iznajmljivanje viljuškara Srbija Firby Logistic 1

Iznajmljivanje viljuškara Srbija

Iznajmljivanje viljuškara Srbija, kao i iznajmljivanje viljuškara Beograd odlične su opcije ukoliko vam je potrebna odgovarajuća oprema za manipulisanje robom i drugim teretom.

U svetu postoji više desetine miliona viljuškara, najrazličitijih vrsta. Na primer, interesantan je podatak da je oko dvadesetak svetski najvećih proizvođača viljuškara prodalo skoro 945.000 ovih vozila u 2013. godini. Dok se danas proizvodi i po više miliona viljuškara. Prvi viljuškar bio je napravljen još 1927. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujući njegovoj funkcionalnosti, mogućnosti slaganja tereta na većim visinama i fleksbilinosti prilikom manipulacije teretom, vrlo brzo je došlo do ekspanzije viljuškara i viljuškarske tehnike u transportnoj industriji. Brojne firme su uočile velike prednosti viljuškara za sopstveno poslovanje, zbog čega se sve veći broj kompanija u svetu, ali i kod nas, odlučuje na iznajmljivanje viljuškara. Zato i ne treba da čudi da viljuškari danas predstvljaju jedno od najkorišćenijih sredstava za prenos tereta.

Dakle, svi znamo kako izgledaju viljuškari, kao i da su utovar i istovar robe osnovne karakteristike ovih mobilnih mašina. Razlog zašto se viljuškari zovu baš tako jeste viljuška (zahvatni uređaj) koja se nalazi na ramu ovog vozila i koja služi za podizanje i spuštanje tereta.

Šta su viljuškari i koja je njihova namena?

U najkraćim crtama, viljuškari su mašine, odnosno vozila koja se koriste u cilju podizanja, premeštanja i manevrisanja robom. Viljuškarima se može prenositi manji ili veći komadi tereta. Tačnije, funkcija viljškara jeste transport većih komadnih tereta, manjih komadnih tereta na paletama, kao i rasutog tereta u sanducima. Iz ovih razloga, viljuškar (ili viličar, kako ga neki nazivaju) predstavlja nezaobilazan deo svake luke ili skladišta.

Ono što je jako bitno istaći jeste da je glavna funkcija viljuškara manipulacija teretom, a ne transport robe. Tačnije, manipulacija robe je primarna, a transport sekundarna funkcija. Drugim rečima, viljuškari se mogu koristiti samo u one svrhe za koje su napravljeni i konstruisani.

iznajmljivanje viljuškara Srbija Firby Logistic 2

Ove industrijske mašine su predivđene za manipulaciju teretom na kraćim relacijama, što znači da je njihovo kretanje u javnom saobraćaju ograničeno odgovarajućim propisima u konkretnoj zemlji. Štaviše, u određenim slučajevima ne sme se upravljati viljuškarom u javnom saobraćaju. Takođe, viljuškar se ne koristi za klasičan transport robe, već za unutrašnji transport, što znači u krugu neke organizacije, fabrike ili preduzeća.

Važno je napomenuti da težina robe kojom manipuliše viljuškar ne sme da bude veća od ukupnog kapaciteta opterećenja ovog vozila.

Dve osnovne prednosti korišćenja viljuškara jesu: lako manevrisanje robom (velika manevarska sposobnost) i lako prilagođavanje svim promenama tehnoloških procesa. Istakli smo da su viljuškari dobili ime po obliku zahvatnog uređaja. Međutim, viljuška, iako dominantna, nije i jedina forma zahvatne naprave. Postoje i brojni drugi oblici zahvatnih uređaja koji su specijalno dizajnirani i prilagođeni različitim vrstama tereta i zadataka.

Iznajmljivanje viljuškara Srbija – Velika ušteda troškova za vašu firmu

Kao što smo mogli da vidimo, viljuškari u velikoj meri olakšavaju i pojednostavljuju posao manipulacije robom. Bez ovih mašina, ovi postupci danas ne bi bili nezamislivi. Imajući u vidu konstantni napredak tehnologije, danas gotovo da ne postoji manji ili veći komad robe koji viljuškar ne može da podigne. Zato iznajmljivanje viljuškara Srbija donosi brojne prednosti za firme.

Skalabilnost i ekonomičnost vodeće su pogodnosti iznajmljivanja viljuškara. Tačnije, najam viljuškara vam pruža tu fleksibilnost da odaberete da li će vam biti potreban veći ili manji broj ovih vozila, u zavisnosti od vaših potreba. Na primer, možda vam neće biti potreban viljuškar tokom cele godine, naročito ako se bavite sezonskim poslovima. U tim slučajevima kupovina viljuškara jeste skupa investicija, dok se iznajmljivanje ovog vozila pokazuje kao finansijski veoma isplativa opcija. Prednost iznajmljivanja u odnosu na kupovinu viljuškara jeste to što isti posao možete odraditi na isti način i u istom roku, ali sa znatno manje troškova.

Štaviše, ako imate ograničen budžet ili želite da izbegnete neočekivane troškove održavanja, iznajmljivanje viljuškara je prava stvar za vas. Ovo takođe govori u prilog ekonomičnosti najma viljuškara. Manja investicija, kao što je najam viljuškara, doprinosi smanjenju operativnih troškova vaše firme.

Prilikom iznajmlivanja viljuškara plaća se jedna naknada, dakle bez dodatnih troškova. Ova pogodnost pruža vam bezbrižnost, budući da ne snosite troškove iznenadnih i nepredviđenih kvarova. Pored toga, nepostojanje dodatnih troškova poboljšava vaš mesečni ili kvartalni budžet. U zavisnosti od potreba vaše kompanije, viljuškar možete iznajmiti na duži ili kraći period. U suštini, iznajmljivanje viljuškara je najpogodnije u sledećim slučajevima:

  • Kada u jednom delu godine imate povećan obim posla;
  • Kada se bavite sezonskim poslovima;
  • Kada vam je potreban transport i manipulacija teretom u skladištu.

Sve u svemu, iznajmljivanje viljuškara Srbija i iznajmljivanje viljuškara Beograd znatno će vam pomoći u efikasnijoj organizaciji skladišta, kao i u uštedi troškova.

Koje vrste viljuškara postoje?

Postoje brojne vrste viljuškara. Naravno, ova vozila ne treba mešati sa dizalicama ili trakastim transporterima, koji takođe spadaju u vrstu pretovarnih sredstava. Ujedno, brojni su i kriterijumi na osnovu kojih se vrši podela viljuškara.

Prema nosivosti, viljuškari se mogu podeliti na lake (do 1.2 tone), srednje (od 1.2 do 3.2 tone), srednje teške (od 3.2 tone do 8 tona) i teške (od 8 do 50 tona i više). Prema vrsti pogona, viljuškari se mogu podeliti na električne, gasne i dizel.

iznajmljivanje viljuškara Srbija Firby Logistic 3

Međutim, najznačajnija podela viljuškara jeste prema mestu prihvata, odnosno prema položaju težišta tereta u odnosu na bazu viljuškara. U tom smislu, viljuškari se dele na:

  1. Čeone (frontalne) viljuškare;
  2. Viljuškare bez kontratega;
  3. Hibridne viljuškare;
  4. Viljuškare za rad u visokoregalnim skladištima.

Čeoni viljuškari su najraspotranjeniji vid viljuškara koji se sastoje iz uređaja za dizanje, sistema za upravljanje i rama sa osovinama. Uređaj za dizanje, kao okosnica viljuškara, sastoji se od rama sa viljuškom i odgovarajućeg hidrauličnog pogona kojim se podiže i naginje ram. Viljuškari bez protivtega jesu, zapravo, viljuškari sa težištem tereta u bazi ove mašine. Njihova glavna odlika jeste da tzv. evropskom pool-paletom mogu da manevrišu (podižu, spuštaju i slažu) isključivo ako je zahvataju sa uže, odnosno čeone strane.

Hibridni viljuškari su oni viljuškari koji mogu pomerati teret prilikom zahvatanja i odlaganja. S obzirom na to da dalje postoji brojna podela ovih vrsta viljuškara, reći ćemo samo da u ovu kateroriju spadaju i čuveni bočni viljuškari. I na kraju, prema ovoj klasifikaciji, postoje i specijalni viljuškari koji se koriste za manipulaciju tereta u visokoregalnim skladištima i magacinskim prostorima.

Firby Logistic – Povoljno i efikasno iznajmljivanje viljuškara Srbija

Kompanija Firby Logistic, kao licencirana firma sa dugogodišnjim iskustvom u domaćem i međunarodnom transportu robe, svim klijentima nudi uslugu – iznajmljivanje viljuškara Srbija. Viljuškar koji vam možemo iznajmiti jeste tehnički pregledan, redovno održavan, kvalitetan i pogodan za upotrebu kako u zimskim, tako i u letnjim uslovima. Ne samo da pomoću našeg viljuškara možete optimalno i efikasno iskoristiti magacinski prostor, već je on prilagođen i konstruisan za manevrisanje robom u prostorima užim od uobičajenih.

Bez obzira na to da li vam je potreban viljuškar za manje ili veće komade tereta, kompanija Firby Logistic vaš je siguran oslonac.

Iznajmljivanje viljuškara Beograd, kao i na teritoriji Srbije, možete izvršiti na kraći period (na dnevnom nivou) ili na duži period (od mesec sve do godinu dana). Vršimo i najam viljuškara za vreme sezonskih poslova. Svaki viljuškar raspolaže sa bezbednosnom opremom. Tu ulaze vizuelna podrška viljuškaristi (rukovaocu), signalni aparati, ali i obezbeđivanje viljuškariste u kabini za vreme transporta i manipulacije.

Ako niste stručni za upravljanje i rukovanje viljuškarom, budite bez brige. Uz iznajmljivanje viljuškara, nudimo vam i mogućnost rukovaoca (vozača). U pitanju je licencirano, stručno i lice profesionalno obučeno da rukuje ovim vozilom. Vozač je odlično upoznat sa osobinama viljuškara, robom koju može da podigne i težištem ove mašine. Uvek vodimo računa o interesima svih naših klijenata. Zato vam i nudimo transport viljuškara do dogovorene adrese, koji vršimo u dogovoru sa vama.

Ukoliko želite da iznajmite viljuškar u bilo kom delu naše zemlje, Firby Logistic vam stoji na raspolaganju. Najam viljuškara kod nas možete i zakazati unapred. Na taj način obezbeđujete za svoju firmu viljuškar za unapred i tačno određen vremenski period. Isporuku viljuškara vršimo brzo, efikasno i profesionalno.

Profesionalna i kvalitetna usluga temelj je naše dugogodišnje uspešne saradnje sa brojnim klijentima.

Comments (1)

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *