Prevoznik zbirne robe, Firby Logistic

Zbirni prevoz robe

Zbirni prevoz robe predstavlja praksu kombinovanja ili grupisanja više relativno manjih pošiljki u jedan kontejner za potrebe isporuke robe više različitih kompanija.

Naime, ako pošiljalac nema dovoljno robe za najam cele prikolice, kontejnera ili kamiona, onda on tovarni prostor deli sa drugim pošiljaocima. U tom slučaju, vaša roba popunjava ne ceo, već samo jedan deo utovarnog prostora. Dok ostali pošiljaoci svojom robom popunjavaju preostali deo kontejnera, kako bi njegova nosivost, odnosno kapacitet bio potpun. Poznatiji naziv za zbirni transport robe jeste i LCL transport (Less Container Load) robe ili LTL transport (Less Than Truckload).

Kada želite da otpremite, odnosno pošaljete bilo koju robu, prvo što što bi trebalo da odredite jeste veličina (zapremina) robe. Naime, veličina robe određuje da li je za vas pogodniji LCL ili FCL transport robe (Full Container Load – kada roba jednog pošiljaoca zauzima ceo tovarni prostor). Generalno posmatrano, LCL pošiljke su pogodne za kompanije koje žele da otpreme manju količinu robe (za pošiljke manje od 33 kubna metra, ali i za pošiljke čija težina iznosi između 68 i 6.800 kilograma).

Budući da pošiljlac plaća najam samo dela utovarnog prostora koji je zakupio, zbirni prevoz robe predstavlja najekonomičniji vid transporta i isporuke tereta. Zbog pristupačnosti cene, veliki broj kompanija svoje poslovanje i zasniva na zbirnom transportu robe.

Zbirni prevoz robe – Koje vrste postoje?

U celini posmatrano, postoje dva najpopularnija tipa LCL transporta robe.

LCL pošiljke u paletama. Pri ovom tipu zbirnog transporta, roba i teret se stavljaju, odnosno pakuju u palete i osiguravaju zaštitnim kaiševima. Otprema robe u paletama je jako preporučljiva opcija, jer omogućava lako rukovanje i manipulaciju, pruža sigurnost kvaliteta robe i sprečava njeno oštećenje. To je veoma važno, budući da LCL pošiljke, tokom celokupne procedure domaćeg ili međunarodnog transporta, prolaze kroz „više ruku“.

LCL pošiljke u kutijama. S druge strane, roba se, pri LCL transportu, može spakovati i u adekvatne kutije. Međutim, to sve zavisi od prirode tereta. Ova opcija je jeftinija u odnosu na slanje robe u paletama, ali je zato sigurnosni rizik od oštećenja robe veći. Upravo zato, paletirane LCL pošiljke predstavljaju vašu najbolju investiciju koju preporučuju mnogi prevoznici i agencije za transport robe.

Od čega zavisi izbor zbirnog transporta robe?

Postoji nekoliko faktora koje treba da uzmete u obzir pre nego što odlučite da li je LCL transport robe prikladan za vaše poslove potrebe.

Zbirni prevoz robe

  • Veličina robe. Kao što smo već istakli, zbirni prevoz robe je najbolja opcija za slučaj da je zapremina vaše robe manja od 33 kubna metra. Naime, ova mera predstavlja približni unutrašnji kapacitet najmanjeg standardizovanog kontejnera za otpremu.
  • Cena isporuke. Troškovi isporuke zbirnog prevoza robe su najveća pogodnost ovog vida transporta. Postoji nekoliko faktora koji utiču na određivanje konačne cene transporta: težina, količina i vrsta robe, ali i naknade za potrebnu dokumentaciju i papirologiju.
  • Vreme otpremanja robe. U većini slučajeva, transport LCL pošiljke traje isto onoliko vremena kao i FCL pošiljka. Ali, ponekad može trajati i 5 do 7 dana duže i to iz sledećih razloga. Pre svega, vaša pošiljka se konsoliduje sa robom drugih pošiljalaca, što se čini u skladištu. Kada je kontejner sa svim LCL pošiljkama spreman, on se iz skladišta transportuje do otpremne luke, pa potom na kargo brod. Kada brod stigne na odredišnu luku, kontejner se prevozi u drugo skladište gde se LCL pošiljke međusobno razdvajaju. Tek od tog momenta se konkretno vaša pošiljka iz magacinskog prostora otprema na krajnje odredište.
  • Više transportnih tačaka. LCL pošiljke se, pre nego što stignu do konačne destinacije, moraju više puta utovariti, pretovariti i istovariti. Transportne tačke obuhvataju: dogovorena adresa preuzimanja robe – skladište – polazna luka – dolazna luka – skladište – krajnja lokacija primaoca robe.

Zašto izabrati zbirni prevoz robe? 

Brojni su razlozi zbog čega vaš izbor za otpremu tereta treba da bude zbirni prevoz robe.

Pre svega, zbirni transport robe je ubedljivo najekonomičniji, odnosno najpovoljniji vid prevoza robe. S obzirom na to da utovarni prostor delite sa robom drugih pošiljalaca, cena ovog prevoza će biti znatno niža nego u slučaju FCL transporta. Drugim rečima, cena je proporcionalna veličini kontejnera koju zauzima vaša roba. Isporuka robe može trajati malo duže, ali stvarno vreme transporta robe u većini slučajeva je isto kao i za FCL prevoz robe. I to bez obzira da li šaljete robu na lokalu ili u inostranstvu.

Međutim, finansijska isplativost zbirnog prevoza robe nije i jedini razlog zbog čega treba da odaberete ovaj tip transporta robe. Zbog konsolidovanja više različitih pošiljki u istom prevoznom sredstvu, zbirni transport robe predstavlja jedan od najfleksibilnijih vidova prevoza robe. Ova pogodnost cenu transporta može sniziti za čak 30 odsto!

Pošiljke se lako prilagođavaju u skladu sa vašim poslovnim potrebama. Dok smanjena količina robe koja se otprema omogućava i veću fleksibilnost u zakazivanju prevoza. Takođe, putem zbirnog prevoza robe manja količina robe može se transportovati i na dalekim destinacijama, zbog mogućnosti njenog smeštanja u kontejnere različitih dimenzija. Samim tim, ovaj vid prevoza robe ne iziskuje ispunjenje uslova o minimalnoj težini tereta.

Ne treba zanemariti ni sigurnosni aspekt zbirnog prevoza robe, budući da se većina LCL robe, pre utovara i prevoza, pakuje u manje palete što doprinosi većoj bezbednosti robe. S druge strane, utovar i istovar se vrše podizanjem celog kontejnera. Zbirni prevoz robe eliminiše mogućnost zahtevne logistike, dok ujedno omogućava uslugu prevoza robe od „vrata do vrata“.

Firby Logistic – Najpovoljniji zbirni transport robe 

Ukoliko želite bezbedan, pouzdan i brz zbirni prevoz robe, onda vaš izbor treba da bude Firby Logistic. Naša licencirana i profesionalizovana agencija za prevoz robe ima višedecenijsko iskustvo u organizaciji svih vidova transporta robe (vodeni, avio, drumski ili železnički prevoz).

Zbirni prevoz robe

Zahvaljujući razgranatoj mreži partnera šriom sveta, sa kojima smo uspostavili odličnu poslovnu saradnju, za naše klijente organizujemo najpovoljniji zbirni transport robe uz realizaciju u najkraćem mogućem roku. Omogućavamo vam da pošaljete najširi raspon najrazličitije robe – paletiran ili ne, pa sve do nestandardizovanih pošiljki.

Kompanija Firby Logistic vam nudi jedisntvenu uslugu zbirnog transporta robe od vrata do robe. Drugim rečima, naši visokospecijalizovani kadrovi sa najsavremenijim prevoznim sredstvima preuzimaju robu na dogovorenoj adresi. Nakon utovara, robu, optimalnom rutom, prevozimo do polazne luke, aerodroma, stanice ili terminala, nakon čega je otpremamo do krajnjeg odredišta.

Uz sve to, Firby Logistic vam stoji na raspologanju i za sve dodatne i prateće usluge zbirnog transporta:

Ukoliko količina vaše robe ne ispunjava kompletan kapacitet utovarnog prostora, budite slobodni da nam pošaljete zahtev za ponudu za zbirni transport robe. Agencija Firby Logistic vam u svakom trenutku stoji na raspolaganju.

Comments (12)

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *