etno turizam Firby Logistic 1

Etno turizam

Etno turizam predstavlja posebnu vrstu kulturnog turizma čiji je cilj obilazak i poseta etno sela, kao i upoznavanje sa lokalnim običajima i tradicionalnim načinom života u etno sredini. Iako je…