obilazak manastira Firby Logistic 1

Obilazak manastira

Manastiri u Srbiji sigurno predstavljaju naše najvažnije kulturno-nacionalne simbole koji svedoče o brojnim usponima i padovima naše države tokom istorije. Ova sveta mesta defnitivno nisu obične građevine. To su kulturna…

kongresni turizam Firby Logistic 1

Kongresni turizam

Kongresni turizam predstavlja jedan od najspecifičnijih oblika turizma. Glavni cilj putovanja kod kongresnog turizma nije odmor, već učešće pojedinaca na skupovima različitog karaktera. Imajući u vidu osobine učesnika koji prisustvuju…