prevoz robe Letonija Firby Logistic 1

Prevoz robe Letonija

Ako vam je potreban brz, efikasan, kvalitetan i povoljan prevoz robe Letonija, Firby Logistic je prava adresa za vas! Učinićemo sve da transport vaše robe do i iz Letonije protekne u najboljem mogućem redu – od pripreme i pakovanja, sve do isporuke pošiljke na finalnu destinaciju. Saznajte u našem tekstu kako se realizuje i u čemu se sastoje prednosti transporta robe do i iz ove baltičke države.

Privreda Letonije može se okarakterisati kao ekonomija otvorenog tipa u baltičkom delu istočnoj Evropi. Ova država je deo jedinstvenog evropskog tržišta. Letonija je članica Svetske trgovinske organizacije od 1999. godine, članica Evropske unije od 2004. godine, članica evrozone od 2014. godine. Zbog svog geografskog položaja visoko su razvijene tranzitne usluge, prerada drveta, poljoprivreda i prehrambena proizvodnja, proizvodnja mašina i elektronskih uređaja.

Letonska ekonomija je imala brz rast BDP-a od više od 10 odsto godišnje tokom 200/07. godine. Međutim, ova država ušla je u ozbiljnu recesiju 2009. godine kao rezultat neodrživog finansijskog deficita, kolapsa tržišta nekretnina i velike izloženosti dugovima usred ublažavanja svetske ekonomije. Dve godine kasnije, Letonija je ostvarila rast BDP-a od 5.5 odsto i tako ponovo bila među najbrže rastućim ekonomijama u Evropskoj uniji.

Privatizacija  je uglavnom završena, osim nekih velikih državnih komunalnih preduzeća. Rast izvoza je doprineo oporavku privrede. Međutim, najveći deo privredne aktivnosti zemlje je u sektoru usluga.

Letonija uglavnom izvozi hranu i prehrambene proizvode, drvo i proizvode od drveta, metale, mašine i prateću opremu i tekstil. U 2017. godini, uvoz u letoniju se uvećao za čak 15. 7 milijardi dolara. Letonija najviše uvozi robu široke potrošnje, hemijske proizvode, gorivo i vozila.

Kamionski prevoz robe Letonija – Prednosti

Najbolji, najpraktičniji i najraprostranjeniji način za prevoz robe Letonija jeste, zapravo, drumski transport robe Letonija. Preciznije rečeno, u pitanju je transport robe kamionom na relaciji Srbija – Letonija.

prevoz robe Letonija Firby Logistic 2

Postoji više razloga zbog kojih je upravo ovaj vid prevoza jedan od najefikasnijih oblika transporta robe do/iz ove zemlje.

 1. Vaša pošiljka se brzo i jednostavno isporučuje do krajnje destinacije u Letoniji, odnosno Srbiji;
 2. Najprikladniji oblik transporta za jedinstvenu uslugu prevoza po principu „od vrata do vrata“;
 3. Najefikasniji vid prevoza za tzv. direktan transport robe. Naime, onog momenta kada se vaša roba nađe na tržištu Letonije, odnosno Srbije, ona se direktno isporučuje na krajnju adresu primaoca robe. To znači da se vašom robom za vreme transporta rukuje minimalno, što transport robe kamionom do/iz Letonije čini sigurnim rešenjem;
 4. Vaša pošiljka se isporučuje u najkraćem mogućem roku.

Takođe, prevoz robe Letonija je pouzdan i isplativ transporta. U poređenju sa železničkimkontejnerskim i avio saobraćajem, kamione karakteriše visok nivo fleksibilnosti tokom transporta. Tačnije, kamioni se prilagođavaju zahtevima pošiljalaca u pogledu vrste robe, njenih dimenzija, kubikaže, težine i slično. To znači da se do/iz Letonije može obaviti transport opasne (ADR) robelako kvarljive robevangabaritnog teretafrigo transport i slično.

Postoje dva vida kamionskog prevoza robe do i iz Letonije:

FTL transport robe Letonija (pun utovar – solo vozilo)

FTL (Full Truck Load) prevoz robe Letonija odnosi se na transport robe po sistemu punog utovara, odnosno solo vozila. Roba jednog pošiljaoca (kompanije) popunjava celokupni tovarni prostor jednog kamiona. Jedan ili više kamiona (imajući u vidu količinu robe) prevozi robu od isključivo jednog pošiljaoca. Sistem punog utovara (FTL prevoz) u najvećem broju slučajeva koristi se kada je potrebno transportovati veću, težu ili kabastu robu. Sem toga, sistem prevoza punih utovara prikladan je i kada treba isporučiti robu čija je količina dovolja da ispuni kompletni utovarni kapacitet kamiona.

Prednosti punog utovara robe Letonija

 • Jednostavan transport velike, glomazne i teške robe;
 • Utovarni kapacitet kamiona je veći;
 • Vrhunska efikasnost transporta. Kamion, kao što smo i naglasili, bez odlaganja i direktno prevozi vašu robu do krajnje destinacije. Upravo zato je vreme isporuke robe brže, odnosno rokovi za isporuku pošiljke su kraći;
 • Bez ograničenja u pogledu mase ili dimenzija robe, posmatrano iz ugla prevoznika. Ponekad će se u praksi dogoditi da, kada je količlina robe manja od utovarnog prostora kamiona ili je ona manjih dimenzija od ovog kapaciteta, prevoznici ne transportuju ovu pošiljku sve dok tovarni prostor kamiona ne bude u potpunosti ispunjen. U ovom slučaju, uvek možete odabrati opciju zbirnog utovara, o kojem će uskoro biti više reči. Međutim, ako se transportuje roba koja, prema svojoj veličini ili kubikaži, prelazi kapacitet tovarnog prostora kamiona, ostatak robe se može lako prevesti drugim kamionom.
 • Ekonomičnost. Kada je u pitanju prevoz robe Letonija po sistemu pnog utovara, veoma često se događa da prevoznici nude i manje transportne tarife;
 • Odličan vid transporta za osetljivu robu;
 • Bezbednost transporta. Vašom pošiljkom se za vreme prevoza upravlja minimalno, budući da se ona isporučuje direktno do krajnje adrese primaoca. To znači da će nivo zaštite kvaliteta i sadržaja robe tokom transporta biti na maksimalnom nivou.

LTL prevoz robe Letonija (zbirni utovari)

LTL (Less Than a Truckload) kamionski prevoz robe Letonija znači da vaša roba popunjava samo deo tovarnog prostora kamiona. S druge strane, preostali deo utovarnog kapaciteta svojim pošiljkama popunjavaju drugi pošiljaoci, odnosno kompanije. LTL transport robe do i iz Letonije odnosi se, dakle, na zbirni prevoz robe Letonija. Vaša roba se šalje u specijalnim paletama ili zaštitnim sanducima, što znači da je zbirni prevoz robe Letonija optimalno rešenje za manje pošiljke, odnosno manju količinu robe.

prevoz robe Letonija Firby Logistic 3

Kod zbirnog kamionskog transporta, roba više pošiljalaca se grupiše (integracija, konsolidacija) u istom kamionu. Upravo zato dolazi i do smanjenja ukupnih troškova transporta, koje u praksi može ići i čak do 30 odsto! Na taj način, zbirni transport robe Letonija jeste i isplativo i profitabilno rešenje za vašu kompaniju.

Prednosti LTL prevoza robe Letonija

 • Brzina isporuke. S obzirom na to da vaša roba zauzima samo deo utovarnog prostora kamiona, ne morate da čekate da kompletni kapacitet ovog prevoznog sredstva bude popunjen, kako bi prevoz robe do/iz Letonije bio realizovan. Možete se pouzdati u brzu isporuku robe u relativno kraćem vremenskom periodu.
 • Sigurnost. Vaša roba se, pre transporta u ili iz Letonije, pakuje u specijalne palete ili zaštitne sanduke, što omogućava veći nivo zaštite njenog kvaliteta. Osim toga, na vašu robu se stavljaju i dodatni, zaštitni omoti koji smanjuju rizik od bilo kakvih nepredviđenih okolnosti. Kao i kod FTL transporta, i ovde se vašom robom upravlja minimalno. Međutim, ako želite da bezbednost vaše pošiljke bude maksimalna, onda je neophodno da angažujete profesionalizovanu i licenciranu kompaniju za organizaciju i transport robe,
 • Ekonomičnost i ušteda. Pored toga što utovarni kapacitet kamiona delite sa drugim pošiljaocima, sa njima istovremeno delite i troškove prevoza. Vi plaćate zakup samo onog dela prostora kamiona u kojem se nalazi vaša pošijka. Cena transporta robe Letonija za jednu kompaniju biće srazmerna zapremini robe, odnosno delu tovarnog prostora kamiona u kojem se ona nalazi. Kada se roba više različitih pošiljalaca grupiše u istom kamionu, smanjuje se i ukupna količina goriva koje je potrebna za realizaciju transporta.
 • Ostale prednosti. Ako unajmite specijalizovanu kompaniju za transport robe, moći ćete u svakom trenutku da saznate status svoje robe, kao i lokaciju kamiona, u realnom vremenu. Pored toga, integracija pošiljki u jednom kamionu znači da dolazi do smanjenja karbonskog otiska. Na putu će biti manje prevoznih sredstava u odnosu na situaciju kada bi se svaka pošiljka prevozila posebnim transportnim sredstvom. Prema tome, zbirni kamionski prevoz robe Letonija nudi viši nivo zaštite životne sredine.

Firby Logistic – Kvalitetan i efikasan prevoz robe do/iz Letonije

Kompanija Firby Logistic još od osnivanja u svojoj standardnoj ponudi ima uslugu prevoza robe do i iz LetonijeVeć duži niz godina obavljamo i organizujemo brz, kvalitetan i efikasan transport robe Letonija. Ako klijent zahteva, vršimo i organizujemo uvoz robe iz Letonije u Srbiju, ali i izvoz robe u Letoniju.

Zahvaljujući našem višedecenijskom iskustvu, kao i razvijenoj mreži saradnika, agenata i partnera širom sveta, svakom klijentu omogućavamo maksimalno kvalitetnu i pristupačnu uslugu transporta robe do i iz Letonije. Obezbedićemo vam u najkraćem roku transportno sredstvo i kamion i omogućiti uslugu transporta sa bilo koje destinacije po izuzetno pristupačnim cenama! Za svakog klijenta individualno temeljno i detaljno razrađujemo plan transporta i biramo optimalnu i ekonomiču rutu prevoza, imajući u vidu zahteve klijenta, vrstu robe i rokove za transport. To činimo kako bismo klijentima maksimalno smanjili troškove prevoza.

Kontinuirano i konstantno već dugi niz godina ulažemo u najmoderniju transportnu opremu, ljudstvo, vozni park i mehanizaciju, kako bismo mogli da obezbedimo pouzdan, praktičan, isplativ i bezbedan prevoz robe Letonija. Zato smo u stanju da ispunimo čak i najdelikatnije zahteve klijenata kada je u pitanju prevoz robe do i iz Letonije.

Nudimo vam transport konvencionalnih tereta – paletizovanih ili nepaletizovanih – kao i transport specijalnih tereta. Naše usluge, između ostalog, uključuju transport opasnih materijatransport robe hladnjačama, kao i transport vangabaritnog tereta.

Organizacija i prevoz robe Letonija

Poštujući sve zahteve klijenata, ali i imajući u vidu vrstu robe koja se prevozi, dogovorene rokove, mesta za utovar i istovar robe, transport robe Letonija, pored drumskog, možemo organizovati i u vidu avioželezničkog i pomorskog transporta. U želji da svim klijentima omogućimo najpovoljniji i najpristupačniji prevoz robe Letonija, ovaj transport možemo organizovati kao:

 • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan vid transporta (drumskiželezničkiavio ili vodeni transport). Na ovaj način klijentima smanjujemo troškove i vreme neophodno za transport robe do/iz Letonije, s obzirom na to da izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju obavljamo kombinaciju navedenih oblika saobraćaja. Ovo je jedno od najbojih rešenja za međunarodni transport robe na dužim relacijama, kao što je između Srbije i Letonije. Ovde dolazi do smanjenja troškova prevoza, ali i do skraćenja vremena neophodnog za isporuku robe.
 • Kontejnerski transport robe. Ovaj vid transporta, u skladu za potrebama i zahtevima klijenata, možemo organizovati kao direktni ili kombinovani transport. Ovde bismo posebno izdvojili uslugu zbirnog kontejnerskog prevoza robe Letonija. Ovo je najprikladniji vid transporta kada je neophodno prevesti manje količine robe, budući da klijent ne plaća najam celog kontejnera ili prevoznog sredstva.

Dodatne usluge naše kompanije za sve klijente

Pored osnovne usluge transporta robe do Letonije, svim klijentima Firby Logistic nudi i dodatne (prateće) usluge koje pojednostavljuju celokupnu proceduru prevoza.

Pored toga, obavljamo i selidbe stambenih i poslovnih prostora Letonija, zahvaljujući specijalizovanim vozilima.

Ako vam je potreban efikasan, prvoklasni i kvalitetan prevoz robe Letonija, ne ustručavajte se da nam bilo kada, 24/7, pošaljete svoj zahtev za ponuduUkoliko imate bilo kakvih drugih pitanja ili dilema kada je u pitanju prevoz robe do i iz Letonije, budite slobodni da kontaktirate sa nama.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Comments (1)

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *