obilazak manastira Firby Logistic 1

Obilazak manastira

Manastiri u Srbiji sigurno predstavljaju naše najvažnije kulturno-nacionalne simbole koji svedoče o brojnim usponima i padovima naše države tokom istorije. Ova sveta mesta defnitivno nisu obične građevine. To su kulturna…

etno turizam Firby Logistic 1

Etno turizam

Etno turizam predstavlja posebnu vrstu kulturnog turizma čiji je cilj obilazak i poseta etno sela, kao i upoznavanje sa lokalnim običajima i tradicionalnim načinom života u etno sredini. Iako je…

kongresni turizam Firby Logistic 1

Kongresni turizam

Kongresni turizam predstavlja jedan od najspecifičnijih oblika turizma. Glavni cilj putovanja kod kongresnog turizma nije odmor, već učešće pojedinaca na skupovima različitog karaktera. Imajući u vidu osobine učesnika koji prisustvuju…