PozoviZahtev za ponudu

Carinjenje robe

Carinjenje robe

Carinjenje robe predstavlja složen postupak koji podrazumeva izvršenje svih zakonom regulisanih radnji i procedura koje se tiču uvoza, izvoza i tranzita robe. U pitanju je jedan od najvažnijih postupaka prilikom međunarodnog transporta robe i dobara.

CARINJENJE ROBE PRILIKOM UVOZA

Procedura carinjenja se uvek sprovodi na osnovu odgovarajuće carinske deklaracije. To je dokument (isprava) ili radnja na osnovu koje lice, na zakonom regulisan način i u propisanoj formi, zahteva da se određena roba stavi u odgovarajući carinski postupak. Ova deklaracija omogućava stavljanje robe u slobodan promet. Carinska deklaracija popunjava se na odgovarajućem formularu. Roba koja se uvozi u carinsko područje Republike Srbije mora biti obuhvaćena carinskom deklaracijom. Uz carinsku deklaraciju prilažu se i druge formalne isprave koje su neophodne za sprovođenje carinskog postupka.

Za validnost i tačnost svih podataka koji se navode na carinskoj deklaraciji odgovara carinski deklarant. Ispravno popunjena carinska deklaracija, pored navođenja tačnih podataka o količini, vrsti i masi robe, iziskuje i utvrđivanje carinske vrednosti robe i njene tarfine oznake.

Roba koja je uvezena u Srbiju i koja je stavljena u slobodan promet može i izgubiti status domaće robe. To će desiti u slučaju poništenja carinske deklaracije.

Carinjenje robe - Firby Logistic

CARINJENJE ROBE PRILIKOM IZVOZA

Kao i kod uvoza robe, carinjenje robe vrši se i prilikom njenog izvoza.

U pitanju je postupak u kome nadležni carinski organ, u skladu sa zakonom, donosi odluku o odobrenju izvoza. Drugim rečima, carinski organ odobrava iznošenje domaće robe van carinskog područja Republike Srbije. U proceduri carinjenja prilikom izvoza dolazi do primene odgovarajućih carinsko-izvoznih formalnosti, kao i drugih zakonom propisanih trgovinskih mera. Ukoliko je propisana, dolazi i do obračunavanja odgovarajuće izvozne carine.

Carinjenje prilikom izvoza robe u pojedinim slučajevima može zahtevati i dokazivanje srpskog preferencijalnog porekla za robu koja je proizvedena u Srbiji. Takođe, ova vrsta porekla može se utvrđivati i za robu koja je status srpske robe stekla time što je ispunila zahteve i uslove iz određenih međunarodnih ugovora. U pitanju su sporazumi koje je naša zemlja zaključila sa Evropskom Unijom, Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, kao i zemljama potpisnicama CEFTA i EFTA sporazuma.

Kompletan postupak carinjenja robe regulisan je:

  • Carinskim zakonom;
  • Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom;
  • Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Agencija Firby Logistic upoznata je sa svim normama i zakonskom regulativom koja tiče carinjenja robe. Pomoći ćemo vam da prikupite svu neophodnu dokumentaciju i dozvole neophodno za izvoz, odnosno uvoz robe. Takođe, veoma dobro poznajemo i listu stvari koje su zabranjene za izvoz i uvoz i o tome blagovremeno obaveštavamo sve naše klijente.

Za sve ostale informacije o carinjenju kompanija Firby Logistic stoji vam na raspolaganju. Budite slobodni da kontaktirate sa nama odmah, a naše ljubazno osoblje će vam u najbržem roku izaći u susret.

ZA VAŠA PITANJA ILI PROBLEM

Drumski transport robe

Drumski transport robe na teritoriji cele Evrope

Avio transport robe

Avio transport robe za ceo svet

Vodeni transport robe

Vodeni transport robe do drugog kontinenta

Železnički transport

Najekonomičniji transport robe

Skladištenje robe

Skladištenje robe na dogovoreno vreme

Međunarodne selidbe

Selidbe na teritoriji Srbije i sveta.

1000 +

Zadovoljnih klijenata

200 +

Agenata

20 +

Sopstvenih kamiona

100

Priznanja za kvalitet