selidbe iz Srbije za Evropu Firby Logistic 1

Selidbe iz Srbije za Evropu

Selidbe iz Srbije za Evropu predstavljaju trend koji se poslednjih godina intenzivirao. Kada govorimo o selidbama u Evropu, tu se prvenstveno podrazumeva proces preseljenja i nastavak života u nekoj od država članica Evropske unije. Naravno, ovaj tip selidbi ne isključuje mogućnost preseljenja u neku evropsku državu koja nije članica EU (Švajcarska je tipičan primer za to).

Postoje brojni razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju za ovakav korak:

 • Želja za boljim životnim standardom;
 • Traženje novih i boljih uslova za sebe i porodicu;
 • Traženje novih poslovnih prilika;
 • Učenje, studiranje ili specijalizacija, odnosno usavršavanje;
 • Otvaranje kompanije.

Usled šengenskog režima i uvođenja bescarinske zone između zemalja članica Evropske unije, ne samo da je došlo do većeg prometa robe i usluga, već se ujedno povećalo i slobodno kretanje ljudi. Neke od zemalja u koje se naši državljani najčešće sele jesu Nemačka, Francuska, Slovenija, Norveška, Finska…

Međunarodne selidbe Evropa se umnogome razlikuju u odnosu na selidbe u okviru teritorijalnih granica jedne države ili grada. Pored, očigledno, dužeg vremenskog trajanja prevoza stambenih, poslovnih i privatnih stvari, ovaj tip selidbi je i administrativno zahtevniji. Naime, neophodno je prikupiti sve neophodne međunarodne dozvole i odobrenja koja se odnose na prelazak granica jedne ili više država. Ali, kako ne biste imali bilo kakvih poteškoća ili zastoja pri ovoj proceduri, potrebno je da angažujete licenciranu kompaniju za međunarodne selidbe, sa značajnim iskustvom u međunarodnom prevozu.

Kada su u pitanju selidbe Evropa, one se u najvećem broju slučajeva odnose na seldibe stanova i domaćinstava – privatne stambene selidbe. U manjem broju, one se odnose na selidbe kancelarijskih i poslovnih prostora – poslovne selidbe. Tu su svakako i diplomatske selidbe, naročito u Briselu, kao administrativnom sedištu EU.

Šta je važno uraditi pre selidbe iz Srbije za Evropu?

Ako ste odlučili da napustite Srbiju i svoj život nastavite u nekoj evropskoj državi, jako je važno da prilikom procesa preseljenja nemate bilo kakve probleme. Ovo je važno istaći zbog činjenice da su selidbe, pa makar i u okviru jednog grada, stresan, odgovoran i veoma ozbiljan zadatak. Ovo se posebno odnosi u slučajevima kada se prelaze međunarodne evropske granice, jer se menja kompletan dosadašnji način života. Naravno, uz posredovanje i angažman specijalizovane kompanije za selidbe, budite sigurni da nećete imati bilo kakvih neprijatnih iznenađenja.

selidbe iz Srbije za Evropu Firby Logistic 2

Dakle, prilikom selidbe u inostranstvo, jako je važno da se obavi temeljna, kvalitetna i isplanirana priprema za preseljenje. Zašto je ovo bitno? Zato što odgovarajuće planiranje celokupne procedure preseljenja predstavlja mnogo više od pola obavljenog posla. Treba imati u vidu da svaka država u Evropi ima svoje društvene, kulturne, političke i druge posebne karakteristike. Prema tome, da bi vaš život u novoj državi mogao da otpočne onako kako ste i zamišljali, neophodno je za selidbu biti spreman i pripremljen.

Priprema za selidbu u Evropu

Kao što smo naglasili, međunarodne selidbe iz Srbije u Evropu nisu isto što i selidbe u okviru jedne države.

Pored svih regularnih pitanja koja se tiču preseljenja kao takvog (pakovanje, utovar, transport stvari…), neophodno je obaviti i odgovarajuću administrativnu papirologiju. To, između ostalog, podrazumeva i prikupljanje svih neophodnih dokumenata koje zahtevaju zakoni i drugi pravni akti evropske države u koju se selite. Dalje, potrebno je izvršiti plaćanje brojnih taksi i administrativnih troškova. Treba istaći da postoje carinske i necarinske procedure prilikom preseljenja. To, inače, zavisi od države u koju biste da se selite. Drugim rečima, treba biti i upoznat sa procesom carinjenja.

Stvari i predmeti koje planirate da nosite sa sobom moraju biti na adekvatan način spakovani i označeni. Radi većeg stepena zaštite, odnosno bezbednosti vaših stvari za vreme transporta, bilo bi dobro da te stvari budu i osigurane. Imajte u vidu preseljenje iz Srbije u evropsku državu može vremenski duže trajati, s obzirom na to da treba preći granice dve ili više država. Prema tome, planiranje preseljenja u bilo koju evropsku zemlju podrazumeva i to da će vam biti neophodna odgovarajuća vozila koja su namenjena za duže vožnje i relacije. Da ne spominjemo da je potrebno nabaviti i dozvolu za međunarodni transport.

Dakle, da bi celokupna organizacija preseljenja protekla u najboljem redu, neophodno je imati jasno razrađen plan koga se treba držati.

Kako na najbolji način organizovati selidbu u Evropu?

Postoji više načina na koje se može organizovati i izvršiti selidba u Evropu, u zavisnosti od vaših zahteva i uslova preseljenja. U praksi se pokazalo da je jedan od najefektivnijih načina kompletne procedure preseljenja selidba po tzv. sistemu ključ u ruke. I ovaj način bira veliki broj korisnika selidbenih usluga. Zbog čega je to tako?

Selidba po principu ključ u ruke u suštini znači da kompanija koja se profesionalno bavi međunarodnim selidbama na sebe preuzima organizaciju svih detalja preseljenja. Počev od pakovanja stvari, njihovog prevoza, pa sve do kompletnog uređenja novog doma, odnosno poslovnog prostora, koji je u saglasnosti sa nacrtom plana preseljenja prethodno urađenim u dogovoru sa klijentom. I baš zbog toga je ovaj sistem ekonomična opcija, jer štedi novac i troškove. I ne samo to, selidbe iz Srbije za Evropu po principu ključ u ruke oslobađaju vas stresa povezanog sa ovom procedurom. Vi ne morate da brinete o bilo kom aspektu preseljenja. Tačnije, vama jedino što preostaje jeste da se uselite u svoj novi kompletno uređeni i sređeni stan ili poslovni prostor.

Kompanija za međunarodne selidbe profesionalno i pažljivo pakuje sve selidbene stvari. Radi lakšeg raspoznavanja, za kutije se upotrebljavaju pečati u raznovrsnim bojama. Zatim, ova kompanija obavlja demontiranje stvari, odnosno njihovo montiranje na novoj lokaciji i smeštanje u prostorije novog objekta. Imajući u vidu koliko vrede antikviteti, slike, skupe umetnine i druge dragocenosti, njima se pridaje naročit značaj i pažnja, tako što se izrađuju posebni drveni sanduci.

Kada se završi proces pripreme i pakovanja, sledi i međunarodni transport selidbenih stvari vozilima namenjenim za to. Kompanija koja vrši selidbu u Evropu pribavlja sve neophodne međunarodne dozvole i odobrenja. Takođe je zadužena za celokupnu carinsku proceduru. U poslednjoj fazi preseljenja vrši se isporuka stvari na dogovorenu lokaciju, njihovo montiranje i raspoređivanje na osnovu prethodno razrađenog plana.

Firby Logistic – Kvalitetne i efikasne selidbe iz Srbije za Evropu

Pored transporta robe, kompanija Firby Logistic je specijalizovana i za sve vrste međunarodnih i domaćih selidbi. Zato svakom klijentu omogućavamo kvalitetne i efikasne selidbe iz Srbije za Evropu bez bilo kakvih neprijatnosti i uz minimalne troškove. Budući da se svaka evropska zemlja razlikuje po pitanju regulative koja se tiče procesa selidbe, za svakog klijenta individualno i detaljno osmišljavamo proceduru preseljenja.

Poštujući sve vaše potrebe i zahteve, selidbe u Evropu vršimo i organizujemo međunarodnim avio transportom, drumskim transportom, pomorskim transportom ili železničkim transportom. Pored toga, uspostavili smo i više nego odličnu poslovnu saradnju sa brojnim agentima i partnerima širom Starog kontinenta. Do vašeg željenog odredišta stižemo brzo, bez zadržavanja i bezbedno.

Selidbe u bilo koju evropsku državu možemo organizovati na jedan od sledeća tri načina:

 1. Selidbe po principu ključ u ruke;
 2. Selidbe kao usluga od vrata do vrata;
 3. Selidbe koje podrazumevaju transport i papirologiju.

Selidbe stambenih ili poslovnih prostora po sistemu ključ u ruke

Ovaj sistem podrazumeva, kao što smo rekli, izradu kompletnog plana selidbe. Takođe, za sve klijente vršimo i profesionalno savetovanje o načinu selidbe i svih dodatnih, pratećih usluga. Vodeći računa o svim vašim stvarima, vršimo i profesionalno pakovanje garderobe, pokućstva i drugih predmeta u kutijama. Obavljamo i profesionalnu zaštitu nameštaja najkvalitetnijim materijalima. Biramo posebne, namenske kutije različitih dimenzija za pića, slike, knjige…

Na kutije stavljamo i pečate čija je funkcija lakše i brže raspoznavanje istih prilikom isporuke. Na ovaj način, kada se vrši istovar stvari, lako se može prepoznati koja kutija ide na koji sprat ili u koju prostoriju. Predmete od stakla štitimo pak papirom, dok zaštitu krtih i lomljivih stvari obavljamo putem puc puc folije. Ukoliko pojedine stvari ne mogu da se prenesu, odnosno presele u identičnom stanju, onda vršimo i njihovu profesionalnu demontažu. Ovo se prvenstveno odnosi na nameštaj. Nakon pakovanja stvari, u kutije stavljamo i stiropor kuglice. Kada su u pitanju skupe umetnine i antikviteti, vrši se izrada drvenih sanduka.

Ispred vašeg doma, odnosno poslovnog prostora vršimo profesionalni i pažljivi utovar svih stvari. Ne morate da brinete o papirologiji i administraciji, jer je i to naš posao. Drugim rečima, pripremamo svu neophodnu dokumentaciju za selidbu i pribavljamo međunarodne dozvole za transport. Dok ne pripremite vaš novi dom za selidbene stvari, vršimo i adaptaciju datuma isporuke stvari. Sve do tog momenta, stvari odlažemo u našem skladištu – magacinskom prostoru.

Takođe, nudimo i najbolje uslove selidbe za vaše kućne ljubimce. Nakon isporuke selidbenih stvari, vršimo profesionalno raspakivanje kutija, montažu nameštaja i skidanje zaštitnih folija. Na kraju, vršimo i raspodelu stvari prema dogovorenom planu selidbe.

Selidbe stambenih ili poslovnih prostora po sistemu od vrata do vrata

Ovaj sistem selidbe iz Srbije za Evropu znači da vaše stvari preuzimamo na dogovorenoj adresi i isporučujemo ih na krajnju destinaciju. Transport robe vršimo profesionano, stručno i sa maksimalnom pažnjom.

selidbe iz Srbije za Evropu Firby Logistic 3

Obavljamo utovar vaših selidbenih stvari. Prikupljamo celokupnu neophodnu tranzitnu i uvoznu dokumentaciju. Takođe, vršimo i izradu ATA karneta, a u naš domen spada i carinjenje robe, kao i špediterske usluge. Potom vršimo istovar stvari i nameštaja na dogovorenoj adresi.

Selidbe stambenih ili poslovnih prostora po sistemu samo usluga transporta

Ovaj način selidne uključuje samo utovar i istovar selidbenih stvari na dogovorenoj lokaciji. Kao i kod prethodna dva sistema selidbe stambenih i/ili poslovnih prostora, i ovde pribavljamo neophodnu dokumentaciju (dozvole i odobrenja).

U okviru ovog sistema, Firby Logistic nudi:

 • Postavljanje vozila na adresi utovara;
 • Izradu dozvola za izvoz knjiga, slika i umetnina;
 • Tranzitnu i uvoznu dokumentaciju;
 • Uslugu carinjenja i špedicije;
 • Izvoznu dokumentaciju ili izradu ATA karneta;
 • Postavljanje vozila na adresi istovara.

Prema tome, osim međunarodnog i domaćeg transporta robe, takođe i međunarodne selidbe predstavljaju našu specijalnost. Posedujemo višegodišnje iskustvo i u celosti smo posvećeni svakom klijentu i vašim ciljevima preseljenja. Naš je zadatak, obaveza i zadovoljstvo da vam obezbedimo kvalitetnu i efikasnu selidbu. Zato, budite slobodni da nam pošaljete svoj upit bilo kada, 24/7, ukoliko ste odlučili da svoj život nastavite u drugoj evropskoj državi. Naravno, ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, ne ustručavajte se da kontaktirate sa nama.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor! 

Comments (2)

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *