transport vangabaritnog tereta Firby Logistic 1

Transport vangabaritnog tereta

Transport vangabaritnog tereta predstavlja jedan od najzahtevnijih i najdelikatnijih tipova prevoza robe. Ovaj vid transporta u najvećem delu odudara od uobičajenog načina prevoza bilo koje vrste robe. Kada se transport robe odvija na regularnom nivou, onda govorimo o redovnom prevozu. Međutim, vangabaritni transport robe spada u tzv. vanredni prevoz.

U najkraćim crtama, vangabaritni prevoz robe jeste svaki transport one robe ili tereta koja premašuje stadardne dimenzije. Tačnije, putem vangabaritnog prevoza transportuje se roba koja prelazi regularna ograničenja dužine, mase, širine, visine i osovinskog opterećenja vozila. Zbog specifičnosti ovog vida transporta, prevoz vangabaritnih tereta regulisan je i posebnim pravilnikom. Zakonski i drugi limiti u vezi sa ovim transportom odnose se na:

 • Dimenzije robe;
 • Način na koji se teret (ne) sme prevoziti;
 • Deo dana kada je dozvoljeno obavljati ovaj vid prevoza.

Dakle, svi oni tereti čije dimenzije nisu prilagođene za uobičajeni drumski transport ulaze u domen vangabaritnih tereta. Jednostavno, veličina vangabaritne robe se ni na koji način ne može prilagoditi putnim uslovima za potrebe regularnog transporta. Upravo zato, ovom vidu transporta se posvećuje naročita pažnja, budući da on, na neki način, ometa ili, pak, ugrožava normalan tok odvijanja saobraćaja. Pritom, kada su u pitanju vangabaritni tereti, posebna opreznost ne  odnosi se samo na postupak transporta. Naprotiv, potrebno je biti obazriv i preduzeti mere predostrožnosti prilikom pripreme za transport, zaštite, pakovanja i prenosa robe van objekta u kojem se nalaze.

Transport vangabaritnog tereta – Opšti i posebni uslovi

Zbog posebnih svojstava ovog tereta, vangabaritni transport podrazumeva upotrebu i specijalne opreme i prevoznih sredstava. Ne može svako vršiti transport vangabaritnog tereta, naročito ne na internacionalnom nivou. Razlog leži u tome što međunarodni transport vangabaritnih tereta podrazumeva i to da budete upoznati sa svim zakonskim limitima tranzitne zemlje. S tim vezi, zakonska regulativa po pitanju vangabaritnog tereta različita je od države do države.

Zato je najbolje da za ovaj postupak angažujete, specijalizovanu, proverenu i licenciranu kompaniju za organizaciju i transport robe.

transport vangabaritnog tereta Firby Logistic 2

Rekli smo da vangabaritni transport podrazumeva prevoz svake roba koja premašuje uobičajene limite mase, dužine, širine, visine i osovinskog opterećenja. Zato postoje opšti i posebni uslovi za obavljanje ovog vida prevoza

Opšti (generalni) uslovi 

Ovi uslovi tiču se prvenstveno dužine, širine, visine i težine tereta i vozila, kao i osovinskog opterećenja.

 • Maksimalni limit po pitanju dužine vozila i tereta: 1) 12 metara za kamione; 2) 16.5 metara za tegljače sa poluprikolicom; 3) 18.5 metara za kamione sa poluprikolicom;
 • Maksimalni limit po pitanju širine vozila i tereta jeste 2. 5 metra;
 • Maksimalni limit po pitanju visine vozila i tereta jeste 4 metra.
 • Maksimalno ograničenje po pitanju ukupne težine vozila i tereta jeste 40 tona;
 • Maksimalno dozvoljeno osovinsko opterećenje: 1) 10 tona na jednostrukoj osovini; 2) 8 tona po osovini kada su u pitanju višestruke osovine. Ukoliko je osno rastojanje kod višestruke osovine između dve susedne osovine veće od 2 metra, onda če se osovine smatrati jednostrukim.

Pored toga, opšti uslovi za vangabaritni prevoz robe tiču se i doba dana kada se ovaj transport može obavljati. Pre svega, vangabaritni transport se vrši uvek i isključivo danju – samo u uslovima dobre vidljivosti. Tokom vikenda, ovaj tip transporta nije dozvoljeno vršiti od petka u 12h do subote u 05h, kao i nedeljom od 12h do ponedeljka u 05h. S druge strane, za vreme praznika strogo je zabranjeno obavljati ovaj vid transporta: 1) dan pred praznik od 12h
do prvog dana praznika 05h; 2) poslednji dan praznika od 12h do prvog dana nakon praznika u 05h.

Posebni (specijalni) uslovi

Pored opštih, postoje i određeni posebni uslovi koje je neophodno ispuniti kako bi transport vangabaritnog tereta mogao da se odvija nesmetano. Za sve vrste vangabaritnog transporta obavezna je pratnja vozila koje ovaj prevoz vrši. Može se formirati konvoj od najviše tri vozila po konvoju, ali tada je neophodno (tačnije, obavezno) obezbediti najmanje dve pratnje po konvoju.

Pored „obične“, u određenim slučajevima biće potrebna i policijska pratnja. Govorimo o sledećim situacijama:

 • U slučaju da je ukupna dužina vozila i tereta veća od 25 metara;
 • U slučaju da je ukupna širina vozila i tereta veća od 3.5 metra;
 • U slučaju da je ukupna visina vozila i vangabaritne robe veća od 4.5 metra

Potrebno je ispuniti i odgovarajuće administrativne formalnosti. Naime, imajući u vidu sve specifičnosti ovog tipa transporta, neophodno je podneti prijavu kojom se omogućava pribavljanje dozvola i saglasnosti za obavljanje vangabaritnog prevoza. Prosečno posmatrano, ova procedura traje od tri do četiri dana, ali nekada može biti i duža. Kada se podnosi, prijava mora da sadrži:

 1. Tačne registarske brojeve i oznake transportnog vozila;
 2. Tačan naziv kompanije koja će obaviti prevoz vangabaritnog tereta;
 3. Tačne ukupne dimenzije (širina, dužina, visina, težina…) vozila i tereta;
 4. Tačna adresa utovara i istovara vangabaritne robe;
 5. Relacija na kojoj će vangabaritni transport biti obavljen.

Prevoz vangabaritnog tereta i na šta treba obratiti pažnju?

Veoma je rizično i opasno, kako za vas, tako i za druge učesnike u saobraćaju, organizovati vangabaritni transport na svoju ruku. To je krajnje nepouzdana i nesigurna opcija kojoj nikada ne treba pribegavati. Zato, kao što smo već napomenuli, ne samo da je poželjno, već je i neophodno za ovaj poduhvat unajmiti kompaniju koja je specijalizovana za transport vangabaritnih tereta.

transport vangabaritnog tereta Firby Logistic 3

Ali, pre nego što angažujete ovu firmu, potrebno je da joj pružite tačne informacije o vangabaritnoj robi za koju biste hteli da bude transportovana. Ti podaci odnose se na dimenzije i vrstu tereta, kao i krajnju lokaciju na kojoj želite da ova roba bude otpremljena. Na osnovu ovih informacija, kompanija za prevoz vangabaritnog tereta određuje sledeće stvari:

 • Vrstu transportnog sredstva, odnosno vozila;
 • Vrstu opreme koja će biti upotrebljena za transport;
 • Broj vozila koja će biti u pratnji;
 • Dozvole, odobrenja i druga dokumenta koja se moraju pribaviti;
 • Rutu transporta;
 • Konačnu cenu vangabaritnog prevoza.

Veoma je važno da, pre nego što donesete odluku o transportu vangabaritne robe, konsultujete odgovarajuće zakonske norme i pravilnike, odnosno ograničenja. Na osnovu Zakona o putevima, doneti je i Pravilnik o načinu obavljanja vanrednog prevoza. To su propisi koji se odnose na vanagabritni prevoz Srbija. Istakli smo da se ograničenja po pitanju vangabaritnog tereta razlikuju od države do države, kada je u pitanju međunarodni vangabaritni transport.

Sve u svemu, kako ne biste imali bilo kakvih problema, ali i kako biste izbegli eventualne neprijatne situacije, veoma je važno biti dobro upoznat sa domaćom i međunarodnom regulativom o vanrednom prevozu.

Firby Logistic – Kvalitetan i efikasan transport vangabaritnog tereta

Ukoliko želite siguran, kvalitetan i efikasan transport vangabaritnog tereta, kompanija Firby Logistic je pravo rešenje za vas! U stanju smo da u veoma kratkom roku realizujemo i najkomplikovanije zahteve, odnosno ponude koje se tiču prevoza teškog i specijalnog vangabaritnog tereta. Poštujući zakonske norme, ali i specifikacije klijenta u vezi sa dimenzijama teret i rutom transporta, prevoz vangabaritnog tereta možemo da organizujemo kao:

Posedujemo višedecenijsko iskustvo u prevozu vangabaritnog tereta. Pored toga, raspolažemo sa neophodnom opremom, kao i odgovarajućim specijalnim transportnim sredstvima za prevoz vangabaritne robe. Između ostalog, tu ulaze prikolice, poluprikolice, liftovi, dizalice, kranovi… Takođe, ovde spadaju i gotovo sve vrste viljuškara (platformski, električni, teleskopski, dizel, terenski…). Vršimo i sve potrebne pripremne radnje za transport vangabaritne robe. Drugim rečima, obavljamo tačno pozicioniranje tereta, utovar, pretovar i istovar robe, a potom i isporuku na krajnje odredište.

Naši visokoobučeni, profesionalizovani i sertifikovani vozači imaju dugogodišnje iskustvo u transportu vangabaritnog tereta, tako je vaša roba sa njima u sigurnim rukama.

Prateće usluge naše kompanije

Transport vangabaritne robe naša je specijalnost. Međutim, Firby Logistic svim klijentima omogućava i dodatne (prateće) usluge koje pojednostavljuju celokupnu proceduru prevoza vangabaritnog tereta:

 • Pakovanje, zaštita i obezbeđivanje vangabaritnog tereta;
 • Pronalazak optimalne i ekonomične rute transporta, u cilju smanjenja troškova za klijenta;
 • Pripremamo i izrađujemo plan za realizaciju transporta;
 • Pribavljanje svih neophodnih dozvola i potvrda za transport;
 • Carinjenje robe i obavljanje kompletne carinske procedure prilikom uvoza/izvoza.
 • Organizacija i obavljanje utovara, pretovara i istovara tereta;
 • Tačno i pravilno pozicioniranje tereta radi što veće bezbednosti;
 • Obezbeđivanje tehničke i policijske pratnje;
 • Organizacija, distribucija i transport vangabaritne robe, u saradnji sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerima, specijalnoj opremi i stručnim ljudima;
 • Skladištenje tereta, pre ili nakon transporta;
 • Isporuka i istovar na krajnju destinaciju;
 • Obaveštavanje klijenata, na njihov zahtev, o statusu njihovog tereta u realnom vremenu;
 • Izveštavanje klijenata o vremenu i mestu prispeća robe;

Vangabaritni transport robe na domaćem i međunarodnom nivou

Kompanija Firby Logistic vrši i organizuje kako domaći transport vangabaritnih tereta, tako i međunarodni vangabaritni transport robe. Veoma dobro smo upoznati sa zakonskim normama na internacionalnim tržištima koja se tiču ograničenja u pogledu vangabaritnog transporta.

Pod vangabaritnim teretom podrazumevamo:

 • Kranove, dizalice, silose, kotlove, pogone, delove i opremu;
 • Mašine velikih gabarita, industrijsku i fabričku opremu;
 • Radna vozila, priključna vozila i propratne delove;
 • Mobilne i montažne kuće, kao i prateće delove;
 • Betonske, metalne i čelične kontrukcije;
 • Utovarivače, kipere i dampere;
 • Dugačke cevkaste i šipkaste materijale većih dimenzija;
 • Kombajne, traktore i druga vozila većih dimenzija.

Budite slobodni da nam pošaljete svoj zahtev za ponudu, ukoliko ste zainteresovani za jednu i više nego uspešnu saradnju. Naše ljubazno osoblje će vam odgovoriti u najkraćem roku. Imajući u vidu rutu transporta, vrstu i dimenzije tereta, lokaciju utovara, istovara i isporuke, kao i pratnje, ponudu kreiramo individualno za svakog klijenta. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica, nemojte se ustručavati da kontaktirate sa nama. Biće nam i više nego drago da vam izađemo u susret i omogućimo vašem poslovanju rast i prosperitet.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor. 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *