zbirni transport robe Makedonija Firby Logistic 1

Zbirni transport robe Makedonija

Zbirni transport robe Makedonija u praksi se pokazao kao jedan od najboljih vidova prevoza robe do/iz ove balkanske zemlje. Ukoliko želite da vaše poslovanje kontinuirano raste, sigurno nećete pogrešiti ako izaberete zbirni prevoz robe na relaciji Srbija – Makedonija.

Makedonija (tačnije, od januara 2019. godine – Severna Makedonija) jeste država koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi u centralnom delu Balkanskog poluostrva. Graniči se na severu sa Srbijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Grčkom, a na zapadu sa Albanijom. Prostire se na površini od 25.713 kilometara kvadratnih i ova zemlja broji malo više od 2 miliona stanovnika. U Skoplju, kao glavnom gradu Makedonija, živi oko četvrtina celokupne populacije ove zemlje.

Počev od 2005. godine, Makedonija je krenula u opsežnu ekonomsku reformu, razvijajući otvorenu i liberalnu privredu i tržište. Posmatrajući ekonomsku strukturu i BDP ove države, najveći deo trgovinskog sektora čine uslužne delatnosti (62%), a potom slede industrijske (27%) i poljoprivredne delatnosti (11%). U najvećoj meri Makedonija izvozi prehrambene namirnice, tekstilne i proizvode crne metalurgije, cigarete i piće. S druge strane, naš južni sused najviše uvozi struju, automobile, naftu, industrijsku i robu masovne potrošnje.

Treba naglasiti da Makedonija, zbog svog geografskog položaja, ima veliku ulogu u međunarodnom transportu robe i tranzitu između Istočne i Srednje Evrope. Ukupna dužina železničke pruge koja povezuje Srbiju, Makedoniju i Grčku, iznosi oko 700 kilometara. Dok je drumska putna mreža dugačka gotovo 14.500 kilometara.

Sve u svemu, transport robe Makedonija je izuzetno razvijen i pokazuje tendenciju rasta. Ovo se  se naročito odnosi na transport robe Srbija – Makedonija, posebno u svetlu novonastalih okolnosti i stvaranja regionalne trgovinske inicijative „Otvoreni Balkan“.

Zbirni transport robe Makedonija – Srbija – Šta ovaj vid prevoza podrazumeva?

Pre svega, treba reći da su, generalno, bilateralni odnosi Srbije i Makedonije na sasvim zadovoljavajućem i prijateljskom nivou. Ovo se specijalno odnosi na ekonomsku saradnju dve države koja je konstantno dobra i pokazuje pozitivne trendove još od raspada bivše SFRJ. Naime, Srbija je jedna od prvih zemalja koja je potpisala brojne ekonomske i trgovinske bilateralne ugovore sa Makedonijom.

zbirni transport robe Makedonija Firby Logistic 2

Po količini razmene, naša država je treći trgovinski partner Makedonije, nakon Velike Britanije i Nemačke. Samo u 2016. godini, trgovinska razmena između dve države iznosila je neverovatnih 723 miliona dolara. Sve u svemu, i izvoz i uvoz robe na relaciji Srbija – Makedonija rastu, a za takvo stanje stvari veliki udeo ima i zbirni transport robe Makedonija. Drugi naziv za zbirni prevoz robe Makedonija jeste i LTL transport (Less Than Truckload).

Dakle, u pitanju je drumski transport robe Makedonija. Tačnije, ovaj vid prevoza podrazumeva kamionski transport robe Makedonija. Kod zbirnog kamionskog transporta robe do/iz Makedonije, vaša roba ne zauzima celokupni tovarni prostor kamiona (šlepera, prikolice). Drugim rečima, vaša roba popunjava samo deo tovarnog prostora kamiona. Odnosno, u istom kamionu (šleperu ili prikolici) grupišu se pošiljke (konsolidacija) više različitih kompanija, zbog čega su sveukupni i efektivni troškovi ovog vida prevoza znatno manji.

Samim tim, zbirni prevoz robe Makedonija izuzetno je pogodan za manje pošiljke. Zbog ekonomičnosti i efektnosti ovog vida transporta, brojne kompanije odlučuju da svoju robu prevoze na relaciji Srbija – Makedonija upravo na ovaj način.

Koje su prednosti zbirnog prevoza robe do/iz Makedonije? 

Postoje brojne prednosti zbirnog transporta robe Makedonija.

MANJI UKUPNI TROŠKOVI 

Pored toga što delite robu sa drugim pošiljaocima (kompanijama), takođe delite i troškove prevoze sa njima. Kada je u pitanju zbirni transport robe Makedonija, vi plaćate najam samo dela tovarnog prostora koji zauzima vaša roba. Dakle, cena transporta biće srazmerna upravo tom delu tovarnog prostora i zapremini vaše robe.

Ovo je posledica grupisanja više manjih pošiljki u tovarni prostor istog kamiona. Na taj način, doiazi do smanjenja ukupnih troškova i cene prevoza, čime je zbirni prevoz robe Makednija, zapravo, veoma isplativ. Ujedno dolazi i do smanjenja goriva i broja transportnih vozila neophodnih za prevoz.

Takođe, ovaj vid prevoza vam smanjuje troškove na taj način što gotovo da redukuje mogućnost skladištenja robe, s obzirom na to da ne postoji potreba za otpremanjem (i stavljanjem u magacin) veće količine robe. Uštedom svih navedenih troškova, šansa da vaš biznis bude još profitabilniji i uspešniji je veća. Statistike kažu da zbirni kamionski transport robe Makeodnija može smanjiti od 10% do 50% ukupnih troškova.

BOLJA ZAŠTITA ROBE

Bezbednost i zaštita vaše robe pre, tokom, i nakon transporta robe za/iz Makedonije jeste na maksimalnom nivou. Postoji više razloga za to. Naime, pre utovara robe u kamion, vrši se pakovanje robe. Pošiljke se pakuju ili u palete ili u zaštitne sanduke. Takođe, postavljaju se i zaštitni omoti, čime se apsolutno povećava sigurnost vaše robe. Odnosno, eliminiše se rizik od fizičkih oštećenja i drugih negativnih spoljašnjih uticaja (toplote, hladnoće, vremenskih nepogoda, požara…).

Dakle, sve ovo omogućava bezbednost i zaštitu vaše robe na najvišem nivou, a na taj način se olakšava i upravljanje robom. S druge strane, transport robe Makedonija kamionom zahteva i manje rukovanje robom tokom tranzita – sve do konačne isporuke na krajnjoj adresi. I ova mogućnost znači da se bezbednosni rizici gotovo sigurno „izbacuju iz igre“.

zbirni transport robe Makedonija Firby Logistic 3

Bezbednost robe biće na naročito visokom nivou, ako svoju robu poverite profesionalizovanoj i licenciranoj kompaniji za organizaciju i obavljanje transporta robe.

BRŽE VREME ISPORUKE 

Zbirni transport robe Makedonija znači i da će vaša roba biti isporučena u relativno kratkom periodu. Kada vaša roba zauzima samo delo tovarnog prostora kamiona (prikolice ili šlepera), uopšte ne morate da čekate da ceo kamion bude popunjen sa robom. Ovo potonje jeste slučaj kod FTL transporta, odnosno transporta robe jedne kompanije koja popunjava celokupni tovarni prostor kamiona.

Samim tim, zbirni prevoz robe Makedonija se brže i lakše realizuje. Povratno, to znači da se u svakom trenutku možete pouzdati u tačno vreme isporuke robe na bilo kojoj lokaciji u ovoj zemlji.

POBOLJŠANA TRANSPARENTNOST TRANSPORTA 

Mnogi previđaju ovu prednost transporta robe do/iz Makedonije, ali činjenica je da kod LTL transporta robe uvek možete pratiti status svoje robe (pošiljke) tokom prevoza.

Angažujući specijalizovanu kompaniju za transport robe, možete biti sigurni da  u svakom trenutku možete znati stanje i lokaciju svoje robe.To je zbog toga što su u kamionima ugrađeni GPS uređaji, zahvaljujući kojima možete u bilo kom momentu znati lokaciju ovog prevoznog sredstva. Samim tim, bićete i u toku sa svojom pošiljkom. I to – od trenutka utovara, pa sve do momenta krajnje isporuke do konačnog odredišta.

Pored lociranja i nadgledanja robe, GPS sistem obezbeđuje i arhiviranje svih informacija, radi naknadnog pretraživanja i korišćenja za pravljenje izveštaja.

OSTALI BENEFITI 

Postoje i druge, ali ne i manje važne prednosti zbirnog transporta robe Makedonija.

 • Eco-friendly rešenje. Naglasili smo da se, u ovom slučaju, roba više pošiljalaca konsoliduje u jednom transportnom sredstvu. Na taj način dolazi do smanjenja emisije štetnih gasova i potrebe za većom količinom goriva, u odnosu na situaciju kada je za robu jednog pošiljaoca potreban jedan kamion.
 • Maksimalna profesionalnost usluge. Kao što smo napomenuli, ukoliko za ovaj vid prevoza robe angažujete specijalizovanu kompaniju koja se profesionalno bavi organizacijom, logistikom i transportom robe, znajte da ćete imati vrhunski kvalitet usluge. Uvek ćete moći da računate na najsavremeniju tehnologiju i standarde u vezi sa transportom robe.

Firby Logistic – Najkvalitetniji zbirni transport robe Makedonija

Zbirni transport robe Makedonija jeste jedna od najtraženijih usluga kompanije Firby Logistic. Zato se transport robe Srbija – Makedonija nalazi u našoj stalnoj i konstantnoj ponudi. Za svakog klijenta obezbeđujemo svakodnevne ture prevoza robe za/iz Makedonije. Ujedno, imajući u vidu vaše specifikacije u pogledu robe i prevoza, svakom klijentu razrađujemo detaljan i temeljan plan transporta, uz izbor optimalne i najekonomičnije rute transporta.

Naše višegodišnje iskustvo u transportu robe do bilo koje lokacije u svetu, kao i sve veći broj klijenata, garantuje da vam da će transport robe Makedonija biti obavljen na brz, jednostavan, kvalitetan i efikasan način – to do bilo koje lokacije u ovoj zemlji. To takođe činimo zahvaljujući uspešnoj saradnji sa brojnim međunarodnim agentima i partnerima koji nam omogućuju brz transport robe širom Makedonije.

Firby Logistic prati svetske trendove u transportu robe, zbog čega kontinulirano ulažemo u naš vozni park i transportna sredstva, kako bi prevoz vaše robe bio najkvalitetniji. Pored drumskog zbirnog transporta robe, nudimo vam i železnički, kao i avio transport robe Makedonija.

Nudimo vam transport ne samo standardnih i konvecionalnih tereta (paletizovanih ili nepaletizovanih), već i transport specijalnih tereta. Tu podrazumevamo transport opasne (ADR) robe, transport vangabaritnog tereta, transport difuzne robe, kao i transport robe hladnjačama.

Dodatne usluge naše kompanije za svakog klijenta 

Prateći potrebe naših klijenata, transport robe Makedonija možemo organizovati kao:

 • Direktni transport robe – u ovom slučaju koristi se samo jedan vid prevoza (drumski, avio, železnički, a najčešće zbirni drumski transport kamionom). Na taj način, klijentima smanjujemo celokupne troškove prevoza.
 • Kombinovani transport robe – u ovom slučaju vrši se kombinacija svih navedenih modaliteta transporta, što je pogodno za duže relacije, čime se skraćuje vreme transporta, a i smanjuju se troškovi.
 • Kontejnerski transport – u ovom slučaju vrši se transport robe kontejnerima, koji može biti direktan ili kombinovan.

Pored svega navedenog, svim klijentima nudimo i dodatne, odnosno prateće usluge koje olakšavaju celokupnu proceduru transporta.

 • Usluga „od vrata do vrata“ (preuzimanje robe na dogovorenoj adresi, organizacija i njena isporuka do krajnje adrese primaoca);
 • Priprema za transport, pakovanje, montaža i demontaža robe;
 • Utovar, pretovar i istovar robe;
 • Vađenje svih neophodnih dozvola i odobrenja za međunarodni transport;
 • Carinjenje robe i obavljanje celokupne carinske procedure;
 • Skladištenje robe;
 • Špedicija i špediterske usluge;
 • Omogućavanje klijentima da prate status svoje robe u realnom vremenu.
 • Obaveštavanja klijenata o tačnom vremenu i mestu prispeća robe.

Ako ste zainteresovani za saradnju, budite slobodni da nam pošaljete svoj zahtev za ponudu (upit) u bilo koje vreme, za vas smo dostupni 24/7. Naravno, ukoliko imate bilo kojih dodatnih pitanja ili nedoumica, nemojte se libiti da stupite u kontakt sa nama. Naše ljubazno osoblje će vam izaći u susret u najkraćem roku.

Firby Logistic – Vaše pravo na siguran, kvalitetan i brz transport robe. 

Comments (2)

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *