zbirni transport robe Poljska Firby Logistic 1

Zbirni transport robe Poljska

Zbirni transport robe Poljska predstavlja jedan od najefikasnijih načina za prevoz relativno manje količine robe ili manjih pošiljki do/iz Poljske. Ukoliko vam je neophodan brz, pouzdan i kvalitetan prevoz robe na relaciji Srbija – Poljska, Firby Logistic je partner na koga se u svakom trenutku možete osloniti. Saznajte u našem blogu šta sve obuhvata zbirni prevoz robe Poljska i u čemu se sastoje njegove prednosti. 

Iako se nalazi u srednjoj Evropi, iz geopolitičke perspektive, Poljska je država koja pripada istočnoj Evropi. Na severoistoku se graniči sa Litvanijom i Kalinjingradskom regijom (ruska eksklava). Njene istočne granice čine Belorusija i Ukrajina, dok se na jugu graniči sa Slovačkom i Češkom. Nemačka se nalazi na zapadnoj granici Poljske, a ova država izlazi na Baltičko more na severu. Poljska se prostire na površini od 312.679 kilometara kvadratnih, što je svrstava u 69. državu na svetu po veličini teritorije, odnosno 9. u Evropi. U Poljskoj živi oko 38.179.800 stanovnika, a njen glavni i najveći grad je Varšava

Po BDP-u, poljska ekonomija je šesta po veličini u svetu, uključujući nominalne standarde, odnosno peta po paritetu kupovne moći. Privreda Poljske jedna je od najbrže rastućih u Evropi. Naime, Poljska je regionalni ekonomski lider u centralnoj Evropi sa udelom od skoro 40 odsto od 500 najvećih kompanija u ovom regionu. Takođe, Poljska ima najveći bankarski sektor u centralnoj Evropi sa 32.3 filijale na 100.000 odraslih osoba. Ova država je 20. najveći izvoznik robe u svetu. Naime, 2020. godine, izvoz robe i usluga iz Poljske procenjen je na približno 56 odsto BDP-a ove države! Pored toga, Poljska ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u Evropi. 

Sve u svemu, Poljska predstavlja izuzetno atraktivnu destinaciju za uvoz i izvoz robe, zbog čega i ne čudi što je zbirni transport robe Poljska u konstantnom usponu. 

Šta obuhvata zbirni transport robe Poljska?

Zbirni transport robe Poljska može se definisati u širem i užem smislu.

zbirni transport robe Poljska Firby Logistic 2

U širem smislu, zbirni prevoz robe na relaciji Srbija – Poljska jeste, zaprvo, drumski transport robe. Tačnije, zbirni drumski prevoz robe do i iz Poljske u najvećoj meri odnosi se na kamionski prevoz robe. Evo i koje su prednosti prevoza pošiljki do/iz Poljske kamionom:

  • Efikasan, kvalitetan i brz način transporta robe do željenog odredišta u Srbiji, odnosno Poljskoj;
  • Prikladan oblik transporta za uslugu prevoza pošiljki po principu „od vrata do vrata“;
  • Sjajan izbor za direktni transport robe. To znači da se vaša pošiljka direktno otprema do krajnje destinacije, odnosno na adresu primaoca;
  • Vašom robom se minimalno upravlja za vreme transporta;
  • Sigurnost sadržaja vaše robe pre, za vreme i nakon prevoza je na vrhunskom nivou;
  • Isplativost, fleksibilnost i pouzdanost;
  • Roba se isporučuje na željenu destinaciju u najkraćem mogućem roku. 

U užem smislu, zbirni kamionski transport robe Poljska jeste tzv. LTL transport robe (Less Than a Truckload). U tom pogledu, vaša roba ispunjava samo deo utovarnog prostora kamiona ili šlepera. Preostali deo kapaciteta kamiona svojom robom popunjavaju ostale kompanije (pošiljaoci).

To, dakle, znači da zbirni prevoz robe Poljska podrazumeva grupisanje pošiljki više različitih pošiljalaca u istom prevoznom sredstvu. Posledica ove konsolidacije jeste i ukupno smanjenje troškova prevoza, koje može ići i do 30 odsto. Kod LTL prevoza robe na relaciji Srbija – Poljska, pošiljke se otpremaju u specijalnim paletama, što ovaj vid transporta čini pogodnim za relativno manje pošiljke, odnosno količine robe. Samim tim, zbirni transport robe Poljska jeste i ekonomično rešenje za vašu kompaniju

Koje su prednosti zbirnog transporta robe na relaciji Srbija – Poljska?

Pored praktičnosti i isplativosti prevoza, zbirni transport robe Poljska poseduje i druge značajne prednosti.

UČINKOVITOST I EFIKASNOST

Pandan LTL prevozu robe na relaciji Srbija – Poljska jeste tzv. pun utovar kamiona, odnosno FTL prevoz (Full Truckload) Poljska. Kod FTL transporta, roba jednog pošiljaoca ispunjava celokupni tovarni prostor jednog kamiona, bez deljenja ovog kapaciteta sa drugim kompanijama. Kao što smo već napomenuli, LTL transport robe Poljska podrazumeva da vaša roba zauzima samo jedan deo tovarnog prostora kamiona. Drugim rečima, kod zbirnog transport robe za i od Poljske ne morate da čekate da celokupni tovarni kapacitet kamiona bude popunjen, kako bi prevoz bio realizovan. Odnosno, kako bi vaša pošiljka bila otpremljena na željenu destinaciju.

U suštini, ovo znači da je zbirni transport robe Srbija – Poljska brz i efikasan način isporuke pošiljke u relativno kraćem vremenskom periodu. Tačno vreme isporuke je nešto na šta možete računati kada je ovaj oblik kamionskog prevoza u pitanju. 

SIGURNOST

Jedna od glavnih pogodnosti zbirnog transporta robe Poljska jeste bezbednost i zaštita pošiljke za sve vreme transporta. Zato, kada želite da otpremite svoju robu do ili iz Poljske, neophodno je uzeti u obzir i faktor sigurnosti transporta. To je važno, zato što zbirni transport Poljska treba da bude realizovan tako da ne dođe do gubitka kvaliteta sadržaja robe. 

Treba naglasiti da je zbirni transport robe Poljska svakako jedno od najsigurnijih rešenja za prevoz vaše pošiljke. Pre transporta, pošiljka se pakuje u posebne palete ili zaštitne sanduke, što unapređuje stepen zaštite vaše robe. Pored toga, na vašu pošiljku se stavljaju i zaštitni omoti, kako bi se još više povećao stepen njene bezbednosti. Prema tome, u ovom slučaju dolazi do maksimalnog smanjenja rizika od bilo kakvih oštećenja ili gubitka robe. 

Takđe, vašom pošiljkom se za vreme transporta do/iz Poljske rukuje izuzetno malo, odnosno minimalno. S druge strane, ako želite da zaštita vaše robe pre, za vreme i nakon transporta bude na vrhunskom nivou, neophodno je da angažujete kompaniju koja se profesionalno bavi organizacijom i transportom robe

TROŠKOVNA UŠTEDA 

Već smo spomenuli da je LTL prevoz robe Poljska ekonomičan vid transporta. Tačnije, putem zbirnog transporta robe do Poljske ili iz Poljske možete napraviti značajnu finansijsku uštedu. Pored toga što sa ostalim kompanijama delite utovarni prostor kamiona, vi ujedno sa njima delite i troškove prevoza. I upravo je to glavna karakteristika zbirnog transporta robe. Upravo zato je zbirni transport robe Poljska pogodno i povoljno rešenje za isporuku robe na relativno dužim relacijama kakva je između Srbije i ove evropske države. 

zbirni transport robe Poljska Firby Logistic 3

Za razliku od pomenutog FTL prevoza, kod LTL transporta ne plaćate najam celokupnog kamiona, odnosno njegovog tovarnog prostora. Vi plaćate zakup samo onog dela tovarnog prostora kamiona koji zauzima vaša roba. To znači da će cena transporta biti direktno proporcionalna kubikaži vaše pošiljke, odnosno delu prostora kamiona koji ona ispunjava. 

Postoji i još jedan vid isplativnosti ovog vida prevoza. Grupisanje pošijki različitih pošiljalaca u istom transportnom sredstvu za rezultat ima smanjenje ukupne količine goriva koje je potrebno za transport. Neće se svaka pošiljka posebno transportovati i isporučiti posebnim vozilom, već jednim – kamionom. Posledica toga jeste smanjenje broja vozila u saobraćaju. Kod zbirnog transporta robe Poljska smanjuje se i potreba za skladištenjem robe. To i ne treba da čudi, budući da za robu manjih dimenzija ili za manju količinu robe, koja se otprema ovim vidom prevoza, ne postoji potreba čuvanja u magacinskom prostoru. 

Zbog svih navedenih odlika ekonomičnosti ove vrste prevoza, veća je verovatnoća da vaše poslovanje bude još uspešnije i profitabilnije

OSTALE PREDNOSTI

Kada unajmite licenciranu i specijalizovanu kompaniju koja se bavi transportom robe do/iz Poljske, imaćete tu pogodnost da pratite status svoje robe i lokaciju kamiona u realnom vremenu. Zato je zbirni transport robe Poljska do bilo koje destinacije maksimalno kvalitetna usluga. Kontinuiranim ulaganjem u transportnu opremu, mehanizaciju, vozila i ljudstvo, kompanije koje se bave transportom robe garantuju da će prevoz robe do/iz Poljske biti obavljen efikasno i u što kraćem vremenskom roku. 

Treba istaći i to da je LTL transport robe Poljska eco-friendly rešenje. Naime, kada se roba svih pošiljalaca grupiše, odnosno konsoliduje u istom transportnom sredstvu, doći će i do smanjenja količine goriva, zbog manjeg broja vozila na putu. Samim tim dolazi i do smanjenja emisije štetnih gasova, čime se štiti životna sredina i smanjuje njeno zagađenje. 

Firby Logistic – Kvalitetan i bezbedan zbirni transport robe Poljska 

Kompanija Firby Logistic već duži niz godina profesionalno organizuje i obavlja brz, bezbedan, efikasan i pristupačan transport robe Poljska! Prevoz robe za Poljsku, kao i prevoz robe od Poljske spadaju u našu standardnu uslugu koju možemo da vam ponudimo po izuzetno povoljnim cenama. Kamioni i ostala vozila u našem voznom parku transportuju na redovnom nivou bilo koju vrstu i tip robe do/iz Poljske. 

Uspostavili smo odličnu poslovnu saradnju i kontakte sa brojnim partnerima i agentima širom sveta. Zahvaljujući našem isksutvu i širokoj mreži saradnika, za sve naše klijente možemo brzo i jednostavno organizovati transport tobe Poljska sa bilo koje destinacije. Za svakog klijenta izrađujemo detaljan plan transporta, birajući optimalnu i ekonomičnu rutu prevoza u cilju smanjenja vaših troškova. 

Imamo sve što je neophodno i potrebno za bezbedan i kvalitetan međunarodni transport robe Poljska (oprema, vozila, mehanizacija, dozvole, odobrenja….). Zato smo u stanju da za svakog klijenta organizujemo transport konvencionalnih tereta, ali i transport specijalnih tereta. Nudimo vam transport vangabaritne robe, transport opasne (ADR) robe, transport lako kvarljive robe, frigo transport robe… 

Organizacija i transport robe Poljska

Naravno, pored zbirnog drumskog prevoza robe, možemo organizovati transport robe Poljska i na sledeće načine:

  • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan vid transporta (drumski, avio, železnički ili vodni). Na taj način izbegavamo dodatni pretovar ili prepakivanje robe, zahvaljujući čemu klijentima smanjujemo vreme koje je neophodno za transport.
  • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju koristimo kombinaciju navedenih vidova saobraćaja. Takođe i ovde klijentima smanjujemo vreme i troškove transporta, zbog čega je kombinovani transport robe jedan od najboljih oblika međunarodnog transporta
  • Kontejnerski transport robe. U zavisnosti od zahteva klijenata, ovaj oblik transporta možemo organizovati kao direktni ili kombinovani. Ovde naročito želimo da izdvojimo uslugu zbirnog kontejnerskog prevoza robe. Klijent tada, zbog prevoza manje količne robe, ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog sredstva. 

Dodatne usluge naše kompanije za sve klijente 

Svim našim klijentima nudimo i pružamo i prateće usluge koje znatno pojednostavljuju transport robe do/iz Poljske

Ako ste zainteresovani za saradnju sa nama radi transporta robe do/iz Poijske, već sada nam možete poslati svoj upit. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, nedoumica ili dilema, ne ustručavajte se nas pozovete ili pošaljete e-mail. Naše ljubazno osoblje će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor. 

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *