transport robe Estonija - Firby Logistic 1

Transport robe Estonija – Pun utovar

Transport robe Estonija po sistemu punog utovara (FTL prevoz) jeste najbolji način za prevoz vaše pošiljke do i iz ove baltičke države. Prema tome, ukoliko vaše poslovanje podrazumeva saradnju sa kompanijama iz Estonije, kaminski prevoz robe Estonija u vidu punog utovara, najefikasniji je način za isporuku pošiljki. Saznajte u našem daljem tekstu i zbog čega.

Estonija je država članica Evropske unije i zemlja koja se nalazi u baltičkoj oblasti Severne Evrope. Na severu se graniči sa Finskim zalivom koji razdvaja Estoniju od Finske. Na zapadnoj granici je oivičava Baltičko more, koje razdvaja Estoniju od Švedske. Ova država se na jugu graniči sa Letonijom, a na istoku sa Čudskim jezerom i Rusijom. Tetritorija Estonije sastoji se od kopna, većih ostrva Sarema, Muhu i Hijuma, kao i više od 2.200 drugih manjih ostrva na istočnoj obali Baltičkog mora. Ukupna površina njene teritorije jeste 45.339 kvadratnih kilometara. Glavni grad je Talin, a zajedno sa Tartuom čine dve najveće urbane oblasti u ovoj državi. Estoniju naseljava oko 1.331.796 stanovnika.

S obzirom na to da je članica Evropske unije, Svetska banka smatra Estoniju kao državu sa ekonomijom visokih prihoda. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, BDP po glavi stanovnika iznosio je 29.312 dolara u 2016. godini. Zbog svog brzog privrednog rasta, često se za Estoniju može čuti da je „baltički tigar“, pored Litvanije i Letonije. Štaviše, Estonija je najbogatija država Baltika. Međutim, ova zemlja ne raspolaže sa velikom količinom vlastitih sirovina i gotovih proizvoda. I upravo zato postoji velika potreba za uvozom i razmenom robe između ove države i ostalih evropskih i svetskih zemalja.

Energija iz uljnih škriljaca, telekomunikacije, tekstilna i hemijska industrija, bankarstvo, usluge, hrana i ribarstvo, brodogradnja, elektronika i transport ključni su sektori privrede ove države.

Kamionski transport robe Estonija – Srbija

Prema zvaničnim podacima, u 2020. godini spoljnotrgovinska razmena između Estonije i Srbije iznosila je 18.8 miliona evra. Od toga, izvoz iz Srbije u Estoniju iznosio je 7.86 miliona evra, a uvoz iz Estonije u Srbiju 10.94 miliona evra. Postoji veliki potencijal za dalji razvoj ekonomske saradnje, naročito u oblasti informacionih tehnologija.

transport robe Estonija - Firby Logistic 2

U najvećoj meri, spoljnotrgovinska razmena robe  podrazumeva drumski transport robe Estonija – Srbija. Tačnije, ovaj oblik transporta se odnosi na transport robe kamionom do i iz Estonije. Ovo je jedan od najekonomičnijih i najpouzdanijih vidova prevoza robe do i iz Estonije. Brojni su razlozi za to:

 • Vaša roba se brzo, sigurno i efikasno transportuje do bilo koje destinacije u Estoniji, odnosno Srbiji;
 • Kamionski transport robe Estonija izuzetno je prikladan je za uslugu prevoza po principu „od vrata do vrata“;
 • Vaša pošiljka se direktno otprema do krajnje željene destinacije;
 • Vašom pošiljkom se minimalno rukuje, što značajno povećava stepen bezbednosti sadržaja robe;
 • Isplativ vid prevoza koji je blagonaklon prema vašem budžetu;
 • Isporuka robe realizuje se u najkraćem roku, što ispunjava interese i pošiljaoca i primaoca robe;

Kamione karakteriše velika fleksibilnost, posmatrano u odnosu na avio, železnički i vodni transport. To znači da se kamioni apsolutno prilagođavaju zahtevima pošiljaoca u pogledu oblika i vrste robe, njene težine, dimenzija, kubikaže i drugo. Kada angažujete proverenu i profesionalizovanu kompaniju za organizaciju i transport robe, moći ćete da pošaljete najrazličitije vrste pošiljki do i iz Estonije. Tu mislimo na transport opasne (ADR) robe, transport lako kvarljive robe, vangabaritni transport robe, frigo transport robe i slično.

Prevoz robe Estonija po principu punog utovara (FTL transport)

Transport robe Estonija po sistemu punog utovara, kao što smo reki, predstavlja jedan od najefikasnijih načina kamionskog prevoza robe do i iz ove države (solo vozilo). U ovom slučaju govorimo o tzv. FTL (Full Truck Load) transportu robe. To znači da roba jednog pošiljaoca (kompanije) popunjava celokupni tovarni prostor kamiona. Odnosno, jedan ili više kamiona (u zavisnosti od količine robe) transportuje robu isključivo jedne kompanije. Dakle, ta jedna kompanija, odnosno pošiljalac, za prevoz svoje robe do i iz Estonije unajmljuje kompletni tovarni kapacitet kamiona.

Naspram FTL transporta robe nalazi se tzv LTL (Less than a Truckload) prevoz robe Estonija. U pitanju je zbirni transport robe Estonija koji podrazumeva konsolidaciju, odnosno grupisanje pošiljki više različitih pošiljaca u utovarnom prostoru istog kamiona.To znači da se LTL transportom isporučuju relativno manje pošiljke u posebnim paletama, dok svi pošiljaoci srazmerno dele troškove prevoza.

Sistem punog utovara Estonija najčešće se koristi kada je potrebno prevesti veće, teže ili kabastije pošiljke. Kada su količina ili veličina robe sasvim dovoljne da ispune kompletni tovarni kapacitet jednog kamiona, transport robe Estonija po sistemu punog utovara se pokazao kao najbolje rešenje za prevoz.

Transport robe Estonija – Prednosti punog utovara (solo vozilo)

transport robe Estonija - Firby Logistic 3

 • Veći utovarni kapacitet;
 • Odlično rešenje za transport glomazne, veće, teže i/ili kabastije robe;
 • Vrhunska efikasnost transporta. Kamion, kako smo i istakli, direktno i bez odlaganja isporučuje vašu robu do krajnje adrese primaoca u Estoniji, odnosno Srbiji. Upravo zato su rokovi isporuke kraći, a tranzitno vreme brže;
 • Bez limita u pogledu težine ili dimenzije robe, posmatrano iz ugla prevoznika. U praksi se nekada događa da količina robe nije dovoljna da popuni kompletan tovarni prostor kamiona. Dešavaće se i da pošiljka bude manjih dimenzija i da, shodno tome, nije u stanju da ispuni celokupni tovarni prostor. U takvim slučajevima prevoznici neće izvršiti transport robe Estonija, sve dok utovarni kapacitet kamiona ne bude u celosti popunjen. Naravno, u ovom slučaju možete izabrati pomenuti zbirni prevoz robe Estonija. Međutim, ako se transportuje roba koja, po svojoj zapremini ili veličini, prevazilazi kapacitet kamiona, ostatak robe se lako može spakovati i prevesti drugim kamionom;
 • Isplativost transporta. Prevoznici neretko nude i manje transportne tarife kada se roba prevozi po sistemu solo vozila;
 • Sjajno rešenje za transport osetljive robe;
 • Bezbednost transporta. Kada se vaša roba direktno otprema na krajnju adresu primaoca, onda tokom transporta dolazi do minimalnog upravljanja i rukovanja vašom pošiljkom. Posledica toga jeste vrlo visok nivo bezbednosti sadržaja vaše robe.

Firby Logistic – Kvalitetan i efikasan prevoz robe na relaciji Estonija-Srbija

Estonija jeste jedna od najsevernijih kontinentalnih evropskih država, zbog čega do nje treba organizovati i realizovati pristupačan oblik transporta. Firby Logistic je kompanija koja može organizovati i najdelikatnije i najhitnije isporuke robe iz bilo kog dela sveta do najudaljenijih destinacija u Estoniji. Firby Logistic je profesionalna firma čija je specijalnost organizacija i transport robe.

Transport robe Estonija svim kijentima nudimo po najpovoljnijim cenama na tržištu! To je zato što možemo izvršiti i organizovati brz, jednostavan, kvalitetan i efikasan transport robe na relaciji Srbija – Estonija. Posedujemo višegodišnje iskustvo u transportu robe do i iz Estonije, i vrlo smo dobro upućeni u tržište i saobraćajnu infrastrukturu ove države. Ujedno, zahvaljujući i više nego uspešnoj poslovnoj saradnji sa agentima i partnerima širom sveta, možemo organizovati i izvršiti kvalitetan transport robe do/iz Estonije sa bilo kog mesta!

Svakodnevno i kontinuirano ulažemo u naš vozni park, transportna i pomoćna sredstva, opremu i ostalu mehanizaciju. Upravo zato možemo ispuniti i najzahtevnije uslove naših klijenata kada je u pitanju transport robe do Estonije, odnosno transport robe iz Estonije. Za svakog klijenta pravimo detaljan plan transporta, birajući optimalnu i ekonomičnu rutu prevoza u cilju smanjenja vaših troškova.

Organizacija i transport robe Estonija 

Transport robe do i Estonije možemo organizovati za bilo koju vrstu robe. Svim klijentima, u tom smislu, nudimo transport konvencionalnih (standardnih) tereta – paletizovanih ili nepaletizovanih – kao i transport specijalnih tereta. Drugim rečima, organizujemo i obavljamo transport opasnog tereta (ADR roba), vangabaritni transport robe, frigo transport robe (prevoz pod specijalnim temperaturnim režimom) i slično.

Imajući u vidu vrstu robe, zadate rokove i mesto utovara, pored drumskog kamionskog saobraćaja, vašu robu možemo da prevezemo avio, železničkim ili vodnim saobraćajem.

Transport robe Estonija možemo organizovati kao:

 • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan vid transporta (drumskiželezničkiavio ili vodni prevoz), čime smanjujemo troškove i vreme transporta, budući da se izbegava prepakivanje ili pretovar robe.
 • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju koristimo kombinaciju navedenih vidova saobraćaja, što predstavlja jedan od najboljih načina za međunarodni transport robe na dužim relacijama kakva je, između ostalih, Srbija – Estonija.
 • Kontejnerski transport robe. Ovaj vid prevoza možemo organizovati kao kombinovani ili direktni transport. Naročito bismo ovde izdvojili uslugu zbirnog kontejnerskog transporta robe kada treba transportovati manju količinu robe. Tada klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili prevoznog sredstva, zbog čega je i cena transporta manja.

Dodatne (prateće) usluge naše kompanije za sve klijente

Svim klijentima, pored osnovne usluge transporta robe do i iz Estonije, pružamo i dodatne usluge koje pojednostavljuju celokupnu proceduru prevoza.

 • Pakovanje robe i priprema za transport;
 • Preuzimanje robe na dogovorenoj lokaciji i njena isporuka do krajnje adrese primaoca (usluga transporta po principu „od vrata do vrata“);
 • Utovar, pretovar i istovar robe;
 • Montaža i demontaža robe;
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i odobrenja, kao i priprema kompletne dokumentacije i papirologije za međunarodni transport robe;
 • Carinjenje robe i obavljanje kompletne carinsko-administrativne procedure;
 • ATA karnet;
 • Špedicija i špediterske usluge;
 • Distribucija, transport i logistika;
 • Skladištenje robe;
 • Iznajmljivanje viljuškara;
 • Izveštavanje klijenata, na njihov zahtev, o statusu i trenutnom stanju robe i prevoznog sredstva;
 • Obaveštavanje klijenata o mestu i vremenu prispeća robe;

Pored usluge transporta, obavljamo i selidbe stambenih i poslovnih prostora do/iz Estonije putem specijalizovanih vozila.

Ne ustručavajte se da nam pošaljete svoj zahtev za ponudu, ukoliko želite efikasan, bezbedan i kvalitetan transport robe Estonija. Ako imate dodatnih pitanja ili nedoumica po pitanju ovog transporta, budite slobodni kontaktirate sa nama.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *