prevoz team building Firby Logistic 1

Prevoz – team buidling

Zajedničke aktivnosti zaposlenih, naročito na lokacijama daljim od njihovog radnog mesta, jedan su od najproduktivnijih načina za jačanje timskog duha unutar kompanije. Ove aktivnosti popularno se nazivaju jednom novokomponovanom kovanicom…