transport opasnog tereta Firby Logistic 1

Transport opasnog tereta

Transport opasnog tereta spada jedan od najzahtevnijih, ali i najdelikatnijih vidova prevoza robe. Zato je neophodno da ovaj tip transporta organizuje i vrši isključivo kvalifikovana i licencirana kompanija za transport robe. Samim tim, transport opasne robe se nikako ne sme vršiti na svoju ruku (uostalom, to je zakonom i drugim normativnim aktima strogo zabranjeno).

Na prvu loptu ili pomen, transport opasnih materija spada u klasičan ili standardan vid prevoza robe. Međutim, to nije tako iz više razloga. To se, pre svega, odnosi na samu prirodu opasne robe. S druge strane, potoje posebni propisi (dmaći i međunarodni) koji detaljno i striktno uređuju ovaj vid transporta u svakom pogledu. To je neophodno kako bi bezbednost svih učesnika saobraćaja, kao i životne sredine, bila na maksimalno visokom nivou.

Zato dolazimo do pitanje – šta podrazumeva opasna roba? Koji je to opasni teret? Generalno posmatrano, opasna roba jeste svaki proizvod, poluproizvod, međuproizvod, sirovina ili materija koja može uzrokovati štetne posledice po život, zdravlje i okolinu. Pritom, ove posledice se ne odnose samo na postupak transporta robe, već i na druge postupke kao što su proizvodnja, rukovanje, upravljanje, skladištenje i slično.

Opasna roba se najčešće prevozi u drumskom transportu. Postoje specijalizovana vozila koja prevoze ovu robu, kao i pomenuti specijalizovani normativni režim. Iako postoje i brojni drugi propisi i pravilnici, glavni akt kojim se u Srbiji reguliše transport opasne robe jeste Zakon o transportu opasne robe. Ali, jedan važniji akt koji se primenjuje kod nas, ali na međunarodnom nivou, i koji je bivša SFRJ ratifikovala 1972. godine, jeste Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. Drugi naziv za ovaj akt jeste ADR sporazum, zbog čega se za opasnu robu, kao sinonim, koristi ADR roba.

Koja roba spada u opasni teret?

Sve države potpisnice ADR sporazuma imaju obavezu da primenjuju i da prilagode svoje nacionalne propise ovom sporazumu. Kao što smo rekli, među državama potpisnicama je i naša zemlja, koja je pravni naslednik SFRJ. Između ostalog, ovaj sporazum je važan jer taksativno nabraja koja roba spada u opasni teret.

transport opasnog tereta Firby Logistic 2

Opasna roba podeljena je u 9 različitih klasa, što je značajno zbog dodele tzv. UN broja. Naime, kada je opasna roba definisana UN brojem, to znači da je za ovaj teret utvrđen: naziv, klasifikacioni kod, klasa, ambalažna grupa, broj listice opasnosti, granične količine, transportno sredstvo i slično. I kada postoji UN broj opasne robe, onda se više ne može nagađati da li se radi o transportu opasnih materija ili ne. Takođe, ovaj broj isključuje bilo kakvo slobodno tumačenje robe u pogledu rukovanja, upravljanja i manipulacija istom. 

Zato, kada je u pitanju transport opasnog tereta, u ovu robu spadaju sledeće materije.

 1. Eksplozivne materije i predmeti koji sadrže opasne materije;
 2. Gasovi pod pritiskom ili u tečnom stanju;
 3. Zapaljive tečne materije;
 4. Zapaljive čvrste materije, samoreagujeće materije, materije sklone samozapaljenju, materije koje emituju zapaljive gasove u kontaktu sa vodom;
 5. Organski peroksidi i oksidirajuće materije;
 6. Otrovne (toksične) i infektivne (zarazne) materije;
 7. Radioaktivne supstance;
 8. Korozivne materije;
 9. Ostale opasne supstance i mešovite opasne materije.

Transport opasnog tereta i obaveze glavnih učesnika

Pri transportu opasne robe, svi učesnici u saobraćaju dele se na glavne i sporedne (ostale) učesnike. I svaki od njih ima pripadajuće obaveze u vezi sa ovom vrstom prevoza, kako bi se sprečio bilo kakav nastanak štetnih i neželjenih posledica po zdravlje i okolinu. Dakle, svaki učesnik transporta opasnog tereta dužan je da primeni određene mere, u skladu sa ADR sporazumom, kao i karakterom i količinom opasnosti koja se može predvideti.

Treba istaći da svaki učesnik jeste dužan da izvrši kontrolu svog prethodnika u celokupnom transportnom procesu.

Glavni učesnici u transportu ADR robe jesu: pošiljalac, prevoznik i primalac robe. Navešćemo neke od najrelevantnijih obaveza svakog od njih.

OBAVEZE POŠILJAOCA ROBE

Pošiljalac je, između ostalog, dužan da preduzme sledeće mere:

 • Predavanje na transport robe, odnosno pošiljke za koju je utvrdio da ispunjava sve uslove iz ADR sporazuma;
 • Utvrđvanje da je opasna roba dozvoljena za transport;
 • Snabdevanje prevoznika svim neophodnim informacijama i podacima, kao i drugim pratećim dokumentima (dozvole, odobrenja…)
 • Korišćenje isključivo ambalaža, velikih pakovanja i velikih sredstava za pakovanje koje su prethodno odobrene i prilagođene za prevoz konkretne opasne robe;
 • Poštovanje svih zahteva koji se odnose na transport i ograničenja prilikom prevoza opasnog tereta.

OBAVEZE PREVOZNIKA ROBE

transport opasnog tereta Firby Logistic 3

Prevoznik opasnih materija ima sledeće obaveze:

 • Utvrđivanje da je teret, upućen na transport, dozvoljen za prevoz u skladu sa ADR sporazumom;
 • Obezbeđivanje da su odgovarajuća dokumenta u transportnom sredstvu;
 • Utvrđivanje da transportno vozilo i teret nemaju defekte, greške, znakove curenja, pukotine i druge nedostatke;
 • Utvrđivanje da relevantni datumi u vezi sa transportom nisu istekli;
 • Provera i potvrda su vozila ispravna i da nisu pretovarena;
 • Konstatacija da su listice opasnosti pričvršćene za vozilo, odnosno da su oprema i uputstva za vozača u transportnom vozilu.

OBAVEZE PRIMAOCA ROBE 

Iako ne učestvuje direktno u prevozu opasnih materija, i primalac ADR robe ima pripadajućih obaveza.

 • Neodlaganje prijema robe bez jakih razloga, kao i potvrda su svi zahtevi ADR sporazuma, nakon istovara, ispunjeni;
 • Čišćenje i dekontaminacija vozila nakon transporta;
 • Utvrđivanje i obezbeđivanje da su kontejneri, u kojima se nalazila opasna roba, u potpunosti i temeljno očišćeni i dekontaminirani.

Obaveze sporednih učesnika u transportu ADR robe

Kao što smo već istakli, pored glavnih učesnika, u transport opasnog tereta uključeni su i ostali (sporedni) učesnici. Tu spadaju: utovarivač, paker, punilac i operator kontejner/prenosne cisterne.

Utovarivač mora predati na prevoz samo onu robu koja je dozvoljena za prevoz, u skladu sa uslovima i standardima iz ADR sporazuma. Takođe, njegova dužnost jeste i provera da li postoje znakovi oštećenja ambalaže. Ukoliko postoje, utovarivač ne sme predati opasnu robu na transport, sve dok oštećenje ne bude otklonjeno. Njegova je obaveza i da prilikom utovara robe vodi računa o svim zahtevima koji se odnose na utovarivanje i upravljanje robom. Ujedno, prilikom utovara mora se držati zabrane o mešanju tereta.

Paker je dužan da vodi računa o svim uslovima, zahtevima pripreme i pakovanja robe koji se nalaze u ADR sporazumu. To se prvenstveno odnosi na korišćenje listica opasnost i narandžastih tabli.

Punilac mora obezbediti da cisterna i njena oprema tehnički ispunjavanju sve uslove za transport opasne robe. Pored toga, on mora obezbediti da datum narednog testiranja cisterni i transprotnih vozila nije istekao. Punilac je dužan da puni cisterne opasnim teretom koji je dozvoljen za prevoz u tim cisternama. Prilikom punjenja, on se mora držati maksimalno dozvoljenog niova i stepena punjenja, odnosno maksimalno dozvoljene mase. On mora obezbediti da su listice opasnosti i narandžaste table sigurno pričvršćene za cisternu, kao i da proveri zaptivenost i zatvorenost svih uređaja na curenje nakon punjenja.

Na kraju, operator kontejner/prenosne cisterne mora obezbediti da su ispunjeni svi zahtevi za opremu i testiranje cisterni. Pored toga, njegova dužnost je obezbeđivanje održavanja cisterne i njene opreme, u skladu sa uslovima iz ADR sporazuma. U slučaju mogućih oštećenja cisterne ili njene opreme prilikom opravke ili nezgode, operator je dužan da osigura specijalne provere cisterne. 

Firby Logistic – Kvalitetan i bezbedan transport opasnog tereta

Kompanija Firby Logistic vrši i organizuje siguran, kvalitetan i efikasan transport opasnog tereta. To činimo na domaćem, ali i na međunarodnom nivou, zahvaljujući uspešnoj saradnji sa brojnim poslovnim partnerima, saradnicima i agentima.

Mi smo licencirana kompanija za obavljanje transporta opasne robe, budući da ispunjavamo sve uslove koji se tiču ovog vida transporta. Naime, pre transporta, naše stručno i visokokvalifikovano osoblje vrši identifikaciju svih potencijalnih rizika transporta ADR robe. Nakon toga obavljano klasifikaciju tereta, obeležavajući ga sa pomenutim UN brojem, posle čega sledi bezbedni i ravnomerni utovar robe. Opasni teret, bez obzira na to da li je pitanju sirovina, gotovi proizvod, međuproizvod ili poluproizvod, pakujemo u odgovarajuću ambalažu, stavljajući sve relevantne znake upozorenja.

Firby Logistic poseduje neophodno znanje, licencu i dugogodišnje iskustvo ne samo u domaćem, već i u međunarodnom transportu opasne robe. Svakog dana kontinuirano pratimo sve lokalne i internacionalne propise i prilagođavamo se novim standardima u oblasti prevoza ADR robe. Za svaku individualnu ponudu transporta opasne robe biramo i odgovarajuće transportno vozilo, cisternu, vagon ili kontejner. Strogo pošujemo sve norme i pravila prilikom pakovanja, utovara, istovara i pretovara opasnog tereta.

Zbog svega navedenog, u stanju smo da svakom klijentu, po najpovoljnijim cenama na tržištu, ponudimo bezbedan i prvoklasni transport ADR robe.

Zašto da sarađujete sa nama?

Postoji više razloga zbog čega Firby Logistic treba da bude vaš izbor broj jedan kada razmatrate opciju transporta opasnih materija.

 • Imamo dozvolu za obavljanje svih poslova koji se tiču transporta opasnog tereta.
 • Ispunjavamo sve uslove i zahteve predviđene ADR sporazumom;
 • Raspolažemo sa svim neophodnim transportnim sredstvima i opremom za transport opasnog tereta;
 • Naše osobolje je stručno i visokokvalifikovano za upravljanje i manevrisasanje opasnom robom.

Svim klijentima žeimo da pružimo maksimalnu uslugu. Zato vam nudimo i druge, prateće aktivnosti koje poboljšavaju i olakšavaju celokupan postupak transporta opasnih materija.

Pribavljamo sve neophodne dozvole, odobrenja i transportnu dokumentaciju. Vršimo carinjenje robe, obavljamo špediterske usluge, distribuciju… Na zahtev klijenta, obaveštavamo vas o tačnoj lokaciji i statusu vaše robe, a takođe obaveštavamo sve klijente o vremenu i mestu prispeća robe na krajnju adresu.

Budite slobodni da nam u svakom trenutku pošaljete svoj zahtev za ponudu. Ako imate bilo kakvih nedoumica, dilema ili pitanja, nemojte se ustručavati da kontaktirate sa nama.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor. 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *