kamionski transport robe Slovenija Firby Logistic 1

Kamionski transport robe Slovenija

Kamionski transport robe Slovenija (ili samo transport robe Slovenija kamionom) jeste jedan od najboljih načina da otpremite svoju robu do i iz ove zemlje. Ako vaša kompanija sarađuje sa firmama iz Slovenije, onda znajte da je transport robe Slovenija – Srbija kamionom odličan izbor za vaše poslovanje. Saznajte u našem daljem tekstu i zbog čega.

Slovenija je država koja se nalazi u srednjoj Evropi. Ova država je postala je članica Evropske unije i NATO pakta još 2004. godine, 13 godina nakon odvajanja od bivše SFRJ. Bila je, ekonomski posmatrano, najrazvijenija republika bivše Jugoslavije. Godine 2010-e, Slovenija se pridružila OEES organizaciji – jednoj od najvećih planetarnih asocijacija razvijenih država sa visokim prihodima. Slovenija se prostire na teritoriji površine od 20.271 kilometra kvadratna, a broji više od 2.1 miliona stanovnika. Glavni i najveći grad je Ljubljana.

Ova centralno-evropska država ima izuzetno razvijenu ekonomiju i najbogatija je slovenska zemlja po nominalnom BDP-u. U strukturi BDP-a, najveći deo, skoro 64 odsto, pripada uslugama, industriji 34 odsto, dok poljoprivreda ima udeo oko 2 odsto. U pogledu ljudskog kapitala, Slovenija se nalazi među vodećim svetskim privredama. U industrijskom sektoru najviše se proizvodi aluminijum, kućna elektronika, proizvodi od drveta, čelik i slično. Slovenija takođe ima razvijenu trgovinu i bankarski sektor, a naročito tokom zime ima značajan deo prihoda od turizma.

Ekonomski najprosperitetniji delovi Slovenije su centralni region, u koji ulazi Ljubljana, i zapadni region, koji uključuje Goricu i Primorsko-kraško područje. Sve u svemu, Slovenija predstavlja odličnu destinaciju za uvoz i izvoz robe. Zato je i transport robe Slovenija u konstantnom rastu.

Šta obuhvata kamionski transport robe Slovenija – Srbija? 

Prema zvaničnim podacima, postoji kontinuirani i stalni rast trgovinske razmene između Srbije i Slovenije. Od januara do novembra 2020. godine, izvoz robe iz Srbije u Sloveniju iznosio je skoro 485 miliona evra. S druge strane, uvoz robe iz Slovenije u Srbiju iznosio više od 588 miliona evra. To znači da je Srbija 10. trgovinski partner Sloveniji po vrednosti izvoza, odnosno 7. po vrednosti uvoza. Najveći deo ove robne razmene postignut je uz kamionski transport robe Slovenija – Srbija.

kamionski transport robe Slovenija Firby Logistic 2

Drumski prevoz robe Slovenija, dakle, najbolji je način za uvoz i izvoz robe iz/do ove zemlje. Postavlja se pitanje – zbog čega je prevoz robe Slovenija – Srbija kamionom praktičan i efektan oblik transporta i robne razmene? Postoji više razoga za to.

 • Roba se brzo i lako isporučuje do bilo koje destinacije u Sloveniji, odnosno Srbiji;
 • Pogodan oblik transporta robe kao usluga „od vrata do vrata“;
 • Prikladan vid tzv. direktnog prevoza robe. Ne samo da se roba uzima na adresi pošiljaoca, već se ona, čim uđe na tržište Slovenije il Srbije, direktno otprema do adrese krajnjeg primaoca (spomenuta usluga „od vrata do vrata“);
 • Robom se za vreme transporta minimalno upravlja, zbog čega je i stepen bezbednosti sadržaja robe veći;
 • Isplativ vid transporta;
 • Fleksibilan oblik transporta u poređenju sa avio, vodnim ili železničkim transportom robe. Izlazeći u susret vašim zahtevima, kamioni se vrlo lako prilagođavaju vrsti robe koju šaljete. Sem toga, oni se prilagođavaju i težini, veličini, zapremini robe i slično. Prema tome, transport robe iz Slovenije, kao i transport robe do Sovenije može uključivati transport vangabaritne robe, transport lako kvarljive robe, transport opasne (ADR) robe, frigo transport i slično.

Dva su osnovna oblika transporta robe iz i do Slovenije:

 • FTL prevoz robe kamionom Slovenija (pun utovar);
 • LTL transport robe kamionom Slovenija (zbirni transport).

Prevoz robe Slovenija Srbija – Pun utovar (FTL)

Drugi naziv za kamionski transport robe Slovenija po sistemu punog utovara jeste FTL sistem transporta (Fulll Truckolad). To znači da roba jedne kompanije, odnosno pošiljaoca ispunjava celokupni tovarni prostor jednog ili više kamiona, u zavisnosti od kvantiteta robe. Prema tome, jedan, odnosno više kamiona prevozi robu isključivo jednog pošiljaoca. Pošiljalac, uzimajući u obzir veličinu, zapreminu, količinu i težinu robe zakupljuje tovarni kapacitet jednog kamiona „za sebe“. Zato se ovaj način transporta naziva i sistem solo vozila.

FTL transport robe Slovenija prikladan je način za prevoz veće, kabaste ili teže robe. Pored toga, ovaj sistem je odlično rešenje kada je neophodno otpremiti robu čija količina je dovoljna da se ispuni celokupni utovarni kapacitet kamiona.

Koje su prednosti FTL transporta robe Slovenija?

 • Brz, efikasan i jednostavan prevoz veće, kabaste ili glomazne robe;
 • Utovarni prostor kamiona je veći;
 • Vrhunska efikasnost transporta. Budući da kamion direktno isporučuje vašu pošiljku na adresu primaoca, to čini FTL transport robe Slovenija brzim obikom prevoza. Tačnije, rokovi za isporuku vaše pošiljke su kraći;
 • Ne postoji limit u pogledu težine ili dimenzija pošiljke, iz perspektive prevoznika (vozara). U praksi se može dogoditi da roba jednog pošiljaoca nije dovoljna da popuni kompletni utovarni kapacitet. Ili se može dogoditi da je veličina pošiljke manja od zapremine i kapaciteta tovarnog prostora kamiona. U ovim slučajevima, dakle, nema uslova za FTL transport robe. To znači da prevoznici neće transportovati robu sve dok utovarni prostor kamiona u celosti ne bude popunjen. Međutim, ako količina robe prevazilazi ograničenja utovarnog prostora jednog kamiona, ostatak robe se veoma lako može transportovati drugim kamionom;
 • Ekonomičnost. Prevoznici u sistemu solo vozila (FTL transport) neretko nude i manje transportne tarife;
 • Sjajno rešenje za prevoz osetljive robe;
 • Bezbednost. Vašom pošiljkom se za vreme transporta rukuje minimalno jer se ona, kako smo istakli, neposredno otprema do krajnje destinacije. Samim tim, sigurnost, odnosno nivo zaštite sadržaja vaše robe je znatno veći.

Zbirni kamionski transport robe Slovenija (LTL)

Nasuprot FTL transportu robe do i iz Slovenije, postoji i tzv. LTL (Less Than a Truckload) kamionski transport robe Slovenija. Ovde je u pitanju zbirni transport robe Slovenija. To znači da roba jednog pošiljaoca popunjava samo deo utovarnog prostora kamiona (za razliku od FTL transporta, kada roba ispunjava ceo prostor). Preostali deo kapaciteta kamiona svojom robom popunjavaju ostale kompanije. Kada je u pitanju zbirni prevoz robe Slovenija – Srbija, pošiljke se pakuju i šalju u manjim paletama. Drugim rečima, zbirni transport robe iz Slovenije, odnosno do Slovenije pogodan je kada je neophodno prevesti manju količinu robe, odnosno robu manjih dimenzija.

kamionski transport robe Slovenija Firby Logistic 3

Kod LTL prevoza robe do i iz Slovenije, dakle, dolazi do grupisanja pošiljki svih pošiljalaca u jednom istom kamionu (konsolidacija). Na taj način dolazi i do smanjenja ukupnih troškova transporta, koje (smanjenje) može biti i čak do 30 odsto! Prema tome, finansijska isplativnost glavna je karakteristika i prednost kod zbirnog transporta robe Slovenija.

Koje su prednosti LTL (zbirnog) transporta robe Slovenija?

BRZINA

Kao što smo naglasili, vaša roba, koju šaljete do ili iz Slovenije, popunjava samo deo utovarnog kapaciteta kamiona. To znači da niste u obavezi da čekate da kompletan kapacitet ovog transportnog sredstva bude ispunjen kako bi došlo do realizacije prevoza. Drugim rečima, vaša roba će biti isporučena brzo i u relativno kratkom vremenskom roku.

SIGURNOST

Pre realizacije transporta do/iz Slovenije, vaša pošiljka se pakuje u specijalne palete ili zaštitne sanduke. Takođe, na vašu robu se stavljaju i dodatni zaštitni omoti, radi povećanja nivoa njene bezbednosti. Na taj način dolazi do značajnog smanjenja rizika od bilo kakvih negativnih spoljašnjih efekata, kao što su ekstremne temperature, krađa, požar… Kao i kod FTL transporta, i u ovom slučaju vašom robom se minimalno rukuje. Međutim, ako želite vrhunsku zaštitu sadržaja vaše robe pre, za vreme i nakon transporta, onda je potrebno da angažujete kompaniju specijalizovanu za organizaciju i transport robe.

EKONOMIČNOST

Pored toga što svoju robu delite sa robom drugih pošiljalaca, vi takođe sa njima delite i ukupne troškove prevoza do/iz Slovenije. Vaša novčana obaveza jeste plaćanje najma, odnosno zakupa samo onog dela tovarnog kapaciteta kamiona koji zauzima vaša roba. Drugim rečima, cena za transport koju plaćate biće proporcionalna zapremini vaše robe. Osim toga, konsolidovanje robe više pošijalaca u istom kamionu za posledicu ima i smanjenje ukupne količine goriva potrebnog za transport robe Slovenija.

OSTALE POGODNOSTI

Angažovanjem profesionalizovane kompanije za transport robe, moći ćete u bilo kom trenutku da saznate status svoje robe i aktuelnu lokaciju kamiona – u stvarnom vremenu! Grupisanjem robe u tovarnom prostoru jednog kamiona znači da će na putu biti manje prevoznih sredstava. Na taj način dolazi do smanjenja emisije izduvnih gasova. Samim tim, zbirni kamionski transport robe Sovenija jeste i ekološki prihvatljivo rešenje, jer se smanjuje zagađivanje životne okoline.

Firby Logistic – Vrhunski i kvalitetan transport robe iz Slovenije, kao i transport robe za Sloveniju 

Kompanija Firby Logistic svim zainteresovanim klijentima nudi kvalitetan, efikasan i brz transport robe Slovenija kamionom po veoma pristupačnim cenama! Ne samo da obavljamo i organizujemo transport robe iz Slovenije, već isto tako vršimo i transport robe za Sloveniju. Kamionski transport robe Sovenija – Srbija ulazi u našu standardnu uslugu koju obavljamo gotovo na svakodnevnom nivou.

Za svakog klijenta, pre transporta do i iz Slovenije, biramo optimalnu i ekonomičnu rutu transporta, kako bismo smanjili troškove transporta. Posedujemo višedecenijsko iskustvo u prevozu robe na relaciji Srbija – Slovenija, i odlično smo upoznati sa saobraćajnom infrastrukturom Slovenije. Zato možemo da vam pružimo brzu, povoljnu i bezbednu uslugu transporta do/iz ove države.

Tokom našeg poslovanja, uspostavili smo odličnu saradnju sa velikim brojem agenata i partnera iz celog sveta. Zbog toga smo u stanju da za svakog klijenta organizujemo i realizujemo brz i jednostavan transport bilo koje vrste robe do bilo koje destinacije u Sloveniji. Zahvaljujući našim kontinuiranim investicijama u vozni park, transportna sredstva, mehanizaciju i opremu, možemo ispuniti sve zahteve i specifikacije klijenata koji se tiču transporta robe Slovenija.

Pored drumskog kamionskog transporta, možemo vam ponuditi i ostale oblike transporta – avio transport Slovenija, pomorski transport Slovenija i železnički transport Slovenija. Nudimo vam transport konvencionalnih, standardnih tereta – paletizovanih ili nepaletizovanih – kao i transport specijalnih tereta. Sa nama se možete pouzdati u transport opasne (ADR) robe, transport tobe hladnjačama, kao i transport vangabaritnog tereta.

Organizacija i transport robe Slovenija

Transport robe Slovenija, poštujući potrebe naših klijenata, dužinu i vreme prevoza, možemo organizovati na sledeće načine:

 • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan oblik transporta (avio, drumski – kamionski, železnički ili vodni). Na taj način klijentima smanjujemo vreme i troškove prevoza, budući da nema pretovara ili prepakivanja robe.
 • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju koristimo kombinaciju navedenih oblika transporta. Ovo je najbolji vid međunarodnog transporta robe za duže relacije kakva je, između ostalog, između Srbije i Slovenije.
 • Kontejnerski transport robe. Ovaj oblik transporta možemo organizovati kao kombinovani ili kao direktni transport, u zavisnosti od potreba klijenata. Ovde bismo naročito izdvojili uslugu zbirnog kontejnerskog transporta robe. U ptianju je jedan od najpogodnijih vidova transporta kada je neophodno prevesti manju količinu robe. U ovom slučaju klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Dodatne usluge za sve naše klijente

Pored osnovne usluge transporta robe do/iz Slovenije, svim klijentima nudimo i dodatne (prateće) usluge koje pojednostavljuju celokupnu proceduru prevoza.

Budite slobodni da nam bilo kada pošaljete svoj zahtev za ponudu, ukoliko želite efikasan, brz i profesionalan transport robe Slovenija. Ako imate bilo kakvih pitanja, dilema ili nedoumica po pitanju ovog prevoza, ne ustručavajte se da nas pozovete ili pošaljete email.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *