etno turizam Firby Logistic 1

Etno turizam

Etno turizam predstavlja posebnu vrstu kulturnog turizma čiji je cilj obilazak i poseta etno sela, kao i upoznavanje sa lokalnim običajima i tradicionalnim načinom života u etno sredini. Iako je…

prevoz team building Firby Logistic 1

Prevoz – team buidling

Zajedničke aktivnosti zaposlenih, naročito na lokacijama daljim od njihovog radnog mesta, jedan su od najproduktivnijih načina za jačanje timskog duha unutar kompanije. Ove aktivnosti popularno se nazivaju jednom novokomponovanom kovanicom…