uvoz robe u Srbiju Firby Logistic 1

Uvoz robe u Srbiju

Uvoz robe u Srbiju predstavlja, zapravo, transport određene robe iz inostranstva u našu zemlju. Saznajte u našem dajem tekstu kako izgleda postupak uvoza robe u Srbiju. Takođe, pročitajte koji je najbolji način za uvoz robe iz inostranstva i kako izgleda carinjenje robe iz inostranstva.

Veliki broj kompanija u našoj zemlji posluje sa brojnim drugim firmama koje se nalaze u inostranstvu. Ključni i najbitniji aspekt ove saradnje jeste spoljnotrgovinska razmena i promet robe koji, između ostalog, podrazumeva izvoz i uvoz robe u Srbiju. Dakle, svaka međunarodna trgovina između srpske i inostrane kompanije uključuje spoljno-trgovinsku razmenu proizvoda i usluga. Ova razmena se obavlja na osnovu odgovarajućih ugovora zaključenih u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom.

Razvoj međunarodnih trgovinskih odnosa glavni je faktor koji utiče na ekonomski prosperitet i profit svake firme koje posluje sa inostranstvom. Da bi se spoljnotrgovinska razmena odvijala nesmetano i u skladu sa dogovorenim rokovima, neophodno je da organizacija i transport robe budu obavljeni efikasno i kvalitetno. Istovremeno, potrebno je da budu ispoštovane sve carinske procedure kada je u pitanju postupak uvoza robe u Srbiju.

Prema tome, za kvalitetan uvoz robe u Srbiju neophodno je da budu ispunjena dva osnovna uslova:

 • Efektan i pouzdan transport robe iz inostranstva;
 • Ispunjenje administrativno-carinskih formalnosti.

Kako ne biste imali bilo kakvih problema tokom carinske procedure prilikom uvoza robe u Srbiju, neophodno je da angažujete licenciranu i sertifikovanu kompaniju za organizaciju i transport robe.

Uvoz robe u Srbiju i carinjenje robe iz inostranstva

Uvoz robe iz inostranstva u Srbiju na prvom mestu podrazumeva odgovarajuće carinjenje robe iz inostranstva. Naime, carinjenje se uvek obavlja na osnovu carinske deklaracije. U pitanju je dokument (isprava) ili radnja na osnovu koje lice (kompanija), na zakonom regulisan način i u propisanoj formi, zahteva da se njegova roba stavi u carinski postupak.

uvoz robe u Srbiju Firby Logistic 2

Carinska deklaracija omogućava da se roba, koja se uvozi u Srbiju, stavi u slobodan promet. Ovaj dokument se popunjava se na odgovarajućem formularu. Uvoz robe u Srbiju znači, zapravo, da se roba uvozi u carinsko područje Republike Srbiju. Ova roba u celosti mora biti obuhvaćena carinskom deklaracijom. Uz deklaraciju za postupak stavljanje robe u slobodan promet prilažu se i druge formalne isprave koje su potrebne za sprovođenje carinskog postupka.

Kada se naplate sve uvozne dažbine i roba stavi u slobodan promet, roba iz inostranstva će steći status domaće robe. Za ispravnost i tačnost svih podataka koji se navode u carinskoj deklaraciji odgovoran je carinski deklarant. Postupak uvoza robe u Srbiju podrazumeva da se tačno navedu podaci o količini, težini, dimenzijama robe i slično. Osim toga, neophodno je da se tačno utvrdi i carinska vrednost robe, kao i njena tarifna oznaka.

Roba koja se u Srbiju uvozi iz inostranstva može steći i status robe sa preferencijalnim poreklom, ako ispunjava sve uslove predviđene međunarodnim trgovinskim sporazumima. Isto tako, roba koja se uvozi u Srbiju može izgubiti status domaće robe ukoliko dođe do poništenja carinske deklaracije.

Kada je u pitanju uvoz robe u Srbiju carina, celokupan postupak carinjenja robe iz inostranstva regulisan je Carinskim zakonom.

Uvoz robe iz inostranstva u Srbiju i transport robe kamionom

Jedan od najboljih oblika saobraćaja za prevoz i uvoz robe u Srbiju jeste, svakako, transport robe kamionom. To je zato što ovaj vid transporta ima brojne pogodnosti i za pošiljaoca, i za primaoca robe u Srbiji.

 • Nakon završene carinske procedure, roba se brzo i lako isporučuje do bilo koje destinacije u Srbiji;
 • Idealna opcija za prevoz robe po principu „od vrata do vrata“;
 • Odlično rešenje za direktni transport robe. Onog trenutka kada roba uđe u carinsko područje Republike Srbije, ona se direktno transportuje do krajnje adrese primaoca robe;
 • Pošiljkom se za vreme transporta minimalno rukuje, što znači da kamionski prevoz robe omogućuje veći stepen zaštite robe prilikom njenog uvoza u Srbiju;
 • Roba se isporučuje u najkraćim rokovima;
 • Praktičan, pouzdan i isplativ vid transporta;

U poređenju sa uvozom robe kada se on obavlja avio, vodnim ili železničkim trannsportom, pre svega uvoz robe u Srbiju kamionom odlikuje pojednostavljena carinska procedura. Osim toga, kamione, kao prevozna sredstva, karakteriše velika fleksibilnost. Kamioni se, u skladu sa zahtevima i specifikacijama pošiljaoca, prilagođavaju vrsti robe, njenoj kubikaži, masi, dimenzijama i slično. U tom smislu, u Srbiju se kamionskim putem i uz poštovanje zakonskih normi, može uvoziti vangabaritna roba, opasna (ADR) roba, lako kvarljiva roba, smrznuta i zamrznuta roba i slično.

Uvoz robe u Srbiju – Pun utovar (FTL transport i uvoz robe iz inostranstva)

Na prvom mestu, uvoz robe u Srbiju kamionskim putem može da se vrši po sistemu punog utovara (solo vozilo). U ovom slučaju (FTL transport – Full Truck Load), roba jednog pošiljaoca ispunjava celokupni tovarni kapacitet jednog ili više kamiona (u zavisnosti od količine robe). Dakle, jedan pošiljalac iznajmljuje kompletni tovarni prostor kamiona (ili više njih) za svoju robu koju bi da uveze u Srbiju.

uvoz robe u Srbiju Firby Logistic 3

Prema tome, jedan ili više kamiona prevoze robu isključivo jedne inostrane kompanije. Ovakav oblik transporta robe koristi se kada je potrebno transportovati veću, kabastiju ili težu robu. Pored toga, uvoz punih utovara robe u Srbiju prikladno je rešenje kada je neophodno isporučiti robu čija je količina dovoljna da ispuni celokupi utovarni kapacitet kamiona.

Prednosti uvoza punih utovara u Srbiju  

 • Brz i efikasan transport glomaznih i većih pošiljki;
 • Utovarni prostor kamiona je veći;
 • Maksimalna efikasnost transporta. Kamion (šleper) direktno i bez odlaganja prevozi robu do krajnje destinacije u Srbiji. Samim tim, vreme isporuke robe je brže, odnosno rokovi za isporuku pošiljke su kraći.
 • Nema ograničenja pogledu mase ili dimenzije robe, posmatrano iz ugla prevoznika. Naravno, dešava se u praksi da količina robe koja se uvozi u Srbiju bude manja od utovarnog kapaciteta kamiona. Dešava se i to da dimenzije robe budu manje od tovarnog prostora kamiona. U ovakvim i sličnim slučajevima prevoznici često neće transportovati robu sve dok utovarni prostor kamiona ne bude kompletno popunjen. Svakako, ovde se može izabrati opicija uvoza zbirnih utovara u Srbiju, o kome će uskoro biti više reči. S druge strane, ako je potrebno da se uveze roba koja, prema svojim dimenzijama ili zapremini, prevazilazi utovarni prostor jednog kamiona, ostatak robe se lako može prevesti drugim kamionom.
 • Ušteda i ekonomičnost. Često se dešava da vozari u sistemu punog utovara nude manje transportne tarife;
 • Idealna opcija za transport i uvoz osetljive robe iz inostranstva;
 • Bezbednost uvoza i transporta. Tokom transporta robom se minimalno upravlja. Imajući u vidu da se roba direktno isporučuje do krajnje adrese primaoca u Srbiji, stepen zaštite i očuvanja kvaliteta i sadržaja robe biće maksimalan!

Uvoz zbirnih utovara u Srbiju (LTL transport i uvoz robe iz inostranstva)

Uvoz zbirnih utovara u Srbiju znači da roba, koja se uvozi iz inostranstva, popunjava samo deo utovarnog prostora kamiona, a ne kompletan kapacitet. U ovom slučaju (LTL transport – Less Than a Truckload – i uvoz robe iz inostranstva), roba se isporučuje i uvozi u specijalnim paletama. Zato je ovaj oblik transporta robe idealno rešenje za uvoz relativno manjih pošiljki, odnosno količine robe. Drugi naziv za ovaj oblik prevoza i uvoza robe jeste zbirni transport (utovar) robe.

Glavna karakteristika zbirnog utovara robe jeste to da se roba više pošiljalaca konsoliduje, odnosno grupiše u istom kamionu. Posledica ovoga jeste smanjenje ukupnih troškova i cene transporta. U praksi, ovo smanjenje može ići i do 30 odsto. Prema tome, isplativost je osnovna okosnica uvoza zbirnih utovara u Srbiju. 

Prednosti uvoza zbirnih utovara u Srbiju 

 • Brzina. Roba, kao što smo rekli, ispunjava samo deo tovarnog prostora kamiona. To znači da pošiljalac nije u obavezi da čeka da kompletan kapacitet ovog prevoznog sredstva bude ispunjen kako bi transport robe bio realizovan. Samim tim, isporuka robe u Srbiji obavlja se brzo i u relativno kraćem vremenskom roku.
 • Bezbednost transporta. Pre nego što se realizuje prevoz zbirnih utovara u Srbiju, roba se pakuje u posebne palete ili zaštitne sanduke. Pored toga, na robu svakog pošiljaoca stavljaju se dodatni zaštitni omoti radi povećavanja stepena sigurnosti robe. S druge strane, ukoliko želite da bezbednost robe prilikom uvoza u Srbiju, bude na maskimalno visokom nivou, onda je neophodno da unajmite sertifikovanu, profesionalizovanu, proverenu firmu za organizaciju i transport robe.
 • Ekonomičnost. Kada se uvoz robe u Srbiju obavlja zbirnim kamionskim transportom, onda pošiljaoci ne dele samo utovarni prostor kamiona, već i troškove prevoza. Pošiljalac robe plaća najam samo dela utovarnog prostora kamiona u kojem se nalazi njegova pošiljka. Dodatno, kada se roba više različitih kompanija grupiše u istom kamionu, dolazi i do smanjenja ukupne količine goriva koje je neophodno za transport i uvoz robe u Srbiju. Rezultat toga jeste značajna finansijska ušteda.
 • Druge pogodnosti. Kada se za uvoz robe u Srbiju unajmi specijalizovana kompanija za transport robe, onda će u svakom momentu moći da se sazna lokacija kamiona na transportnoj ruti, kao i status svoje u stvarnom vremenu. Grupisanje robe u istom kamionu za posledicu ima smanjenje emisije štetnih gasova. Na putu će biti manje vozila u odnosu na situaciju kada bi se svaka pošiljka transportovala posebnim prevoznim sredstvima. Na taj način, transport i uvoz zbirnih utovara u Srbiju jeste environment-friendly rešenje. Odosno, tako se smanjuje zagađenje životne sredine.

Firby Logistic – Kvalitetan, siguran i efikasan uvoz robe u Srbiju i carinjenje robe iz inostranstva

Kompanija Firby Logistic obavlja, organizuje i sprovodi sve potrebne procedure kada je u pitanju transport robe iz inostranstva i uvoz robe u Srbiju. Za svakog klijentia realizujemo i organizujemo brz, efikasan i kvalitetan kamionski prevoz punih i zbirnih utovara pri uvozu robe u našu zemlju. I sve to po veoma povoljnim cenama! Obezbedićemo vam prvoklasan transport i uvoz robe u Srbiju sa bilo koje destinacije u najkraćem roku! Već duži niz godina za naše klijente obavljamo carinjenje robe, tako da kompletan postupak uvoza robe u Srbiju i carinjenje robe iz inostranstva možete prepustiti nama!

Za svakog klijenta koji želi uvoz robe iz inostranstva u Srbiju detaljno razrađujemo plan prevoza, birajući optimalnu i ekonomičnu rutu transporta. To činimo u cilju maksimalnog smanjenja troškova prevoza. Uspostavili smo i više nego odličnu poslovnu saradnju sa brojnim agentima i partnerima iz celog sveta. Zato smo u stanju da organizujemo i obavimo brz i jednostavan uvoz robe iz inostranstva iz bilo kog dela sveta!

Kontinuirano ulažemo u najmoderniju transportnu opremu, ljudstvo, vozni park i mehanizaciju, u želji da svakom klijentu obezbedimo pouzdan, praktičan, funkcionalan transport i uvoz robe Srbija. Svim klijentima nudimo transport konvencionalnih tereta – paletizovanih ili nepaletizovanih – kao i transport specijalnih tereta Srbija. Naše usluge, između ostalih, podrazumevaju transport opasnih materijafrigo transport robe, kao i transport vangabaritnog tereta.

Organizacija i uvoz robe Srbija

Naš cilj je da uslugu uvoza robe u Srbiju svim klijentima učinimo pristupačnijom. Zato naš tim profesionalaca za svakog klijenata pronalazi najbolje i najpovoljnije transportno rešenje. Imajući u vidu početnu destinaciju, vrstu robe koja se prevozi, dogovorene rokove, mesta za utovar i istovar robe, uvoz robe Srbija, pored drumskog, možemo organizovati i u vidu avioželezničkog i vodnog transporta.

U tom smislu, transport i uvoz robe u Srbiju možemo organizovati kao:

 • Direktni transport robe. U ovom slučaju koristimo samo jedan vid transporta iz inostranstva (drumskiželezničkiavio ili vodeni transport). Na ovaj način klijentima smanjujemo troškove i vreme neophodno za transport i uvoz, budući da se izbegava dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe. U ovom slučaju koristimo kombinaciju navedenih vidova transporta. Ovo je jedno od najbojih rešenja za međunarodni transport robe, odnosno za uvoz robe iz inostranstva. Dolazi do smanjenja troškova prevoza, ali se i skraćuje vreme isporuke robe.
 • Kontejnerski transport robe. Ovaj oblik transporta, u skladu za potrebama i zahtevima klijenata, možemo organizovati kao direktni ili kombinovani transport. Ovde bismo posebno izdvojili uslugu zbirnog kontejnerskog transporta robe. Ovo je najpogodniji oblik transporta kada je neophodno transportovati manje količine robe, budući da klijent ne plaća najam celog kontejnera ili transportnog sredstva.

Dodatne usluge naše kompanije za sve klijente

Pored osnovne usluge transporta i uvoza robe u Srbiju, svim klijentima pružamo i prateće usluge koje pojednostavljuju proces prevoza:

Stoga, ako želite vrhunski, bezbedan i kvalitetan transport i uvoz robe u Srbiju, onda budite slobodni da nam pošaljete svoj zahtev za ponudu u bilo kom trenutku, 24/7. Ukoliko imate bilo kojih dodatnih pitanja i nedoumica kada je u pitanju uvoz robe Srbija, ne ustručavajte se da kontaktirate sa nama.

Firby Logistic – Vaš siguran izbor.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *