zbirni transport robe Slovačka Firby Logistic 1

Zbirni transport robe Slovačka

Zbirni transport robe Slovačka predstavlja jedan od najboljih načina za prevoz relativno manje količine robe do ili iz ove zemlje. Ukoliko vaša kompanija sarađuje sa jednom ili više firmi iz Slovačke, znajte da je zbirni prevoz robe Slovačka odličan izbor za vaše poslovanje. Saznajte u našem blogu koje su prednosti ovog oblika transporta i u kojim slučajevima ga treba izabrati.

Slovačka je kontinentalna država centralne Evrope, iako se u geopolitičkom smislu smatra zemljom istočne Evrope. Graniči se sa Poljskom na severu, Ukrajinom na istoku, Mađarskom na jugu. Jugozapadnu granicu Slovačka deli sa Austrijom, dok se na severozapadu graniči sa Češkom. Teritorija ove države se prostire na 49.000 kvadratnih kilometara i u Slovačkoj živi više od 5.4 miliona stanovnika. Najveći i glavni grad je Bratislava, dok su Košice drugi najveći grad u Slovačkoj.

Ekonomija ove države je razvijena sa visokim prihodima i BDP-om po glavi stanovnika koji iznosi 78% od proseka Evropske unije. U 2021. godini, Međunarodni monetarni fond je rangirao Slovačku kao 45-u najbogatiju zemlju na svetu, sa paritetom kupovne moći po glavi stanovnika od 34.815 dolara. Sa populacijom malo većom od 5 miliona stanovnika, slovačka privreda se smatra 61. najvećom ekonomijom na svetu. Ujedno, privreda ove države jedna je od najbrže rastućih ekonomija u Evropi i 3. najbrža u Evrozoni. U 2016. godini, više od 86% izvoza Slovačke bilo je usmereno ka EU. S druge strane, više od 50% slovačkog uvoza dolazilo je iz drugih zemalja Evropske unije.

Sve u svemu, Slovačka predstavlja atraktivnu destinaciju za uvoz i izvoz, zbog čega je transport robe Slovačka u kontinuiranom rastu.

Šta podrazumeva zbirni transport robe Slovačka?

Zbirni transport robe Slovačka može se gledati dvojako: u širem i užem smislu.

zbirni transport robe Slovačka Firby Logistic 2

U širem smislu, zbirni prevoz robe Slovačka – Srbija odnosi se na drumski transport robe. Tačnije. zbirni drumski transport robe Slovačka u velikoj meri podrazumeva prevoz robe do i iz Slovačke kamionom. Evo i koje su pogodnosti ovog vida prevoza:

  • Efikasan i brz vid transporta robe do željene destinacije u Srbiji, odnosno Slovačkoj;
  • Odličan izbor za tzv. direktni transport robe. Vaša roba se neposredno, odnosno direktno isporučuje, nakon utovara, do krajnje adrese primaoca;
  • Minimalno rukovanje robom za vreme transporta;
  • Bezbednost sadržaja vaše pošiljke pre, za vreme i nakon prevoza;
  • Ekonomičnost, praktičnost i fleksibilnost;
  • Isporuka vaše pošiljke vrši se u najkraćem mogućem roku.

S druge strane, u užem smislu, zbirni kamionski transport robe Slovačka jeste tzv. LTL prevoz (Les than a Truckload). Roba vaše kompanije ispunjava samo deo utovarnog prostora kamiona (šlepera). Preostali deo ovog prostora svojom robom popunjavaju ostali pošiljaoci, odnosno firme.

Dakle, u ovom slučaju dolazi do konsolidacije, odnosno grupisanja pošiljki više različitih pošiljalaca u istom kamionu. Rezultat ovakvog načina prevoza jeste smanjenje ukupnih troškova transporta, koje može ići i do 30%! Zbirni kamionski transport robe Slovačka – Srbija znači da se pošiljke otpremaju u posebnim paletama. Samim tim, ovaj tip transporta pogodno je rešenje za slanje relativno manjih pošiljki, odnosno količine robe. Zato je zbirni prevoz robe Slovačka finansijski isplativo rešenje za vaše poslovanje.

Zbirni prevoz robe Slovačka i prednosti ovog oblika transporta 

Već smo mogli da vidimo neke prednosti zbirnog transporta robe do i iz Slovačke. Međutim, postoje i druge pogodnosti ovog oblika prevoza.

EFIKASNOST

Naspram LTL transporta robe na relaciji Srbija – Slovačka nalazi se tzv. prevoz robe po sistemu punog utovara (FTL transport – Full Truckload) Slovačka. U slučaju FTL transporta, roba jednog pošiljaoca ispunjava kompletni tovarni prostor jednog kamiona. Odnosno, kompanija koja šalje robu ne deli utovarni kapacitet kamiona sa robom drugih pošijalaca. Rekli smo da LTL transport robe Slovačka znači da vaša pošiljka zauzima samo jedan deo tovarnog prostora prevoznog sredstva (kamiona). Posledica toga jeste da kod zbirnog transporta Slovačka niste u obavezi da čekate da celokupni tovarni kapacitet kamiona bude popunjen kako bi transport bio realizovan.

Dakle, ne morate da čekate ispunjenost celog kapaciteta kamiona da bi vaša pošiljka bila isporučena na željenu adresu. Upravo zato je zbirni transport robe Slovačka efikasan vid isporuke. Vaša roba se otprema u relativno kraćem vremenskom roku. Pored toga, kod LTL prevoza robe Slovačka uvek se možete osloniti na tačno i precizno vreme isporuke pošiljke na konačno odredište.

BEZBEDNOST

Ono što takođe odlikuje zbirni transport robe Slovačka jeste i sigurnost sadržaja vaše robe za sve vreme prevoza. Stoga, kada razmatrate opciju transporta robe do i iz Slovačke, jedan od glavnih faktora koji treba da uzmete u obzir jeste bezbednost vaše pošiljke. Drugim rečima, LTL prevoz robe Slovačka omogućava da vaša roba bude transportovana bez gubitka kvaliteta njenog sadržaja.

Bezbednost ovog oblika prevoza robe na relaciji Srbija – Slovačka ogleda se i u drugim stvarima. Naime, pre transporta i utovara, vaša roba se pakuje u specijalne palete ili zaštitne sanduke. Samim tim dolazi do povećanja nivoa zaštite vaše pošiljke tokom transporta. Osim toga, na vašu pošiljku se stavljaju i dodatni zaštitni omoti, kako bi stepen bezbednosti sadržaja robe bio još veći i pouzdaniji. Na taj način, gotovo da se eliminiše bilo kakav bezbednosni rizik od oštećenja ili gubitka robe.

Kao što smo već naglasili, tokom transporta do ili iz Slovačke, vašom robom se rukuje minimalno. Da bite osigurali da bezbednost vaše robe bude makismalna pre, za vreme i nakon transporta, onda je potrebno da unajmite specijalizovanu kompaniju za organizaciju i transport robe.

EKONOMIČNOST

Istakli smo ranije da LTL prevoz robe Slovačka – Srbija predstavlja isplativ oblik transporta. Drugim rečima, zbirni kamionski prevoz Slovačka omogućava vam da napravite troškovnu uštedu. Ne samo da sa ostalim pošiljaocima delite utovarni kapacitet kamiona, vi sa njima delite i ukupne troškove prevoza. Samim tim, LTL transport robe Slovačka jeste pristupačno i povoljno rešenje na relativno dužim relacijama kakva je između Srbije i ove evropske zemlje.

zbirni transport robe Slovačka Firby Logistic 3

Za razliku od pomenutog FTL prevoza, kod LTL transporta Slovačka ne plaćate zakup celokupnog kamiona, odnosno njegovog utovarnog prostora. Ono što čini vaš troškak je samo zakup dela tovarnog kapaciteta u kojem se nalazi vaša roba, odnosno koji vaša pošiljka zauzima. Drugim rečima, cena transporta biće direktno srazmerna zapremini vaše robe, odnosno delu prostora kamiona koji ona popunjava.

Sem toga, ekonomičnost zbirnog transporta robe do i iz Slovačke ogleda se u još jednoj drugoj stvari. Naime, konsolidacija pošiljki različitih pošiljalaca u istom kamionu za posledicu ima smanjenje ukupne količine goriva koje je neophodno za transport. Dakle, neće se svaka individualna pošiljka otpremati individualnim vozilom, već samo jednim, grupnim – kamionom. Samim tim, doći će do smanjenja broja vozila na drumu, odnosno u saobraćaju.

Pored toga, zbirni kamionski prevoz Slovačka smanjuje potrebu za skladištenjem robe u magacinskom prostoru. To je i logično, s obzirom na to da za pošiljke manjih dimenzija ili za manju količinu robe ne postoji potreba ostavljanja i čuvanja u skladištu u dužem ii kraćem vremenskom periodu.

Ekonomičnost zbirnog prevoza robe Slovačka jedan je od pokazatelja da vaše poslovanje bude još uspešnije, bolje i lukrativnije.

DRUGE PREDNOSTI

Angažovanjem licencirane i profesionalne kompaniju koja se bavi transportom robe do/iz Slovačke, moći ćete da pratite status svoje robe i lokaciju kamiona u stvarnom vremenu. Ove kompanije ulažu u svoju mehanizaciju, opremu, transportna sredstva, vozni park i ljudstvo. Na taj način one su svojevrsni garant da će se zbirni transport robe Slovačka organizovati i realizovati efektno i u kratkom vremenskom periodu.

LTL transport robe Slovačka je i eco-friendly izbor. Kada se roba svih pošiljalaca konsoliduje u istom kamionu, onda će doći, zbog pomenutog smanjenja broja vozila u saobraćaju, i do smanjenja količine goriva. Posledica toga jeste smanjenje karbonskog otiska, odnosno emisije štetnih gasova, što doprinosi očuvanju zdrave životne sredine.

Firby Logistic – Kvalitetan i efikasan zbirni transport robe Slovačka

Kompanija Firby Logistic je firma koja ima višegodišnje iskustvo u organizaciji i transportu robe. Za sve naše klijente organizujemo i obavljamo brz, jednostavan i efikasan prevoz robe Slovačka! Naime, transport robe do Slovačke, kao i transport robe iz Slovačke spadaju u naše standardne usluge još od osnivanja naše kompanije. To znači da kamioni u našem voznom parku gotovo na svakodnevnom nivou vrše transport bilo koje vrste ii tipa robe do/iz Slovačke. Zato smo u stanju da vam ponudimo transport robe Slovačka po najpovoljnijim cenama na tržištu!

Imamo i više nego odličnu poslovnu saradnju sa velikim brojem partnera i agenata širom sveta. Zahvaljujući širokoj mreži poslovnih saradnika, za vas možemo organizovati bezbedan, brz i vrhunski transport robe Slovačka sa bilo koje destinacije. Vršimo kako uvoz robe Slovačka, tako i izvoz robe Slovačka. Za svakog klijenta posebno izrađujemo detaljan plan transporta, kao i optimalnu i isplativu rutu transporta. To činimo u cilju smanjenja vaših troškova.

Raspolažemo sa svim onim što je neophodno za kvalitetan i bezbedan transport robe do i iz Slovačke. Konstantno ulažemo u našu opremu, vozila, mehanizaciju i ljudstvo, a posedujemo i sve dozvole i odobrenja za međunarodni transport Slovačka. Svakom klijentu možemo da ponudimo organizaciju i transport konvencionalnih tereta – paletizovanih ili nepaletizovanih, kao i transport specijalnih tereta. Sa nama se možete pouzdati u vangabaritni transport robe, transport opasne (ADR) robe, transport lako kvarljive robe, frigo transport robe i slično.

Organizacija i transport robe Slovačka

Osim zbirnog kamionskog transporta robe, prevoz vaše pošiljke do ili iz Slovačke možemo organizovati i na druge načine:

  • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan vid transporta (drumski, avio, železnički ili vodni). Na taj način izbegavamo dodatni pretovar ili prepakivanje robe, što za posledicu ima smanjenje vremena koje je neophodno za transport.
  • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju koristimo kombinaciju navedenih oblika saobraćaja. Naravno, i ovde klijentima smanjujemo vreme i troškove transporta, zbog čega je kombinovani transport robe jedan od najboljih vidova međunarodnog transporta.
  • Kontejnerski transport robe. U zavisnosti od zahteva klijenata, ovaj vid transporta možemo organizovati kao direktni ili kombinovani. Ovde bismo naročito izdvojili uslugu zbirnog kontejnerskog transporta robe. Budući da se tada prevozi manja količine robe, klijent ne plaća najam celog kontejnera ili transportnog sredstva.

Dodatne usluge naše kompanije za sve klijente

Svim klijentima pružamo i dopunske, odnosno prateće usluge koje znatno pojednostavljuju proceduru transporta robe do/iz Slovačke

Ako ste zainteresovani za saradnju sa nama, možete nam poslati svoj zahtev za ponudu bilo kada – 24/7. Budite slobodni da nas pozovete ili pošaljete e-mail, ako imate dodatnih pitanja, dilema ili nedoumica. Mi ćemo vam u najkraćem roku izaći u susret.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *