transport Litvanija pun utovar Firby Logistic 1

Pun utovar robe Litvanija

Transport Litvanija, po sistemu punog utovara (solo prevoz), jedan je od idealnih načina za prevoz robe do i iz ove baltičke države. Ako vaša kompanija sarađuje sa jednom ili više firmi iz Litvanije, znajte da je transport robe Litvanija, u vidu punog utovara, odličan izbor za vas. Saznajte u našem daljem tekstu koje su sve prednosti ovog oblika prevoza robe do i iz Litvanije. Otkrijte i zašto je transport robe kamionom do i iz Litvanije pravo rešenje za vaše poslovanje.

Transport Litvanija i ekonomija ove države

Privreda Litvanije može se okarakterisati kao najveća ekonomija između sve tri baltičke zemlje. Litvanija je država članica Evropske unije i pripada grupi zemalja sa veoma visokim ljudskim razvojem.

Tokom 90-ih godina prošlog veka, Litvanija je brzo prešla sa centralno planirane ekonomije na tržišnu ekonomiju, sprovodeći brojne liberalne reforme. Dolazilo je do visokih stopa rasta nakon pridruživanja Evropskoj uniji zajedno sa drugim baltičkim državama. Ovo je dovelo do ideja u ekonomiji „baltićkog tiggra“. Naime, ekonomija (BDP) Litvanije je porasla za više od 500 procenata od ponovnog sticanja nezavisnosti 1990. godine. Baltičke države imaju kombinovanu radnu snagu od 3.3 miliona ljudi, od kojih 1.4 miliona živi u Litvaniji. U proseku, više od 95 odsto svih stranih direktnih investicija u Litvaniji dolazi iz zemalja Evropske unije.

Najvažniji sektori u strukturi BDP-a Litvanije jesu usluge, industrijska proizvodnja, turizam i poljoprivreda. Litvanska privreda je otvorenog tipa i međunarodna trgovina je ključna za ekonomiju ove zemlje. Kao rezultat toga, odnos spoljnotrgovinske razmene prema BDP za Litvaniju često prelazi 100 procenata! EU je najveći trgovinski partner Litvanije sa 67 odsto ukupnog uvoza i 61.3 odsto ukupnog izvoza. Robu, poput nafte, gasa i metala, Litvanija uglavnom uvozi iz Rusije. Međutim, poslednjih godina energetska zavisnost Litvanije se pomerila ka drugim zemljama kao što su Norveška i SAD. Mineralni proizvodi čine 25 odsto uvoza i 18 odsto izvoza.

Pojedini privredni sektori Litvanije su uglavnom usmereni na izvozna tržišta. Biotehnološka industrija (80 odsto izvoza), plastike (52 odsto izvoza), laserske tehnologije (86 odsto izvoza). Metali, mašine i električna oprema (64 odsto izvoz), nameštaj i drvoprerada (55 odsto izvoza), tekstil i odeća (76 odsto izvoza), prehrambena industrija (36 odsto izvoza).

Sve u svemu, Ltivanija predstavlja atraktivnu destinaciju za uvoz i izvoz, zbo ćega je transport Litvanija u konstantnom porastu.

Kamionski prevoz robe Litvanija

transport Litvanija pun utovar Firby Logistic 2

Kada je u pitanju transport Litvanija, ovde se, zapravo, podrazumeva u najvećoj meri drumski prevoz robe Litvanija. Ovaj vid prevoza se u praksi pokazao kao najpraktičnije rešenje u pogledu transporta i isporue robe na relaciji Srbija – Litvanija.

Tačnije, ovaj oblik transporta odnosi se na transport robe kamionom do i iz Litvanije. Ovo jedan od najekonomičnijih i najpouzdanijih vidova transporta do i iz Litvanije. Pogledajte i koje su pogodnosti kamionskog transporta robe Litvanija.

 • Vaša pošiljka se brzo, bezbedno i efikasno isporučuje do bilo kog odredišta u Srbiji, odnosno Litvaniji;
 • Kamionski transport Litvanija odličan je izbor za uslugu prevoza po principu „od vrata do vrata“;
 • Pošiljka se direktno prevozi do krajnjeg odredišta, odnosno do konačne adrese primaoca robe;
 • Vašom robom se minimalno manveriše, što znači da je stepen bezbednosti sadržaja i kvaliteta vaše robe na visokom nivou;
 • Finansijski isplativ i ekonomičan oblik transporta;
 • Isporuka robe vrši se u najkraćem mogućem roku, što je u interesu i primaoca i pošiljaoca robe.

Kamione, kao prevozna sredstva, odlikuje visok nivo fleksibilnosti u odnosu na avioželeznički i vodni transport robe. Kamioni se prilagođavaju zahtevima pošiljaoca u pogledu oblika i vrste robe, njene težine, veličine, kunikaže i slično. S druge strane, ako unajmite proverenu, sertifikovanu i profesionalizovanu kompaniju za organizaciju i transport robe, onda ćete moći da pošaljete najrazličitije vrste pošiljki do i iz Litvanije To se odnosi na transport opasne (ADR) robetransport lako kvarljive robevangabaritni transport robetransport robe pod specijalnim temperaturinim režimom (frigo) i drugo.

Transport Litvanija – Pun utovar robe (FTL transport)

Transport Litvanija po sistemu punog utovara (solo vozilo) jeste jedan od najkvalitetnijih vidova kamionskog prevoza robe do i iz ove države. Transport punih utovara na relaciji Srbija – Litvanija je tzv. FTL (Full Truck Load) transport. Šta to znači? Naime, roba jednog pošiljaoca (kompanije) popunjava u celosti tovarni prostor kamiona. Odnosno, jedan ili više kamiona (u zavisnosti od količine robe) prevozi robu isključivo jedne kompanije. Prema tome, jedna kompanija (pošiljalac), za otpremanje svoje pošiljke do i iz Litvanije angažuje i zakupljuje kompletni tovarni kapacitet kamiona.

Nasuprot FTL transportu nalazi se tzv. LTL (Less than a Truckload) transport Litvanija – Srbija. U pitanju je zbirni transport robe Litvanija koji podrazumeva grupisanje pošiljki više različitih pošiljaca u utovarnom prostoru istog kamiona. Na ovaj način se isporučuju relativno manje pošiljke u posebnim paletama ili zaštitnim sanducima. Istovremeno, svi pošiljaoci, dele ne samo utovarni kapacitet kamiona za svoju robu, već i troškove transprota srazmerno prostoru u kamionu u kojem se nalazi njihova roba.

transport Litvanija pun utovar Firby Logistic 3

Pun utovar Litvanija u najvećoj meri se koristi za prevoz veće, glomaznije, gabaritnije ili teže robe. Kada su količna i/ili dimenzije robe dovoljne da se ispuni kompletni tovarni kapacitet kamiona, prevoz robe Litvanija po sistemu punog utovara pokazao se kao optimalno rešenje za transport.

Prevoz robe Litvanija – Prednosti transporta punih utovara (solo vozilo)

 • Veći utovarni kapacitet kamiona;
 • Odlična opcija za za transport glomazne, veće, teže i/ili kabastije robe;
 • Maksimalna efikasnost transporta. Kamion, kao što smo već rekli, direktno i bez odlaganja isporučuje vašu pošiljku do krajnje destinacije u Litvaniji, odnosno Srbiji. Upravo zato su i rokovi za isporuku robe kraći, a tranzitno vreme je mnogo brže;
 • Bez limita u pogledu težine ili veličine robe, posmatrano iz ugla prevoznika. Ponekad će se u praksi dogoditi da količina robe nije dovoljna da popuni kompletan tovarni kapacitet kamiona. Desiće se i to da pošiljka bude manjih dimenzija i da, zbog toga, ne može sama po sebi da ispuni celokupni tovarni prostor kamiona. U ovakvim i sličnim slučajevima vozari često neće realizovati transport Litvanija, sve dok utovarni kapacitet kamiona ne bude u celosti ispunjen. Naravno, u ovoj situaciji uvek možete odabrati pomenutu opciju zbirnog prevoza robe Litvanija. Međutim, ako se otprema roba koja, po svojoj zapremini ili dimenzijama, prevazilazi kapacitet kamiona, ostatak robe se lako može pripemiti, spakovati i transportovati drugim kamionom;
 • Ušteda troškova i ekonomičnost. Prevoznici neretko u sistemu punog utovara nude i manje transportne tarife;
 • Sjajna opcija za transport osetljive robe;
 • Bezbednost i kvalitet transporta. Kada se vaša roba direktno otprema na krajnju destinaciju, onda tokom prevoza dolazi do minimalnog upravljanja njome. Rezultat toga je izuzetno visok stepen bezbednosti sadržaja i kvaliteta vaše robe.

Firby Logistic – Bezbedan, povoljan i kvalitetan transport Litvanija (prevoz punih utovara)

Firby Logistic je kompanija profesionalizovana i specijalizovana za organizaciju i transport robe do bilo koje destinacije u Litvaniji! Transport robe Litvanija – Srbija nalazi se u našoj standardnoj ponudi usluga za sve klijente, još od osnivanja naše firme. Za svakog klijenta možemo organizovati i realizovati najhitnije i najdelikatnije isporuke robe iz bilo kog dela sveta do najudaljenijih mesta u Litvaniji, po veoma povoljnim cenama! Omogućavamo vam redovne ture, 00-24!

Transport Litvanija nudimo svim klijentima po najpristupačnijim cenama na tržištu! Izvršavamo i organizujemo brz, bezbedan, kvalitetan i efikasan prevoz robe na relaciji Srbija – Litvanija. Zbog našeg višedecenijskog iskustva u transportu robe do i iz Litvanije, odlično smo upoznati sa tržištem i transportnom infrastrukturom ove države. Naša i više nego uspešna poslovna saradnja sa brojnim agentima i partnerima širom sveta stavlja nas u poziciju da realizujemo i organizujemo brz, vrhunski i jednostavan transport Litvanija sa bilo koje destinacije na svetu!

Za svakog klijenta ponaosob,  naš tim stručnjaka priprema detaljan i temeljan plan transporta, birajući optimalnu i isplativu rutu transporta, u skladu sa vrstom i količinom robe, kao i dogovorenim rokovima isporuke. To radimo kako bismo klijentima maksimalno smanjili troškove! Firby Logistic kontinuirano, konstantno i neprekidno ulaže u dobre partnerske odnose, mehanizaciju, vozni park, profesionalnu opremu i naše ljudstvo. Upravo to nas stavlja u poziciju da ispunimo sve zahteve klijenata za transport robe iz Litvanije, odnosno za prevoz robe do Litvanije.

Transport Litvanija možemo organizovati za bilo koju vrstu robe. Svim klijentima nudimo transport standardnih tereta – paletizovanih ili nepaletizovanih – kao i transport specijalnih tereta. Organizujemo i obavljamo transport opasne (ADR) robevangabaritni transport robe, frigo transport robe hladnjačama (prevoz pod specijalnim temperaturnim režimom) i slično. Imajući u vidu vrstu robe, zadate rokove i mesto utovara, pored drumskog kamionskog saobraćaja, vašu robu možemo da prevezemo avioželezničkim ili vodnim saobraćajem.

Organizacija i prevoz robe Litvanija

Prevoz robe Litvanija, u zavisnosti od potreba, specifikacija i zahteva klijenata, možemo organizovati kao:

 • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan vid transporta (drumskiželezničkiavio ili vodni prevoz), čime smanjujemo troškove i vreme transporta, jer se na ovaj način izbegava prepakivanje ili pretovar robe;
 • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju koristimo kombinaciju navedenih oblika saobraćaja, što predstavlja jedan od najboljih načina za međunarodni transport robe na dužim relacijama kakva je, između ostalih, Srbija – Litvanija;
 • Kontejnerski transport robe. Ovaj oblik transporta možemo organizovati kao kombinovani ili direktni transport. Ovde bismo naročito izdvojili uslugu zbirnog kontejnerskog transporta robe kada treba prevesti manju količinu robe. U ovom slučaju klijent ne plaća najam celog kontejnera ili prevoznog sredstva, zbog čega je i cena transporta niža.

Dodatne (prateće) usluge naše kompanije za sve klijente

Svim klijentima, pored osnovne usluge prevoza robe do i iz Litvanije, pružamo i dodatne usluge koje olakšavaju celokupnu proceduru prevoza.

 • Pakovanje robe i priprema za transport;
 • Preuzimanje robe na dogovorenoj lokaciji i njena isporuka do krajnje adrese primaoca (usluga transporta po principu „od vrata do vrata“);
 • Utovar, pretovar i istovar robe;
 • Montaža i demontaža robe;
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i odobrenja, kao i priprema kompletne dokumentacije i papirologije za međunarodni transport robe Litvanija;
 • Carinjenje robe i obavljanje kompletne carinske procedure;
 • ATA karnet;
 • Špedicija i špediterske usluge;
 • Distribucija, transport i logistika;
 • Skladištenje robe;
 • Iznajmljivanje viljuškara;
 • Izveštavanje klijenata, na njihov zahtev, o statusu i trenutnom stanju robe i prevoznog sredstva;
 • Obaveštavanje klijenata o mestu i vremenu prispeća robe;

Pored usluge transporta, uspešno obavljamo i selidbe stambenih i poslovnih prostora do/iz Litvanije zahvaljujući specijalizovanim vozilima.

Ako želite saradnju sa nama, pošaljite nam svoj zahtev za ponudu. Pružićemo vam efikasan, bezbedan i kvalitetan transport Litvanija. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica po pitanju ovog transporta, ne ustručavajte se da nam pošaljete email ili da nas pozovete.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *