prevoz robe Litvanija Firby Logistic 1

Prevoz robe Litvanija

Ukoliko vaša firma sarađuje sa jednom ili više kompanija u Litvaniji, onda će vam zasigurno biti potreban brz, efikasan i kvalitetan prevoz robe Litvanija. Saznajte u našem daljem tekstu zašto je transport robe kamionom Litvanija najbolje rešenje za prevoz. Otkrijte koje su to sve prednosti ovog oblika prevoza, kao i zbog čega bi trebalo da unajmite isključivo profesionalizovanu kompaniju za transport robe do/iz Litvanije.

Kao što znate, Litvanija je najveća baltička država koja leži na istočnoj obali Baltičkog mora. Na istoku i jugu se graniči sa Belorusijom, a na severu sa Letonijom. Poljska je njen južni komšija, dok se na jugozapadu graniči sa Rusijom. Ujedno, Litvanija deli pomorsku granicu sa Švedskom na Baltičkom moru. Litvanija se prostire na površini od 65.300 kvadratnih kilometara, a u ovoj državi stanuje oko 2.8 miliona stanovnika. Glavni i najveći grad je Viljnus.

Pretežnu teritoriju Litvanije čini ravnica, budući da se ova država nalazi u zapadnom delu Istočnoevropske nizije. Takođe, Litvanija se nalazi na granici između Rusije i Evropske unije (čija je Litvanija država članica). To znači da ova država predstavlja izuzetno važnu tranzitnu zemlju kada je potrebno prevesti robu iz EU do Rusije i Azije, i vice versa. Litvanija ima otvorenu i meštovitu privredu. Svetska banka ocenila je Litvaniju kao ekonomiju sa visokim prihodima. Tri najveća sektora u BDP-u Litvanije zauzimaju usluge (68.3%), industrija (28.5%) i poljoprivreda (3.3%).

Poljoprivredni proizvodi i hrana čine oko 18 odsto izvoza Litvanije. Pored toga, u privredi Litvanije važnu ulogu imaju hemijska, naftna, prehrambena i mašinska industrija, proizvodnja plastike, električne energije, mineralnih proizvoda, drvna i industrija nameštaja. Treba istaći i to da Litvanija ima jednu od najviših stopa rasta BDP-a u Evropi, sa nultom inflacijom i suficitom u budžetu. Osim toga, ova država ima relevantnu transportnu ulogu u povezivanju Rusije i Belorusije sa Evropskom unijom.

Kamionski prevoz robe Litvanija – Prednosti

prevoz robe Litvanija Firby Logistic 2

Jedan od optimialnih i najefikasnijih načina za transport robe na relaciji Srbija – Litvanija jeste drumski prevoz robe Litvanija. Tačnije, ovaj vid transporta odnosi se na kamionski prevoz robe Litvanija, koji donosi brojne prednosti i za pošiljaoca i za primaoca robe.

 • Vaša roba se brzo i jednostavno isporučuje do bilo koje destinacije u Litvaniji, odnosno Srbiji;
 • Sjajno rešenje za uslugu transporta robe po principu „od vrata do vrata“;
 • Odličan izbor za za direktni transport robe. Onog trenutka kada se vaša roba nađe na tržištu Litvanije, odnosno Srbije, ona se neposredno i bez odlaganja otprema do krajnje destinacije i konačne adrese primaoca robe;
 • Vašom pošiljkom se za vreme transporta minimalno rukuje, čime kamionski prevoz robe Litvanija pruža viši nivo zaštite vaše robe;
 • Vaša roba se isporučuje u najkraćem roku;
 • Praktičan, pouzdan i isplativ vid transporta.

U odnosu sa avio, železnički i vodni transport, kamione, kao prevozna sredstva, odlikuje velika fleksibilnost. To znači da se kamioni (šleperi), u skladu sa zahtevima i specifikacijama pošiljaoca, prilagođavaju vrsti robe, njenoj kubikaži, veličini i težini. Do i iz Litvanije može se organizovati i realizovati vangabaritni transport robe, transport opasne (ADR) robe, frigo transport robe, transport lako kvarljive robe i slično.

Postoje dva oblika kamionskog transporta robe Litvanija:

 1. FTL prevoz robe Litvanija (pun utovar);
 2. LTL transport robe Litvanija (zbirni transport).

FTL transport robe Litvanija po sistemu punog utovara

FTL (Full Truck Load) transport robe Litvanija predstavlja prevoz pošiljki po principu punog utovara (solo vozilo). U ovom slučaju roba jednog pošiljaoca ispunjava kompletni tovarni kapacitet jednog ili više kamiona (u zavisnosti od količine robe). Dakle, jedan pošiljalac unajmljuje celokupni tovarni prostor kamiona (šlepera) za svoju robu. To znači da jedan ili više kamiona prevoze robu isključivo jedne kompanije. FTL sistem punog utovara za prevoz robe Litvanija koristi se kada je potrebno transportovati veću, kabastu ili težu robu. Pored toga, pun utovar robe Litvanija pogodan je kada je potrebno otpremiti robu čija je količina dovoljna da ispuni celokupi utovarni kapacitet kamiona.

Prednosti FTL transporta robe Litvanija po sistemu punog utovara

 • Brz i efikasan transport težih, kabastijih i glomaznih pošiljki;
 • Utovarni kapacitet kamiona je veći;
 • Vrhunska efikasnost transporta. Kako smo već istakli, kamion direktno prevozi vašu robu do adrese primaoca robe. Samim tim, vreme isporuke je brže, odnosno rokovi za isporuku pošiljke su veoma kraći.
 • Bez limita u pogledu težine ili dimenzija robe, posmatrano iz ugla prevoznika. Ponekad će se u praksi dogoditi da količina robe koja se šalje bude manja od utovarnog kapaciteta kamiona. Dogodiće se možda i da dimenzije robe budu manje od kapaciteta kamiona. U ovim i sličnim slučajevima prevoznici često neće transportovati robu sve dok utovarni prostor kamiona ne bude u celosti popunjen. Naravno, u ovakvim slučajevima možete izabrati opciju zbirnog transport robe Litvanija. S druge strane, ako je neophodno prevesti robu koja, prema svojoj veličini ili kubikaži, prevazilazi utovarni prostor jednog kamiona, ostatak robe se lako može transportovati drugim kamionom.
 • Isplativost. Često se dešava da prevoznici u sistemu punog utovara nude manje prevozničke tarife;
 • Odličan izbor za transport osetljive robe;
 • Bezbednost i sigurnost transporta. Kao što smo rekli, za vreme transporta vašom robom se minimalno upravlja, budući da se ona neposredno otprema do krajnjeg odredišta. Na taj način biće i veći stepen zaštite sadržaja vaše pošiljke tokom prevoza.

LTL zbirni prevoz robe Litvanija 

LTL (Less Than a Truckload) prevoz robe Litvanija znači da vaša roba, za razliku od FTL prevoza, popunjava samo deo utovarnog prostora kamiona. Zato se vaša roba se šalje u posebnim paletama, zbog čega je LTL transport robe Litvanija odlično rešenje za prevoz reativno manjih pošiljki, odnosno manje količine robe. Drugi naziv za ovaj oblik prevoza jeste pomenuti zbirni transport robe na relaciji Srbija – Litvanija.

prevoz robe Litvanija Firby Logistic 3

Glavna karakteristika zbirnog transporta robe jeste to da se roba više pošiljalaca grupiše (konsolidacija) u utovarnom prostoru istog kamiona. Posledica toga jeste smanjenje ukupnih troškova i cene transporta. U praksi, ovo smanjenje može ići i do 30 odsto. Prema tome, ekonomičnost predstavlja jednu od glavnih prednosti LTL prevoza robe Litvanija.

Prednosti LTL kamionskog transporta robe Litvanija

 • Brzina. Budući da vaša roba popunjava samo deo tovarnog prostora kamiona, ne morate da čekate da kompletan kapacitet ovog prevoznog sredstva bude ispunjen kako bi transport vaše pošiljke bio izvršen. Samim tim, isporuka robe realizuje se u relativno kraćem vremenskom roku.
 • Bezbednost transporta. Pre realizacije transporta robe do/iz Litvanije, vaša pošiljka se pakuje u specijalne palete ili zaštitne sanduke. Pored toga, na vašu robu se stavljaju posebni zaštitni omoti radi povećavanja stepena i nivoa nejne bezbednosti. S druge strane, ako želite da maksimalno osigurate zaštitu svoje pošiljke pre, za vreme i nakon transporta, onda je potrebno da angažujete licenciranu, proverenu i pouzdanu kompaniju za organizaciju i transport robe.
 • Ekonomičnost. Ne samo da delite utovarni prostor kamiona sa drugim pošiljaocima, već sa njima ujedno delite i troškove prevoza. Vi plaćate najam samo dela utovarnog kapaciteta kamiona u kojem se nalazi vaša pošiljka. Sem toga, kada se roba više različitih firmi grupiše u istom transportnom sredstvu, dolazi i do smanjenja ukupne količine goriva koje je potrebno za prevoz robe Litvanija.
 • Drugi benefiti. Ukoliko angažujete specijalizovanu kompaniju za transport robe, moći ćete u svakom trenutku da saznate lokaciju kamiona i status svoje robe u stvarnom vremenu. Grupisanje pošiljki u istom kamionu za posledicu ima smanjenje emisije štetnih gasova. Na putu će biti manje vozila u odnosu na situaciju kada bi se svaka pošiljka transportovala posebnim prevoznim sredstvima. Na taj način, LTL prevoz robe Litvanija je environment-friendly rešenje, budući da se tako smanjuje zagađenje životne sredine.

Firby Logistic – Kvalitetan, brz i povoljan i transport robe Litvanija

Kompanija Firby Logistic svim zainteresovanim klijentima nudi povoljnu, efikasnu i kvalitetnu uslugu transporta robe do i iz Litvanije! Organizujemo i obavljamo kvalitetan i bezbedan prevoz robe Litvanija – po konkurentnim cenama na tržištu! Za svakog klijenta posebno detaljno razrađujemo plan transporta, birajući optimalnu i ekonomičnu rutu. To činimo kako bismo vam maksimalno smanjili troškove prevoza i napravili finansijsku uštedu za vas. Posedujemo dugogodišnje iskustvo u transportu robe do i iz Litvanije, budući da smo veoma dobro upoznati sa tržištem i transportnom mrežom u ovoj zemlji.

Tokom godina poslovanja, uspostavili smo i više nego odličnu poslovnu saradnju sa brojnim agentima i partnerima iz celog sveta. Zato smo u stanju da organizujemo i obavimo brz, efikasan i jednostavan transport robe Litvanija iz bilo kog dela sveta! Uslugu transporta robe između Litvanije i bilo kog drugog mesta na svetu možemo organizovati u najkraćem mogućem roku, zahvaljujući ovoj saradnji!

Kontinuirano i konstantno investiramo u najmoderniju transportnu opremu, ljudstvo, vozni park i mehanizaciju, kako bismo mogli svakom klijentu da obezbedimo pouzdan, siguran i proveren transport robe do Litvanije, odnosno transport robe iz Litvanije. Iz tog razloga, možemo ispuniti čak i najzahtevnije uslove klijenata kada je u pitanju prevoz robe do/iz Litvanije. 

Nudimo vam transport konvencionalnih tereta – paletizovanih ili nepaletizovanih – kao i transport specijalnih tereta. Drugim rečima, naše usluge, između ostalog, uključuju transport opasnih materijatransport tobe hladnjačama, kao i transport vangabaritnog tereta.

Organizacija i prevoz robe Litvanija

Poštujući sve zahteve klijenata, ali i imajući u vidu vrstu robe koja se prevozi, dogovorene rokove, mesta za utovar i istovar robe, prevoz robe Litvanija, pored drumskog, možemo organizovati i u vidu avioželezničkog i pomorskog transporta. U želji da svim klijentima omogućimo najpovoljniji transport robe Litvanija, ovaj prevoz možemo organizovati kao:

 • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan vid transporta (drumskiželezničkiavio ili vodeni transport). Na ovaj način klijentima smanjujemo troškove i vreme neophodno za transport, s obzirom na to da izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju kombinujemo navedene vidove transporta. Ovo je jedno od najbojih rešenja za međunarodni transport robe na dužim relacijama, kao što je između Srbije i Litvanije. Na ovaj način se smanjuju troškovi prevoza, ali i skraćuje vreme isporuke robe.
 • Kontejnerski transport robe. Ovaj oblik transprota, u skladu za potrebama i zahtevima klijenata, možemo organizovati kao direktni ili kombinovani transport. Ovde bismo naročito izdvojili uslugu zbirnog kontejnerskog transporta robe. Ovo je najprikladniji tip transporta kada je neophodno prevesti manje količine robe, budući da klijent ne plaća najam celog kontejnera ili transportnog sredstva.

Dodatne usluge naše kompanije za sve klijente

Pored osnovne usluge transporta robe do/iz Litvanije, svim klijentima nudimo i dodatne (prateće) usluge koje pojednostavljuju celokupnu proceduru transporta.

Ukoliko za svoje potrebe želite prvoklasni, bezbedan i kvalitetan transport robe Litvanija, onda budite slobodni da nam pošaljete svoj zahtev za ponudu bilo kada, 24/7. Ukoliko imate bilo kojih dodatnih pitanja i nedoumica kada je u pitanju transport robe Srbija – Litvanija, ne ustručavajte se da kontaktirate sa nama.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *