladu za potrebama i zahtevima klijenata, možemo organizovati kao direktni ili kombinovani transport. Ovde bismo naročito izdvojili uslugu zbirnog kontejnerskog transporta robe Švedska. Ovo je najpogodniji oblik transporta kada je neophodno transprotovati manje količine robe, budući da klijent ne plaća najam celog kontejnera ili transportnog sredstva.

Dodatne usluge naše kompanije za sve klijente

Pored osnovne usluge transporta robe do/iz Švedske, svim klijentima nudimo i dodatne (prateće) usluge koje pojednostavljuju celokupnu proceduru transporta.

Pored usluge transporta, uspešno obavljamo i selidbe stambenih i poslovnih prostora do/iz Švedske zahvaljujući specijalizovanim vozilima.

Ako želite vrhunski, bezbedan i kvalitetan prevoz robe Švedska Srbija, ne ustrućavajte se da nam pošaljete svoj upit bilo kada, 24/7. Ukoliko imate bilo kojih dodatnih pitanja i nedoumica kada je u pitanju transport robe Švedska, budite slobodni da kontaktirate sa nama.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Comments (3)

 1. Postovani, interesuje me okvirna cena prevoza namestaja iz Kalmara, Svedska do Beograda? U kontejneru ili kamionu bi se prevozio namestaj i bio bi pounjen.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *