prevoz robe Estonija Firby Logistic 1

Prevoz robe Estonija

Prevoz robe Estonija kamionskim putem je jedan od najboljih načina za transport vaše pošiljke od i do ove baltičke države. Ukoliko vaša kompanija sarađuje sa jednom il više firmi iz Estonije, kamionski transport robe Estonija nudi vam odlične mogućnosti za vaše poslovanje. Saznajte u našem blogu i zbog čega.

Prevoz robe Estonija i ekonomija ove države

Ekonomija Estonije mogla bi da se okarakteriše kao napredna privreda. Ova baltička zemlja je članica Evropske unije i evrozone. Isto tako, estonska ekonomija nalazi se pod velikim uticajem privrednog razvoja u Finskoj i Švedskoj.

Pre Drugog svetskog rata, privreda Estonije bila je zasnovana na poljoprivredi, ali je postojao značajan sektor znanja, sa univerzitetskim gradom Tartuom poznatim po naučnim doprinosima. Nakon što se Estonija udaljila od komunizma kasnih 1980-ih, obnovila svoju nezavisnost 1991. i postala tržišna ekonomija, Estonija se pojavljuje kao pionir globalne ekonomije.

Estonija je skoro energetski nezavisna, snabdevajući više od 90% svojih potreba za električnom energijom lokalno iskopanim uljnim škriljcem. Alternativni izvori energije, kao što su drvo, treset i biomasa, čine približno 9% proizvodnje primarne energije. Estonija uvozi potrebne naftne derivate iz zapadne Evrope i Rusije. Energija iz uljnih škriljaca, telekomunikacije, tekstil, hemijski proizvodi, bankarstvo, usluge, hrana i ribarstvo, drvo, brodogradnja, elektronika i transport su ključni sektori privrede.

Danas se Estonija nalazi uglavnom pod uticajem ekonomskohg razvoja u Finskoj, Rusiji, Švedskoj i Nemačkoj – njena četiri glavna trgovinska partnera. Talin je glavni grad i finansijski centar Estonije.

Kamionski transport robe Estonija – Prednosti

Optimalan i najraprostranjeniji način za prevoz robe Estonija jeste, svakako, drumski transport robe Estonija. Tačnije, u pitanju je transport robe kamionom na relaciji Srbija –Estonija..

prevoz robe Estonija Firby Logistic 2

Postoji više razloga zbog kojih je upravo ovaj oblik jedan od najefikasnijih vidova prevoza pošiljki do/iz ove zemlje.

 1. Vaša roba se brzo i jednostavno isporučuje do krajnje destinacije u Estoniji, odnosno Srbiji;
 2. Najpogodniji oblik transporta za jedinstvenu uslugu prevoza po principu „od vrata do vrata“;
 3. Odličan oblik prevoza za tzv. direktan transport robe. Onog trenutka kada se vaša roba nađe na tržištu Estonije, odnosno Srbije, ona se direktno isporučuje na krajnju adresu primaoca robe. To znači da se vašom robom za vreme transporta minimalno upravlja, što transport robe kamionom do/iz Estonije čini sigurnim rešenjem;
 4. Vaša pošiljka se isporučuje u najkraćem mogućem roku.

Takođe, prevoz robe Estonija je pouzdan i ekonomičan oblik transporta. U poređenju sa železničkimkontejnerskim i avio saobraćajem, kamione karakteriše visok nivo fleksibilnosti tokom transporta. Kamioni se, kao prevozna sredstva, prilagođavaju zahtevima pošiljalaca u pogledu vrste robe, njenih dimenzija, zapremine, mase i slično. To znači da se do/iz Estonije može obaviti transport opasne (ADR) robelako kvarljive robevangabaritnog teretafrigo transport i slično.

Postoje dva vida kamionskog prevoza robe do i iz Estonije:

FTL prevoz robe Estonija (pun utovar – solo vozilo)

FTL (Full Truck Load) prevoz robe Estonija odnosi se na transport robe po sistemu punog utovara, odnosno solo vozila. Roba jednog pošiljaoca (kompanije) ispunjava celokupni tovarni prostor jednog kamiona. Jedan ili više kamiona (imajući u vidu količinu robe) transportuje robu isključivo jednog pošiljaoca. Sistem punog utovara (FTL prevoz) najčešće se koristi kada je neophodno transportovati veću, težu ili kabastu robu. Isto tako, sistem prevoza punih utovara prikladan je i kada treba isporučiti robu čija je količina dovoljna da ispuni kompletni utovarni kapacitet kamiona.

Prednosti punog utovara robe Estonija

 • Jednostavan transport velike, glomazne i teške robe;
 • Tovarni kapacitet kamiona je veći;
 • Maksimalna efikasnost transporta. Kamion, kao što smo i istakli, bez odlaganja i direktno prevozi vašu robu do krajnje destinacije. Upravo zato je vreme isporuke robe brže, odnosno rokovi za isporuku pošiljke su kraći;
 • Bez limita u pogledu težine ili veličine robe, posmatrano iz ugla prevoznika. Ponekad će se u praksi dogoditi da, kada je količlina robe manja od utovarnog prostora kamiona ili je ona manjih dimenzija od ovog kapaciteta, vozari ne transportuju ovu pošiljku sve dok tovarni kapacitet kamiona ne bude u celosti ispunjen. U ovom slučaju, uvek možete odabrati opciju zbirnog utovara, o kojem će uskoro biti više reči. Međutim, ako se transportuje roba koja, prema svojim dimenzijama ili zapremini, prelazi kapacitet tovarnog prostora kamiona, ostatak robe se može lako prevesti drugim kamionom.
 • Isplativnost i finansijska ušteda. Kada je u pitanju prevoz robe Estonija po sistemu pnog utovara, veoma često se događa da prevoznici nude i manje prevozničke tarife;
 • Odličan vid transporta za osetljivu robu;
 • Bezbednost i sigurnost transporta. Vašom robom se za vreme prevoza rukuje minimalno, budući da se ona isporučuje direktno do krajnje adrese primaoca. To znači da će stepen zaštite kvaliteta i sadržaja robe tokom transporta biti na maksimalnom nivou.

LTL transport robe Estonija (zbirni utovari)

LTL (Less Than a Truckload) kamionski prevoz robe Estonija znači da vaša pošiljka ispunjava samo deo tovarnog kapaciteta kamiona. S druge strane, preostali deo tovarnog prostora svojim pošiljkama popunjavaju drugi pošiljaoci, odnosno kompanije. LTL transport robe do i iz Estonije odnosi se, dakle, na zbirni prevoz robe Estonija. Vaša roba se šalje u specijalnim paletama ili zaštitnim sanducima, što znači da je zbirni transport robe Estonija idealno rešenje za manje pošiljke, odnosno manju količinu robe.

prevoz robe Estonija Firby Logistic 3

Kod zbirnog kamionskog transporta, roba više pošiljalaca se grupiše (integracija, konsolidacija) u istom kamionu. Upravo zato dolazi i do smanjenja ukupnih troškova transporta, koje u praksi može ići i čak do 30 odsto! Na taj način, zbirni prevoz robe Estonija jeste i ekonomično i profitabilno rešenje za vašu kompaniju.

Prednosti LTL prevoza robe Estonija

 • Brzina isporuke. Budući da vaša roba zauzima samo deo utovarnog prostora kamiona, ne morate da čekate da kompletni kapacitet ovog transportnog sredstva bude popunjen, kako bi prevoz robe do/iz Estonije bio realizovan. Možete računati na brzu isporuku robe u relativno kraćem vremenskom periodu.
 • Bezbednost. Vaša roba se, pre transporta do ili iz Estonije, pakuje u specijalne palete ili zaštitne sanduke, što omogućava veći nivo zaštite njenog kvaliteta. Takođe, na vašu robu se stavljaju i dodatni, zaštitni omoti koji smanjuju rizik od bilo kakvih nepredviđenih okolnosti. Kao i kod FTL transporta, i ovde se vašom robom manevriše minimalno. Međutim, ako želite da bezbednost vaše pošiljke bude maksimalna, onda je neophodno da angažujete profesionalizovanu i licenciranu kompaniju za organizaciju i transport robe,
 • Isplativost. Pored toga što utovarni kapacitet kamiona delite sa drugim pošiljaocima, sa njima istovremeno delite i troškove prevoza. Vi plaćate najam samo onog dela prostora kamiona u kojem se nalazi vaša pošijka. Cena transporta robe Estonija za jednu kompaniju biće proporcionalna kubikaži robe, odnosno delu tovarnog prostora kamiona u kojem se ona nalazi. Kada se roba više različitih pošiljalaca grupiše u istom kamionu, smanjuje se i ukupna količina goriva koje je potrebna za realizaciju transporta.
 • Ostale pogodnosti. Ako angažujete specijalizovanu kompaniju za transport robe, moći ćete u svakom trenutku da saznate status svoje robe, kao i lokaciju kamiona, u stvarnom vremenu. Pored toga, grupisanje pošiljki u jednom kamionu znači da dolazi do smanjenja zagađenja životne sredine. Na putu će biti manje prevoznih sredstava u odnosu na situaciju kada bi se svaka pošiljka prevozila zasebnim transportnim sredstvom. Prema tome, zbirni kamionski prevoz robe Estonija nudi viši nivo zaštite okoline.

Firby Logistic – Kvalitetan i efikasan prevoz robe do/iz Estonije

Kompanija Firby Logistic još od osnivanja u svojoj standardnoj ponudi ima uslugu prevoza robe do i iz EstonijeVeć duži niz godina obavljamo i organizujemo brz, kvalitetan i efikasan prevoz robe Estonija. Ako klijent zahteva, vršimo i organizujemo uvoz robe iz Estonije u Srbiju, ali i izvoz robe u Estoniju.

Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu, kao i razvijenoj mreži saradnika, agenata i partnera širom sveta, svakom klijentu omogućavamo maksimalno kvalitetnu i pristupačnu uslugu transporta robe do i iz Estonije. Obezbeđujemo u najkraćem roku prevozno sredstvo i kamion i omogućujemo uslugu transporta sa bilo koje destinacije po izuzetno povoljnim cenama! Za svakog klijenta individualno izrađujemo plan transporta i biramo optimalnu i ekonomičmu rutu prevoza, imajući u vidu zahteve klijenta, vrstu robe i rokove za transport. To činimo kako bismo klijentima maksimalno smanjili troškove prevoza.

Kontinuirano i konstantno već dugi niz godina investiramo u najmoderniju transportnu opremu, ljudstvo, vozni park i mehanizaciju, kako bismo mogli da obezbedimo pouzdan, praktičan, ekonomičan i siguran prevoz robe Estonija. Zato smo u stanju da ispunimo čak i najkomplikovanije zahteve klijenata kada je u pitanju prevoz robe do i iz Estonije.

Nudimo vam transport konvencionalnih tereta – paletizovanih ili nepaletizovanih – kao i transport specijalnih tereta. Naše usluge, između ostalog, uključuju transport opasnih materijatransport robe hladnjačama, kao i transport vangabaritnog tereta.

Organizacija i prevoz robe Estonija

Poštujući sve zahteve klijenata, ali i imajući u vidu vrstu robe koja se prevozi, dogovorene rokove, mesta za utovar i istovar robe, transport robe Estonija, pored drumskog, možemo organizovati i u vidu avioželezničkog i pomorskog transporta. U želji da svim klijentima omogućimo najpristupačniji prevoz robe Estonija, ovaj transport možemo organizovati kao:

 • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan vid transporta (drumskiželezničkiavio ili vodeni transport). Na ovaj način klijentima smanjujemo troškove i vreme neophodno za transport robe do/iz Estonije, budući da izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju obavljamo kombinaciju navedenih oblika saobraćaja. Ovo je jedno od najbojih rešenja za međunarodni transport robe na dužim relacijama, kao što je između Srbije i Estonije. Ovde dolazi do smanjenja troškova prevoza, ali i do skraćenja vremena neophodnog za isporuku robe.
 • Kontejnerski transport robe. Ovaj oblik transporta, u skladu za potrebama i zahtevima klijenata, možemo organizovati kao direktni ili kombinovani transport. Ovde bismo posebno izdvojili uslugu zbirnog kontejnerskog prevoza robe Estonija. Ovo je najpogodniji vid transporta kada je neophodno prevesti manje količine robe, budući da klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili prevoznog sredstva.

Dodatne usluge naše kompanije za sve klijente

Pored osnovne usluge transporta robe do Estonije, svim klijentima Firby Logistic nudi i dodatne (prateće) usluge koje pojednostavljuju celokupnu proceduru prevoza.

Pored toga, obavljamo i selidbe stambenih i poslovnih prostora Estonija, zahvaljujući specijalizovanim vozilima.

Ukoliko vam je potreban efikasan i kvalitetan prevoz robe Estonija, ne ustručavajte se da nam bilo kada, 24/7, pošaljete svoj zahtev za ponuduAko imate bilo kakvih drugih pitanja ili dilema kada je u pitanju prevoz robe do i iz Estonije, budite slobodni da kontaktirate sa nama.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *