međunarodni transport Firby Logistic 1

Međunarodni transport – Prevoz robe do bilo kog mesta na svetu

Međunarodni transport je šansa za sva pravna i fizička lica da dopreme svoju robu i pošiljke do bilo koje tačke na planeti Zemlji.

Internacionalni prevoz i distribucija robe imaju izuzetno važnu ulogu u međunarodnoj trgovini. Da bi se izvršio međunarodni prevoz robe, neophodno je da kompanije i preduzetnici izaberu odgovarajući vid internacionalnog transporta, kako bi osigurali da njihove pošiljke budu efikasne i ekonomične. Postoje brojni faktori od kojih zavisi koju će vrstu međunarodnog transporta kompanije izabrati za otpremanje robe. Između ostalog, ti faktori podrazumevaju potrebe kompanije, krajnju odredišnu zemlju, kao i vrstu robe.

Drumski, železnički, vodeni i avionski transport četiri su osnovna vida međunarodnog prevoza robe. Kada kompanije razmatraju tip međunarodnog prevoza, pre svega treba da donesu odluku o predmetu distribucije. To uključuje veličinu, težinu i vrstu dobara. Recimo, za prevoz kvarljivih namirnica ili voća, neophodno je izabrati najbrži vid prevoza.

S druge strane, preduzetnici moraju imati u vidu i koliko će iznositi troškovi prevoza, vrednost robe, rizike transporta, zahteve kupaca i slično. Međutim, za najbrži i najdelotvorniji prevoz potrebno je izabrati i firmu koja će na najefektniji način organizovati celokupni međunarodni transport.

Međunarodni transport – Avionski i vodeni transport robe

Jedan od najpopularnijih vidova međunarodnog transporta svakako je avionski prevoz robe. Štaviše, ovaj vid prevoza „zauzima“ najveći deo globalne svetske ekonomije. Svake godine, putem avionskog transporta, prevozi se roba u vrednosti od više biliona evra. Prema tome, vazdušni prevoz robe nudi brojne prednosti za otpremanje i dostavljanje dobara. Pre svega, roba se isporučuje veoma brzo i to na najvećoj mogućoj udaljenosti.

međunarodni transport Firby Logistic 2

Najširi spektar robe se upravo prevozi avionskim transportom. Takođe, ovaj vid transporta pruža najviši nivo sigurnosti osetljive i kvarljive robe, kao i lakših predmeta.

Međutim, ukoliko neko preduzeće treba da dostavi veliku količinu robe, bez pritiska dostavljanja u brzom vremenskom roku, onda je vodeni međunarodni transport robe pravo rešenje. Ovaj prevoz podrazumeva otpremanje robe sa jednog na drugi kontinent primorskim putem. U ove svrhe se upotrebljavaju veliki kargo brodovi. Kontejneri sa robom utovaruju se u pristaništu, odakle su spremni za međunarodnu plovidu.

Vodeni transport robe omogućava isporuku velike količine robe uz apsolutno niske troškove slanja i prevoza robe.

Drumski i železnički transport robe

Jedan od najpopularnijih i najtraženijih vidova međunarodnog transporta svakako je drumski prevoz robe. Štaviše, drumski međunarodni transport robe jeste najfleksbiliniji i najčešći tip prevoza robe i dobara. Koristi se za prevoz robe na relativno kraćim destinacijama, ali i za transport kvarljive robe. U pitanju je veoma brz i efikasan prevoz, sa izuzetno niskim troškovima. Kod ovog prevoza postoji mogućnost zakazivanja transporta robe, kao i praćenja pošiljke dok prevoz traje.

Rizik od oštećenje robe međunardnim tranzitom veoma je mali. Treba naglasiti da je međunarodni drumski prevoz prikladan za transport robe od i do ruralnih područja, do kojih je nemoguće doći drugim vidovima transportima. Regulativa internacionalnog drumskog transporta opasne robe podleže međunarodnom zakonodavstvu, odnosno potpada pod norme Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe.

međunarodni transport Firby Logistic 3

Ne treba zanemariti ni značaj međunarodnog železničkog transporta robe. U pitanju je najjeftinija i najisplativija opcija prevoza roba i dobara. Takođe, ovaj način transport robe je i ekološki prihvatljiv izbor. Železnički međunarodni transport robe je pogodan ukoliko rok isporuke dobara nije striktan, odnosno ako dopremanje robe ne treba izvršiti u kratkom i brzom roku.

Železnički transport je idealan ukoliko imate fleksibilan rok isporuke, odnosno ako brzina dopremanja robe na dogovorenu adresu nije relevantan faktor. Takođe, u pitanju je pouzdan transport robe, budući da prevoz ne zavisi od vremenskih uslova i okolnosti. Železničkim transportom se može prevoziti veća količina robe, kao i glomazniji, kabastiji i teški predmeti na velikim udaljenostima.

Firby Logistic – Za međunarodni prevoz robe bez problema

Kao što možemo da vidimo, međunarodni transport robe mora da usaglasi kvalitet, vreme, troškove i uslove prevoza. Kako bi se svi ovi faktori uravnotežili, neophodno je, pre svega, napraviti adekvatnu, detaljnu i preciznu organizaciju transporta. Mnogi zanemaruju značaj logistike prilikom prevoza robe, jer je dobra organizacija više od 80 odsto kvalitetno urađenog posla.

Kompanija Firby Logistic pruža najkvalitetnije usluge u pogledu organizacije prevoza i transporta robe i dobara u zemlji, regionu, Evropi, ali i u celom svetu. Naša glavna prednost ogleda se u organizaciji izuzetno brze isporuke roba i dobara do bilo kog mesta na svetu i to u najkraćem mogućem roku. Robu transportujemo na kraćim i na dužim relacijama, a pri međunarodnom transportu robe imamo veliku pomoć partnera i agenata širom planete sa kojima imamo odličnu poslovnu saradnju.

međunarodni transport Firby Logistic 4

Pored transporta i organizacije robe, takođe pružamo uslugu pakovanja i skladištenja robe, kao i uslugu transporta robe od vrata do vrata.

Ono što nas izdvaja od konkurencije jeste i organizovanje promptnog kontejnerskog transporta robe za ceo svet. Ovaj tip prevoza može se organizovati kao pun ili zbirni kontejnerski transport po najpovoljnijim cenama, uz brzu realizaciju transporta. U cilju poboljšanja celokupne usluge, odlučili smo da u sklopu transporta robe uvedemo i međunarodne selidbe. Ova usluga obuhvata celokupnu organizaciju selidbe. Počev od pakovanja, utovara i zaštite robe, preko sređivanja carinske dokumentacije, do istovara robe na kućnoj adresi u inostranstvu.

Ukoliko želite da transportujete robu do željene destinacije na brz, siguran i efikasan način, kompanija Firby Logistic će vam vrlo rado pomoći u tome. Budite slobodni da stupite u kontakt sa nama i odmah obezbedite maksimalno kvalitetan prevoz robe i dobara.

Comments (17)

  1. […] U skladu sa vašim potrebama, zahtevima, količinom, vrstom i dimenzijama robe, za vas skladištimo i organizujemo transport robe do krajnje destinacije u najkraćem roku. U domen naših usluga spada organizacija drumskog transporta robe, vodenog prevoza robe, železničkog, avio i kontejnerskog transporta robe. Prevoz robe organizujemo na području Srbije, regiona, ali i na evropskom i svetskom nivou. […]

  2. […] Okosnice železničkog transporta robe svakako jesu lokomotive i vagoni koji čine voz. Vozove obično pokreću motori lokomotiva koji rade na struju ili na dizel. Preteče železničkog transporta robe možemo naći još u antičkoj Grčkoj u vidu vučnih uređaja. Međutim, danas železnički transport robe i tereta predstavlja složen i savremen sistem prevoza koji se koristi gradskom, međugradskom i međunarodnom transportu robe. […]

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *