Prevoz robe kontejnerima - Agencija za prevoz robe - Firby Logistic 1

Prevoz robe kontejnerima

Prevoz robe kontejnerima predstavlja jedan od najtraženijih vidova transporta robe današnjice. I ovo nije slučajno, budući da kontejnerski transport robe ima veliki udeo spoljnoj trgovini i međunarodnom transportu robe.

Sa velikom slobodom možemo reći da su savremeni prevoz i transportna industrija gotovo nezamislivi bez kontejnera. Štaviše, gotovo 70 odsto ukupne internacionalne trgovine čini prevoz robe kontejnerima. Više od 50.000 teretnih kargo brodova svakog dana širom planete prevozi najrazličitiju robu kontejnerima. Privreda mnogih zemalja upravo zavisi od ovog tipa transporta robe, zbog čega kontejnerski transport robe zavisi od stabilnosti ekonomije jedne zemlje i njenog organizaciono-informacionog sistema. Najčešće se kontejnerima transportuju sirovine (nafta, ugalj, žito…), ali se njima može transportovati i industrijska oprema, nameštaj, vozila i odevni predmeti.

Kontejneri predstavljaju velike transportne logističke jedinice koje se koriste za skladištenje i prevoz robe sa jedne na drugu lokaciju. Kada je transport u pitanju, kontejneri se uglavnom koriste za prevoz robe na velikim udaljenostima. Cilj transporta robe kontejnerima sastoji se u tome da se ove krupne logističke jedinice mogu bez problema transportovati sa jedne na drugu destinaciju, ali i da se lako prebacuju između različitih prevoznih sredstava (kamioni, brodovi i vagoni – kombinovani prevoz).

Kako se realizuje prevoz robe kontejnerima? 

Kontejnerski transport robe, iako veoma efikasan, nije jednostavan način transporta robe. Ovaj tip prevoza robe zahteva znanje i iskustvo visokoobučenih kadrova, kvalitetna prevozna sredstva, kao i najviši nivo logistike. Upravo zato se prevoz robe kontejnerima realizuje u više faza. Drugim rečima, pre samog transporta robe kontejnerima treba izvršiti i odgovarajuće pripremne radnje.

Pre svega, treba izvršiti pripremu i utovar robe i tereta u kontejner. Faktori od kojih zavisi utovar robe u kontejner uključuju, između ostalog, vrstu, dimenzije, težinu i tip robe, vrstu kontejnera, mehanizacije i slično. U fazi punjenja robe kontejnerom mogu se koristiti i različita prevozna sredstva poput pretovarnih mostova, trakastih transportera, viljuškara, kontejnerskih dizalica i drugo.

prevoz robe kontejnerima Firby Logistic 2

Da bi prevoz robe kontejnerima bio siguran, neophodno je izvršiti i obezbeđenje i zaštitu robe koja se nalazi u ovim transportnim jedinicama. To se vrši adekvatnim vezivanjem, pričvršćivanjem, ali i postavljanjem tapaciranih zaštitnika, zaštitnih ploča, vazdušnih jastuka, podupirača i drugih elemenata. S obzirom na to da je kontejnerski transport robe najčešće deo integralnog i kombinovanog prevoza, transport robe kontejernima podrazumeva pretovar i istovar robe.

Sam transport robe kontejnerima kopnenim putem se može realizovati kamionima ili železničkim putem između dva železnička terminala. Dok se vodenim putem kontejneri, kao i roba u njima, prevozi korišćenjem velikih kargo brodova.

Na kraju celokupnog procesa sledi skladištenje i pražnjenje kontejnera.

Koje vrste kontejnera postoje?

Kontejneri su mnogo više od relativno jeftine i najčešće korišćene transportne jedinice u prevozu robe. Oni se takođe mogu koristiti i služe kao pretovarne jedinice, ali i kao jedinice za skladištenje i pakovanje robe.

Postoji mnogostruka podela i kategorizacija kontejnera. Tip kontejnera u kojem će se prevoziti roba zavisi od nekoliko faktora, kao što su vrsta robe, materijal od kojeg je kontejner napravljen, njegova struktura, dizajn, težina i dimenzije. Generalno govoreći, svi kontejneri se mogu podeliti u:

 • Opšti teretni kontejner;
 • Kontejner za rasuti teret;
 • Kontejner za tečni teret;
 • Hladnjača kontejner;
 • Cisterne kontejneri;
 • Kontejneri sa ravnim dnom;
 • Otvoreni kontejneri;
 • Kontejneri za otpremu vozila;
 • Kontejneri za prevoz stoke;
 • Kontejneri za prevoz kože.

Takođe, postoje i različite veličine, odnosno dužine kontejnera i mogu biti 6, 09 metara, 12, 18 metara,  14, 16 metara, kao i 16, 15 metara. Kontejneri su izgrađeni prema odgovarajućim međunarodnim standarima, što ih čini lako prenosivim u multimodalnom i intermodalnom transportu. Upotrebom standardizovanih kontejnera, brodovi, kamioni i vagoni mogu se efikasno utovariti i istovariti, što robu u kontejnerima čini pristupačnijom.

Koje su prednosti kontejnerskog transporta robe?

Treba istaći da je prevoz robe kontejnerima u velikoj meri delotvorniji od tradicionalnih metoda prevoza robe. To je zbog toga što se robom, koja se prevozi kontejnerima, jeftinije i kvalitetnije manipuliše.  U celosti posmatrano, prevoz robe kontejnerima pruža velike prednosti za pošiljaoca, ali i primaoca robe.

 1. Brz transport robe sa niskim troškovima. S obzirom na to da je kontejner kompletna transportna jedinica u kojoj se nalazi sva roba, to omogućava da se prevoz robe izvrši u relativno brzom roku. Sve informacije o robi nalaze se na spoljnoj strani kontejnera, što olakšava carinske formalnosti. Kontejnerizacija robe je isplativija vrsta transporta robe u odnosu na druge vidove prevoza.
 2. Zaštita robe sa minimalnom potrošnjom energije. Kontejner pruža neverovatno veliku zaštitu robe koja se u njemu prevozi. To je zbog toga što on prvenstveno predstavlja fizičku barijeru od vremenskih i temperaturnih okolnosti, požara, krađe i udara tokom manipulacije robom. Na taj način, kontejner eliminiše, odnosnos smanjuje rizik od propadanja i gubitka kvaliteta robe tokom transporta. Vodeni transport robe, kojima se prevoze kontejeri, ima značajno manju potrošnju energije u odnosu na druge tipove prevoza robe.
 3. Svestranost i fleksibilnost. S jedne strane, kontejnerima se može otpremati velika količina robe i tereta na drugi kraj sveta. S druge strane, kontejnerski transport se može realizovati i na relativno kraćim i manjim udaljenostima. Takođe, kontejnerima se može prevoziti i opasna (ADR) roba, ali i brojne namirnice, kao što su pšenica, brašno, hrana za stoku i slično. Drugim rečima, najrazličitija vrsta robe se može prevoziti kontejnerima.

Treba napomenuti da kontejneri umanjuju potrebu za ručnim manipulisanjem robe, budući da se za njihov utovar i istovar koriste kranovi i dizalice.

Prevoz robe kontejnerima treba prepustiti profesionalcima

Kontejnerski transport robe je zahtevan posao koji podrazumeva kompletnu organizaciju, sredstva, posvećenost i logistiku do detalja. Zato transport robe kontejnerima uvek treba prepustiti ovlašćenim profesionalcima koji u svakom trenutku znaju šta i kako treba da rade.

prevoz robe kontejnerima Firby Logistic 3

Firby Logistic je profesionalizovana agencija za prevoz robe koja na veoma efektan i ekonomičan način organizuje kontejnerski transport robe do bilo koje tačke na planeti Zemlji. Kontejnerski transport organizujemo za sve vrste robe. Zahvaljujući razgranatoj mreži agenata i partnera širom sveta, kao i poslovnoj saradnji sa brojnim brodskim kompanijama, možemo organizovati kontejnerksi transport do bilo koje luke i pristaništa. Zbog našeg bogatog iskustva u prevozu robe kontejnerima, možete biti sigurni da ćete dobiti najpovoljniju ponudu i cenu transporta.

U zavisnosti od vaših želja i preferencija, kontejnerski transport robe možemo organizovati kao:

Ukoliko kontejnerima želite da otpremite manju količinu robe, naša je preporuka da koristite usluge zbirnog transporta robe, jer ćete imati značajno manje troškova prevoza.

Pre svega, preuzimamo robu na dogovorenoj adresi, a potom određujemo i organizujemo najpovoljniju rutu drumskog, železničkog i avio prevoza do najbliže luke. Tim visokostručnih kadrova iz kompanije Firby Logistic vrši utovar i ukrcavanje robe u kontejner na najbezbedniji način, vodeći računa o njenom kvalitetu. Pored samog transporta robe, svim našim klijentima pružamo i dodatne usluge:

 • priprema i obezbeđenja kontejnera;
 • pakovanje i zaštita robe;
 • utovar i istovar, odnosno ukrcavanje i iskrcavanje robe na željenom mestu u dogovoreno vreme;
 • obavljanje svih carinskih procedura i pribavljanje svih neophodnih dozvola
 • obavljanje špediterskih radnji;
 • praćenje pošiljke najsavremenijom tehnologijom i izveštavanje klijenata o mestu i vremenu prispeća robe.
 • skladištenje robe pre i posle njenog prevoza kontejnerima.

Agencija Firby Logistic vam u svakom trenutku stoji na raspolaganju. Budite slobodni da nas pozovete i očekujte sigurnu, brzu i kvalitetnu uslugu.

Comments (6)

 1. […] Zbirni kontejnerski transport robe Kina jedan je od najboljih načina za prevoz relativno manje količine robe putem brodskih kontejnera do i iz ove azijske zemlje. Ukoliko želite da isporučite robu do ili iz Kine, a koja ne ispunjava kompletan kapacitet kontejnera, kao transportne jedinice, zbirni kontejnerski prevoz robe Kina je pravo rešenje za vas. Saznajte u našem daljem tekstu koje su sve prednosti ovog oblika kontejnerskog transporta. […]

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *